tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

17
stycznia
2016

XIV Ogólnopolskie „Wręczyckie Jasełka 2016”

XIX Jurajski Przegląd Grup Kolędniczych „HERODY 2016” Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika

przeglądaj wydarzenia:

 XIV Ogólnopolskie „Wręczyckie Jasełka 2016”
- Tradycje Bożonarodzeniowe budujące tożsamość

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej
Stowarzyszenie „PROM” na Rzecz Rozwoju, Wspierania Kultury,
Sportu i Turystyki Gminy Wręczyca Wielka
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

Zapraszamy zespoły z całej Polski prezentujące widowiska jasełkowe
oraz inne formy teatralne, tematycznie związane z Bożym Narodzeniem.

Cele imprezy:
- kultywowanie tradycji związanych z obrzędami i zwyczajami polskiego Bożego Narodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych tradycji świątecznych;
- prezentacja widowisk jasełkowych i innych form teatralnych związanych z misterium Świąt Bożego Narodzenia;
- konfrontacja dokonań artystycznych amatorskich zespołów teatralnych;
- zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w tworzeniu i kultywowaniu tradycji świątecznych i wyjątkowego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.

Termin:
12-13-14 stycznia 2016 r., godz. 9.00 – przesłuchania konkursowe
17 stycznia 2016 r. (niedziela), godz. 15.00 – prezentacja laureatów

1. W przeglądzie biorą udział zespoły teatralne z całej Polski działające w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, placówkach oświatowo - wychowawczych, domach i ośrodkach kultury, parafiach oraz innych placówkach.

2. Zgłoszenie odbywa się poprzez nadesłanie wypełnionej karty uczestnictwa w terminie do 22 grudnia 2015 r. na adres Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej.

3. O terminie i godzinie występu organizatorzy poinformują grupy telefonicznie.

4. Zespół prezentuje jeden spektakl w czasie nieprzekraczającym 30 minut. Organizatorzy proszą o przestrzeganie czasu prezentacji.

5. Organizatorzy zapewniają scenę (12m x 7m) ze stałą dekoracją okolicznościową, nagłośnienie, oświetlenie oraz możliwość odtworzenia muzyki w formacie audio CD. Prosimy o uzgodnienie telefoniczne wszelkich dodatkowych wymagań.

6. Prezentacje ocenia komisja powołana przez organizatorów, która podejmie decyzję o przyznaniu nagród (finansowych) i wyróżnień. Decyzje komisji są ostateczne

7. Zespoły oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
- I kategoria – przedszkola,
- II kategoria – szkoły podstawowe,
- III kategoria – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne,
- IV kategoria – grupy mieszane.

Organizatorzy proponują występy grup według następującego harmonogramu:
- 12 stycznia 2016 r. (wtorek) – godz. 9.00 – grupy przedszkolne,
- 13 stycznia 2016 r. (środa) – godz. 9.00 – grupy ze szkół podstawowych,
- 14 stycznia 2016 r. (czwartek) – godz. 9.00 – grupy ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz grupy mieszane.

8. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, natomiast zapewniają ciepły posiłek w dniu występu.

9. Zespoły wytypowane przez komisję są zapraszane do udziału w prezentacji finałowej
w dniu 17 stycznia 2016 r. (niedziela) o godzinie 17.00.

Dodatkowych informacji udzielają:
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej
tel: 34 319-24-24, 34
319-24-00 fax: 34 319-23-45

Miejsce realizacji i sekretariat imprezy:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Śląska 20
42-130 Wręczyca Wielka
gok@gokwreczycawielka.pl  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

XIX Jurajski Przegląd Grup Kolędniczych „HERODY 2016” Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika

przeglądaj wydarzenia: