tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

12
maja
2013

58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Muzyczna Scena Integracji XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”

przeglądaj wydarzenia:

 

 


 

Do pobrania:

Protokół

 

Relacja - Koncert Finałowy OKR - 12.05.2013 r. 


 


Protokół z przesłuchań konkursowych
eliminacji regionalnych
58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych

Częstochowa, 18 kwietnia 2013Komisja Artystyczna, powołana przez organizatora eliminacji, w składzie:
Renata Lis-muzyk
Julia Liszewska- teatrolog, krytyk teatralny, reżyser
Marian Florek- aktor

po wysłuchaniu 14 prezentacji konkursowych w 3 kategoriach artystycznych
postanowiła przyznać równorzędne promocje do udziału w eliminacjach wojewódzkich Konkursu,
które odbędą się w dniach 11-12 maja 2013
w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, następującym uczestnikom:

 

 w kategorii recytacji

  • Dominice Machoń z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu
  • Paulinie Biernackiej z IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie
  • Katarzynie Laskowskiej z LO im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Zespole Szkół w Pilicy

w kategorii poezji śpiewanej

  • Katarzynie Wereckiej z IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie
  • Ewie Dobruckiej z Miejskiego Domu Kultury im. W. Kubisz w Bielsku-Białej
  • Monice Gatnar z Lublińca

 

Do pobrania:

 Protokół

 


 

Galeria zdjęć - 18.04.2013 r.

58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje regionalne 58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje regionalne 58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje regionalne 58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje regionalne 58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje regionalne 58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje regionalne 58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje regionalne 58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje regionalne 58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje regionalne 58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje regionalne 58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje regionalne 58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje regionalne 58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje regionalne 58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje regionalne 58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje regionalne 58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje regionalne 58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje regionalne

 


 

Lista prezentacji uczestników eliminacji regionalnych
58.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Regionalny Ośrodek Kultury, 18 kwietnia 2013 r.

10.00

L.p.

Imię i Nazwisko

Nazwa szkoły

Repertuar

  

RECYTACJA

 
1.Anna KęsikIV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

1. „Zawarła dłonie żałobne” Anna Achmatowa
2. „Shantaram” Gregory D. Roberts

 

2.Aleksandra ZuzelZespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
w Lublińcu

1. „Zazdrość” Krystyna Janda
2. „Nasze spotkanie” Włodzimierz Wysocki

 

3.Maksymilian BazylakLO im. mjr.H.Sucharskiego w Myszkowie

1. „Kwiaty polskie” Julian Tuwim
2. „Obcy” Albert Camus

 

4. Katarzyna Bielicka II LO im. R. Traugutta w Częstochowie

1. „Dziwni letnicy” Julian Tuwim
2. „Zagadkowa natura” Antoni Czechow

 

5. Dominika Machoń Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
w Lublińcu

1. „Pan tu nie stał” Stanisław Barańczak
2. „Ferdydurke” Witold Gombrowicz

 

6. Paulina Biernacka IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie

1. „Sędziowie” Stanisław Wyspiański
2. „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną”
Dorota Masłowska

 

7. Julia Abratańska II LO im. R. Traugutta w Częstochowie

1. „Pierwsza miłość” Wisława Szymborska
2. „Obok mnie” Krystyna Siesicka

 

8. Paulina Śmietana LO im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Zespole Szkół w Pilicy

1. „Do mięsożerców” Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
2. „Zmierzch” Stephanie Meyer

 

9. Katarzyna Laskowska

 LO im. Królowej Elżbiety z Pilczy w Zespole Szkół w Pilicy

1. „Prospekt” Wisława Szymborska
2. „Ludzie bezdomni” Stefan Żeromski

 

  

 POEZJA ŚPIEWANA

 
 1. Monika Gatnar 

1. „Miasteczka cud” Agnieszka Osiecka,
muz. J. Satanowski
2. „Samba przed rozstaniem” Jonasz Kofta,
muz. Baden Powell
3. „Ballada” Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
(utwór recytowany)
półplayback

 

