tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / o nas / BIP / Aktualności 2018

Aktualności 2018

Data publikacji: 07.03.2018 r.

Ponowne ogłoszenie o sprzedaży samochodu typu Renault Trafic 1,9 dCi MR'01 E3 3.0 t - ciężarowy do 3,5 t

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie z siedzibą przy ul. Ogińskiego 13 a, 42-200 Częstochowa, przeznaczył do sprzedaży następujący składnik majątku ruchomego:

Renault Trafic 1,9 dCi MR'01 E3 3.0 t - ciężarowy do 3,5 t

Data pierwszej rejestracji: 2004.12.02
Wskazania drogomierza: 129200 km
Okres eksploatacji pojazdu: 2004.12.02 - 2018.01.18
Cena wywoławcza: 15 000,00 (słownie złotych: piętnaście tysięcy)
Termin składania ofert: do 21.03.2018 r. godz. 12:00

Ponowne ogłoszenie o sprzedaży Renault Trafic

Załącznik 1
Załącznik 2

Ogłoszenie na stronie BIP

 

 


 


 Data publikacji: 13.02.2018 r.

Ponowne ogłoszenie o sprzedaży samochodu typu Renault Trafic 1,9 dCi MR'01 E3 3.0 t - ciężarowy do 3,5 t

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie z siedzibą przy ul. Ogińskiego 13 a, 42-200 Częstochowa, przeznaczył do sprzedaży następujący składnik majątku ruchomego:

Renault Trafic 1,9 dCi MR'01 E3 3.0 t - ciężarowy do 3,5 t

Data pierwszej rejestracji: 2004.12.02
Wskazania drogomierza: 129200 km
Okres eksploatacji pojazdu: 2004.12.02 - 2018.01.18
Cena wywoławcza: 18 200,00 (słownie złotych: osiemnaście tysięcy dwieście)
Termin składania ofert: do 27.02.2018 r. godz. 12:00

Ponowne ogłoszenie o sprzedaży Renault Trafic

Załącznik 1
Załącznik 2

Ogłoszenie na stronie BIP


   Data publikacji: 06.03.2018 r.

Protokół
z przeprowadzenia przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic
nr rejestracyjny SC 54533 będącego własnością Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.

Miejsce przeprowadzenia przetargu:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa

Cena wywoławcza: 18 200 PLN ( słownie osiemnaście tysięcy dwieście)

W dniu 6 marca 2018 roku o godzinie 12:30 komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji: Adam Kołodzian
2. Członek Komisji – Beata Kępska
3. Członek Komisji – Izabela Gonera

Do dnia 06 marca 2018 roku do godziny 12:30 w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu służbowego nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym przedmiot sprzedaży którym jest Renault Trafic 1.9 dCi MR’01 E3 3.0t- Nr –VIN VF1JLDCA65V228358 ciężarowy do 3,5 tony nie został sprzedany.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół z przeprowadzenia przetargu ofertowego nieograniczonego - Renault Trafic  - 06.03.2018

 


 


 Data publikacji: 18.01.2018 r.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu typu Renault Trafic 1,9 dCi MR'01 E3 3.0 t - ciężarowy do 3,5 t

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie z siedzibą przy ul. Ogińskiego 13 a, 42-200 Częstochowa, przeznaczył do sprzedaży następujący składnik majątku ruchomego:

Renault Trafic 1,9 dCi MR'01 E3 3.0 t - ciężarowy do 3,5 t

Data pierwszej rejestracji: 2004.12.02
Wskazania drogomierza: 129200 km
Okres eksploatacji pojazdu: 2004.12.02 - 2018.01.18
Cena wywoławcza: 18 200,00 (słownie złotych: osiemnaście tysięcy dwieście)
Termin składania ofert: do 08.02.2018 r. godz. 12:00

Ogłoszenie na stronie BIP


 Data publikacji: 12.02.2018 r.

Protokół
z przeprowadzenia przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodu służbowego Renault Trafic nr. rejestracyjny SC 54533 będącego własnością Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie

Miejsce przeprowadzenia przetargu:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa

W dniu 12 lutego 2018 roku o godzinie 12:30 komisja w składzie:
1. Przewodniczący Komisji : Adam Kołodzian
2. Członek Komisji – Beata Kępska
3. Członek Komisji – Izabela Gonera

Do dnia 12 lutego 2018 roku do godziny 12:30 w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu służbowego wpłynęły dwie oferty.

Oferty otworzono 12 lutego o godzinie 12:30 podając dane oferenta oraz cenę jaka zwierała oferta:

1. DJ. MET. – Józef Olak, ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola – oferta odrzucona
Przyczyny odrzucenia oferty :
- oferowana cena była poniżej ceny wywoławczej która wynosiła 18 200 PLN (słownie : osiemnaście tysięcy dwieście), oferent zaproponował 8 087 PLN ( osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem złoty),
- brak wpłaty wadium,
- brak oświadczenia Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży i że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin i nie będzie dochodził żadnych roszczeń wobec sprzedającego związanych ze stanem technicznym i wizualnym zakupionego samochodu.
- brak oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży

2. IMPULS Przemysław Michta, ul. Leszczyny 69, 26-008 Górno – oferta odrzucona
Przyczyny odrzucenia oferty :
- oferowana cena była poniżej ceny wywoławczej która wynosiła 18 200 PLN (słownie : osiemnaście tysięcy dwieście), oferent zaproponował 11 200 PLN (słownie : jedenaście tysięcy dwieście)
- brak wpłaty wadium

W wyniku oceny oferty Komisja przetargowa ustaliła, że żadna powyższa oferta złożona przez dwóch oferentów nie spełnia warunków, które zostały przedstawione w ogłoszeniu o sprzedaży samochodu typu Renault Trafic 1.9 dCi MR’01 E3 3.0t Nr –VIN VF1JLDCA65V228358 ciężarowy do 3,5 tony należącego do Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie. W związku z powyższym przedmiot sprzedaży którym jest Renault Trafic 1.9 dCi MR’01 E3 3.0t- Nr –VIN VF1JLDCA65V228358 ciężarowy do 3,5 tony nie został sprzedany.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Protokół z przeprowadzenia przetargu ofertowego nieograniczonego - Renault Trafic