tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / MUKiS / plastyka

plastyka

 


Zajęcia plastyczne to głównie ćwiczenia kreatywne i praktyczne oraz wzmacnianie sprawności i talentów manualnych. Zajęcia z wykorzystaniem najbardziej popularnych technik plastycznych poprzez wyszukane innowatorskie techniki wykraczające poza program edukacji szkolnej. Przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza technik i form plastycznych jaki proponujemy uczestnicy maja szansę na stworzenie niepowtarzalnych, unikatowych prac plastycznych i rękodzielniczych. Zajęcia adresowane są do różnych grup wiekowych; dzieci, młodzieży i seniorów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 


 

Zajęcia prowadzi:
Małgorzata Chebel – plastyk, starszy instruktor d.s. plastyki, animator kultury, pomysłodawca i koordynator konkursów, przeglądów, warsztatów plastycznych, plenerów malarskich w Polsce i zagranicą, organizator wystaw malarskich zbiorowych i indywidualnych. Od szeregu lat czynnie współpracuje z domami i ośrodkami kultury w północnym subregionie województwa śląskiego uczestnicząc w różnych formach artystycznych i dydaktycznych.