 2. Kinga Musiałek Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
w Lublińcu

1. „Nasze drogi” Jonasz Kofta
2. „Wielka woda” Agnieszka Osiecka
3. „Jestem Julią” Halina Poświatowska
(utwór recytowany)

 

 3. Agata Wróbel I LO im. A. Mickiewicza w Lublińcu

1.„Błędny rycerz” Wojciech Młynarski,
muz. Włodzimierz Korcz
2. „Tańczące Eurydyki” Ewa Krzemieniecka,
muz. Katarzyna Gaertner
3.utwór recytowany: „Bez ciebie” Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

 

 4. Ewa Dobrucka

 Miejski Dom Kultury im. W. Kubisz w Bielsku-Białej

1.„Groszki i róże” Julian K. Rostworowski,
muz. Z. Konieczny
2. „Ucisz serce” Agnieszka Osiecka, muz. Z. Konieczny
utwór recytowany: „Katarynka” Jacques Prevert
akompaniament: Anna Kubisz-Muła fortepian

 

 5. Julia Suchara Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

1. „Tango na głos, na orkiestrę i jeszcze jeden głos”
2. „Czekam wytrwale” Halina Poświatowska, muzyka własna
utwór recytowany:

 

  

 

TEATR JEDNEGO AKTORA

 
  Artur Wojna Raciborskie Centrum Kultury w Raciborzu „Armin Sawy”- kolaż tekstów na podst. „Komedii” Gerolda Spatma, „Traktatu o manekinach” Bruno Schulza, „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego
scenariusz i reżyseria: Grażyna Tabor, czas: 25 minut

 

Do pobrania:

 Lista prezentacji uczestników eliminacji regionalnych 58 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w dniu 18.04.2013 r.

 


 

TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ


ogłasza

58. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

w 60 lecie OKR


R e g u l a m i n


I.1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą.


2. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu). Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję ( np. szkołę, ośrodek kultury, klub).


3. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora najniższego w województwie stopnia Konkursu - w terminie przez niego ustalonym.


4. W Konkursie uczestniczyć mogą osoby uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej i starsze.


5. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji:
a. przeglądy środowiskowe;
b. przeglądy miejskie, powiatowe;
c. przeglądy rejonowe;
- zasady kwalifikacji laureatów do przeglądu wyższego szczebla oraz drogę eliminacji ustalają wojewódzcy organizatorzy konkursu;
- przedstawiciel rejonu wchodzi w skład wojewódzkiego komitetu organizacyjnego oraz wojewódzkiego jury.
a. Przeglądy wojewódzkie:
- odbywają się w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2013 roku, dla wszystkich turniejów OKR;
- w jury uczestniczy przedstawiciel krajowego komitetu organizacyjnego.
b. Przeglądy finałowe:
• turniej poezji śpiewanej 4 – 8 czerwca 2013 roku we Włocławku (z warsztatami).
• turniej teatrów jednego aktora – 13 – 15 czerwca 2013 roku w Słupsku;
• turniej recytatorski i wywiedzione ze słowa 19 – 22 czerwca 2013 roku w Ostrołęce;
• Koncert Laureatów w Teatrze Polskim w Warszawie – 23 czerwca 2013
6. OKR jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym: organizatorzy wszystkich przeglądów zapewnią uczestnikom udział w zajęciach seminaryjnych i warsztatowych oraz możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Sądów Konkursowych.II.58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów.


A. TURNIEJ RECYTATORSKI
1. Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
- młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
- dorosłych.
2. Repertuar uczestników obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach - 2 utwory poetyckie i prozę.
3. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.


B. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Wykonawca jest solistą.
3. Repertuar obejmuje:
- 3 utwory śpiewane
- 1 utwór recytowany.
4. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
- wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
- uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
5. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).
Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
6. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
7. Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową własną interpretację.


C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.
3. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.


D. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
Obserwacja Konkursu kazała stwierdzić niewystarczalność form dotychczas "oferowanych" wykonawcom - proponują oni programy nie mieszczące się praktycznie w żadnym z trzech turniejów. Miewamy na przykład do czynienia z występem, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem. Bądź też z łączeniem - w obrębie jednego utworu - mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem... Wszystkie takie propozycje łączy jednak wspólna cecha: wychodzą od słowa, są próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki. Postanowiliśmy dostrzec to zjawisko, pozwolić mu zaistnieć niejako "oficjalnie", dać szansę publicznej prezentacji i fachowej oceny.


