tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / Kongres Kultury w Radomsku

Kongres Kultury w Radomsku

„Marzenia do spełnienia”, to projekt Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, który dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury z Programu Kultura – Interwencje, spełnił sen ludzi kultury w niewielkiej miejscowości o potędze słowa i refleksji nad kulturą, zaprezentowanej w formule kongresowej. Kongres Kultury w Radomsku zapowiadał się interesująco, dlatego postanowiłyśmy wziąć w nim udział, reprezentując wraz z dyrekcją Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. Pierwsze wrażenia bardzo dobre. Instytucja w każdym calu przygotowana do zadania jakiego się podjęła. W hallu znajome postacie z Teatru „ANIMAGIA” – rewelacyjne lalki Michała Zaskórskiego z Żytna. Trochę znajomych z regionu i z Polski. No i nazwiska liczących się w kulturze twórców zmiany: Edwin Bendyk, Marek Sztark, animatorzy z Dolnego Śląska, których już wcześniej spotkaliśmy na Śląskim Forum Kultury w Katowicach.

Pierwszy dzień przyniósł tematy związane z animacją kulturalną lokalnych środowisk, budowaniem tożsamości, raportem z badań nad kondycją kultury w Radomsku oraz strategią jej rozwoju. Odbyły się panele: „Po pierwsze edukacja” oraz „Współuczestnictwo w kulturze”. W zasadzie potwierdziła się większość naszych spostrzeżeń i wniosków a także obaw, związanych z kondycją kultury. Problemy w kulturze są podobne, rozwiązania zależą po prostu od ludzi, ich zaangażowania, pasji, postawy twórczej, współpracy i chęci włączenia się w zmianę swojego otoczenia i środowiska.

W drugim dniu wybrałyśmy panel dyskusyjny związany z „Kulturą w przestrzeni” i warto było posłuchać dyskusji o kreowaniu przestrzeni w zależności od obyczaju społecznego, kunsztu architektów i rzemieślników, uwarunkowań historycznych i kulturowych a nie tylko planów urbanistycznych i technicznych możliwości. Paneliści okazali się humanistami poza ich zawodowymi, technicznymi aspektami widzenia rzeczywistości i jej kształtowania. Potem tematyka spotkania oscylowała wokół promocji, zarówno w wydaniu Mariusza Wróbla w formie prelekcji oraz prezentacji multimedialnej jak i w wystąpieniach ludzi kultury z regionu łódzkiego w ramach dobrych praktyk promocyjnych.

W Kongresie Kultury w Radomsku wzięły udział bardzo liczne grupy osób, reprezentujące instytucje kultury i oświaty zarówno z województwa łódzkiego jak i z innych regionów. Ludzie kultury potrzebują spotkania i namysłu nad swoim działaniem, wymiany myśli i doświadczeń, podzielenia się swoimi sukcesami i zwyczajnego bycia razem w gronie osób żyjących podobnymi problemami i aktywnych w sferze wartości kultury. Nie wystarczy działanie, potrzebna jest refleksja.

Kongres Kultury w Radomsku Kongres Kultury w Radomsku Kongres Kultury w Radomsku Kongres Kultury w Radomsku Kongres Kultury w Radomsku Kongres Kultury w Radomsku Kongres Kultury w Radomsku Kongres Kultury w Radomsku Kongres Kultury w Radomsku Kongres Kultury w Radomsku Kongres Kultury w Radomsku Kongres Kultury w Radomsku Kongres Kultury w Radomsku Kongres Kultury w Radomsku Kongres Kultury w Radomsku Kongres Kultury w Radomsku Kongres Kultury w Radomsku Kongres Kultury w Radomsku