tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / stowarzyszenie / działania 2014 / Towarzystwo dla kota Haliny Poświatowskiej

stowarzyszenie / działania 2014 / Towarzystwo dla kota Haliny Poświatowskiej

Towarzystwo dla kota Haliny Poświatowskiej – tworzymy papierowe rzeźby kotów

organizatorzy:
Stowarzyszenie kultura.pl
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie,
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie,
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia,
Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej w Częstochowie plener.

Projekt ma charakter edukacyjno-twórczy i skierowany jest do uczniów uzdolnionych plastycznie i ich opiekunów. W ramach projektu inspiracja do działań twórczych będzie postać Haliny Poświatowskiej, której życie i twórczość zostanie przybliżona uczestnikom w czasie pierwszego spotkania (wycieczka edukacyjna). Drugie i trzecie spotkanie ma charakter warsztatów twórczych, w trakcie których uczniowie w dwuosobowych grupach pod kierunkiem nauczyciela wykonają rzeźby kotów w technice papier-mache. Kolejne spotkanie twórcze obejmuje akcję plastyczną, mającą na ceku wykreowanie nowej przestrzeni wokół „ławeczki H. Poświatowskiej” poprzez instalację wykonanych rzeźb. Akcja zostanie powtórzona w ogrodzie przy Domu Poezji. Akcji towarzyszyć będzie sesja zdjęciowa.

Ostatnim etapem projektu jest prezentacja. Wystawa rzeźb i dokumentacji zdjęciowej w trzech placówkach Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie i Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie będzie upowszechnieniem działań i ewaluacją procesu współtworzenia przez dzieci i młodzież kultury.

Projekt pn. „Tworzymy papierowe rzeźby kotów” poprzez realizację zadań z zakresu edukacyjno-twórczego, we współpracy z doświadczonymi instytucjami Kultury, przyczyni się do wspomagania rozwoju wrażliwości plastycznej i zainteresowań twórczych wśród dzieci i młodzieży.
Mamy na celu wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, poprzez ścieżkę edukacyjną na podstawie postaci Haliny Poświatowskiej i miejsc na mapie miasta związanych z poetką. Wspólna aktywność sprzyja budowaniu więzi z rówieśnikami jak i z miejscem w którym żyjemy, uczy tożsamości oraz podejmowania świadomych decyzji i wyborów, które wpływają na kształtowanie jakości życia.

 

 


 

 I etap
26 września 2014
ścieżka edukacyjna w Muzeum im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.

     II etap
15 pażdziernika 2014
zajęcia plastyczne w Miejskiej galerii Sztuki w Częstochowie – tworzymy postacie kotów w technice papier-mache

 


 III etap
22 października 2014
dalsza część zajęć plastycznych

 Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.

      

 


 IV etap
29 października 2014
– będzie akcja plastyczna (happening) połączona z sesją zdjęciową miejsce - ławeczka Haliny Poświatowskiej w III Alei NMP oraz ogród przy domu Haliny Poświatowskiej (Dom Poezji)– organizacja przestrzeni publicznej – instalacja (aranżacja) rzeźb kotów. Zwieńczeniem projektu będzie wystawa prac i dokumentacji zdjęciowej w Miejskiej Galerii Sztuki Galeria Sztuki Dziecka „Zielony ołówek”, Regionalnym Ośrodku Kultury, Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie. 

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.