Obowiązują następujące z a s a d y:


1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
Uwaga dotyczy uczestników wszystkich turniejów: Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę może spowodować wyłączenie go z oceny przez Sąd Konkursowy.III.
1. Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostaną przez organizatorów przeglądów Sądy Konkursowe właściwe dla stopnia przeglądu.
2. W skład Sądów wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, kultury mowy, literatury, reżyserii oraz muzyki.
3. W skład Sądów stopnia wojewódzkiego wchodzą:
- przedstawiciel organizatorów przeglądów rejonowych;
- przedstawiciel krajowego komitetu organizacyjnego.
4. Nie mogą być jurorami:
a. wykonawcy uczestniczący w Konkursie;
b. instruktorzy – w przeglądzie, w którym biorą udział ich recytatorzy.
5. Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:
- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
- interpretacja utworów;
- kultura słowa;
- ogólny wyraz artystyczny.
W turnieju wywiedzione ze słowa Sądy Konkursowe uwzględniają ponadto:
- celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację;
- kompozycję sceniczną występu.
W turnieju teatrów jednego aktora Sądy Konkursowe uwzględnią również:
- opracowanie dramaturgiczne;
- opracowanie reżyserskie;
- wykonanie zadań aktorskich;
- inne elementy spektaklu – scenografia, muzyka.
W turnieju poezji śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględniają także:
- zgodność muzyki z charakterem wiersza;
- muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;
- wartości artystyczne muzyki.
6. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Sądu Konkursowego - wszystkich uczestników przeglądu.
7. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Sądu Konkursowego.
W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
8. Decyzja Sądu jest ostateczna.
9. Sąd konkursowy ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego.
10. Uczestnicy mają prawo zwracania się do Sądu Konkursowego o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.


IV.1. W przeglądach stopnia wyższego biorą udział wykonawcy zakwalifikowani przez Sądy konkursowe zgodnie z ustaloną hierarchią miejsc.
2. Z przeglądów wojewódzkich Sądy konkursowe typują:
- w turnieju recytatorskim - do 3 wykonawców;
- w turnieju wywiedzione ze słowa - 1 wykonawcę;
- w turnieju teatrów jednego aktora - 1 wykonawcę oraz 1 dodatkowego - przesyłając taśmę video z realizacją jego spektaklu - na adres Zarządu Głównego TKT;
- w turnieju poezji śpiewanej - 1 wykonawcę oraz dodatkowo 3 - przesyłając taśmę z rejestracją ich prezentacji - na adres organizatora spotkania finałowego.
3. Do udziału w przeglądzie finałowym turnieju recytatorskiego Rada Artystyczna OKR zaprosi laureatów Konkursu Recytatorskiego KRESY'2012 dla Polaków z zagranicy.
4. W finałach 58. OKR wezmą udział laureaci Konkursu przeprowadzonego w Wojsku Polskim oraz w Polskim Związku Niewidomych, zgodnie z założeniami pkt. 2 dział IV.


