tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / MUKiS / kultura ludowa

kultura ludowa

 


Ze sztuką ludową na TY

Wykłady i zajęcia edukacyjne z zakresu szeroko rozumianej kultury i sztuki ludowej, a także obrzędowości dorocznej i rodzinnej, adresowane do osób dorosłych oraz dzieci.

Proponowane tematy:
1. „Sztuka ludowa okolic Częstochowy”- wykład uzupełniony prezentacją multimedialną
2. „Rola zespołów ludowych w promocji własnego regionu”
3. „Koziegłowy, zapomniany ośrodek rękodzielniczy”- wykład uzupełniony prezentacją multimedialną
4. „Polski rok obrzędowy” – wykład składający się z 3 części:
    - „Od Zielonych Świątek do Andrzejek”,
    - „Od adwentu do Gromnicznej”
    - „Od zapustów do Wielkanocy. Obrzędy i zwyczaje ludowe, ze szczególnym uwzględnieniem okolic Częstochowy”
5. „Częstochowa i okolice u Oskara Kolberga”

W przygotowaniu tematy:
„Stroje ludowe okolic Częstochowy na tle strojów z innych regionów Polski”,
„Architektura ludowa”,
„Zwyczaje weselne”.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU


Elżbieta MiszczyńskaZajęcia prowadzi:
Elżbieta Miszczyńska – etnograf, instruktor ds. etnografii, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Poprzednio pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie O/Łowicz i w Muzeum Częstochowskim na stanowisku kierownika Działu Etnografii i zastępcy Dyrektora ds. merytorycznych. Autorka wielu wystaw z dziedziny polskiej kultury i sztuki ludowej, kultur pozaeuropejskich i współorganizatorka ogólnopolskich konkursów sztuki ludowej. Opublikowała wiele artykułów w wydawnictwach zwartych i czasopismach o tematyce związanej z kulturą i sztuką ludową, architekturze wiejskiej, obrzędowości dorocznej i rodzinnej, obyczajowości i folklorze. Jest także autorką kilku wydawnictw z dziedziny sztuki i kultury ludowej oraz katalogów wystaw. Była wielokrotnie jurorem w konkursach i przeglądach takich jak: „Etnostrada”, „Folkloriada Jurajska”, „Jurajski Przegląd Zespołów Ludowych”, „Wręczyckie Jasełka” i innych. Prowadziła wykłady i zajęcia edukacyjne z zakresu kultury, etnografii, architektury i sztuki ludowej dla studentów, dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.