V.1. Uczestnicy przeglądów wszystkich stopni otrzymają dyplomy i upominki ufundowane przez sponsorów i organizatorów.
2. Przegląd finałowy turnieju recytatorskiego i wywiedzione ze słowa odbywa się w ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami teatralnymi.
3. Najlepsi uczestnicy przeglądów finałowych mogą otrzymać:
a. w turnieju recytatorskim i turnieju wywiedzione ze słowa
- 2 nagrody główne (w kategoriach - dorosłych i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych) - w turnieju recytatorskim;
- nagrodę główną w turnieju wywiedzione ze słowa;
- nagrodę publiczności;
- nagrody i wyróżnienia za twórcze poszukiwania interpretacyjne;
b. w turnieju teatrów jednego aktora
- nagrodę główną;
- nagrodę publiczności;
- nagrody specjalne za reżyserię, aktorstwo, scenariusz.
Laureaci będą zaproszeni do udziału poza konkursem we Wrocławskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora i innych przeglądach teatrów jednoosobowych.
c. w turnieju poezji śpiewanej
- nagrodę główną;
- nagrodę publiczności;
- nagrody i wyróżnienia za interpretację i kompozycję
- nagrodę specjalną za interpretacje utworu Czesława Miłosza.
Laureaci będą zaproszeni do udziału w Spotkaniach Zamkowych "Śpiewajmy Poezję" w Olsztynie oraz innych przeglądach poezji śpiewanej.
4. Wykonawców uczestniczących w przeglądach finałowych oceniać będą Sądy Konkursowe powołane na wniosek RADY ARTYSTYCZNEJ Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.ZASADY ORGANIZACYJNE1. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Kultury Teatralnej.
2. Za realizację zadań organizacyjnych odpowiedzialne jest Towarzystwo Kultury Teatralnej. W obrębie województw odpowiedzialność tę ponoszą wojewódzcy organizatorzy Konkursu. Adresy sekretariatów wojewódzkich organizatorów Konkursu zostaną podane do powszechnej wiadomości.
3. Nadzór nad programowym i artystycznym kształtem Konkursu pełnić będzie RADA ARTYSTYCZNA Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego powołana przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. W skład Rady wchodzą konsultanci Konkursu, instruktorzy oraz przedstawiciele TKT. Sekretariat RADY oraz organizatora mieści się w Zarządzie Głównym Towarzystwa Kultury Teatralnej, 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 9 lok. 3; tel, fax 825-39-73; e-mail tkt@tkt.art.pl
4. Wojewódzcy organizatorzy po zakończeniu przeglądów wojewódzkich dokonają oceny realizacji założeń programowych, organizacyjnych oraz poziomu artystycznego a wnioski i propozycje przekażą Towarzystwu Kultury Teatralnej.
5. Zadaniem Towarzystwa Kultury Teatralnej i wojewódzkich organizatorów jest:
- popularyzacja Konkursu;
- zapewnienie pomocy metodycznej wykonawcom i instruktorom;
- zapewnienie środków potrzebnych do przeprowadzenia Konkursu;
- zapewnienie właściwych warunków dla przeprowadzenie przeglądów oraz zajęć metodyczno-warsztatowych.
6. Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej pokrywa częściowe koszty przygotowania i przeprowadzenia przeglądów finałowych zastrzegając możliwość wprowadzenia akredytacji dla wykonawców.
Szczegółowe informacje: http://www.tkt.art.pl/tkt/okr.html


Pliki do pobrania:

Karta uczestnika – Recytacja, Wywiedzione ze słowa

Karta uczestnika – Poezja Śpiewana

Karta uczestnika – Teatry Jednego Aktora

Skrócony regulamin

RegulaminTERMINY ELIMINACJI KONKURSOWYCH

58. OKR

ORGANIZOWANYCH PRZEZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY

W CZĘSTOCHOWIE11 kwietnia 2013, godz. 10.00- eliminacje dla uczestników z miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego, we wszystkich kategoriach konkursowych.


Karty zgłoszenia prosimy dostarczyć do nas do dnia 8 kwietnia br.


18 kwietnia 2013, godz. 10.00- eliminacje regionalne, dla uczestników z 5 powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego i zawierciańskiego, we wszystkich kategoriach konkursowych.


Na karty zgłoszenia oczekujemy do dnia 12 kwietnia br.


Po przesłuchaniach konkursowych, w każdym z w/w terminów odbędą się warsztaty i konsultacje dla uczestników i ich opiekunów.
Prosimy szkoły ponadgimnazjalne, domy i ośrodki kultury w regionie- organizatorów etapów szkolnych, środowiskowych, gminnych i powiatowych o wytypowanie maksymalnie 8 uczestników ze wszystkich kategorii konkursowych do udziału w eliminacjach realizowanych przez nasz Ośrodek.


11-12 maja 2013- eliminacje wojewódzkie. Dokładne informacje zostaną zamieszczone w terminie późniejszym.
Muzyczna Scena Integracji XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”

przeglądaj wydarzenia: