tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

17
stycznia
2016

XIX Jurajski Przegląd Grup Kolędniczych „HERODY 2016”

Ogólnopolski plener fotovideo Czarnogóra 2016 XIV  Ogólnopolskie „Wręczyckie Jasełka 2016”

przeglądaj wydarzenia:

Niegowa, 17 stycznia 2016 r.

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY
XIX JURAJSKIEGO PRZEGLĄDU GRUO KOLĘDNICZYCH
„HERODY 2016” W NIEGOWIE

Jury w składzie:
Elżbieta Miszczyńska – przewodnicząca, etnograf z Muzeum Częstochowskiego
Andżelika Bilska – etnolog z Muzeum Częstochowskiego
Ewelina Mędrala-Młyńska - etnolog z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie

Po obejrzeniu ośmiu wystąpień kolędniczych przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
Pierwsze miejsce dla „Herodów” z Sygontki
Drugie miejsce dla „Młodych Misiów” z Niegowy
Trzecie miejsce dla „Herodów” z Dąbrowy Zielonej

Wyróżnienia otrzymały pozostałe grupy, biorące udział w przeglądzie:
„Mzurowskie Kolyndziorze”
„Młodzi Kolędnicy” z Dąbrowy Zielonej
Grupa kolędnicza ze Zdowa
Dziecięca grupa z gwiazdą z Sygontki
Grupa ostatkowa z Trzebniowa

Jury przyznało jedną nominację do 44. Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej grupie, która zajęła pierwsze miejsce w przeglądzie.

Jury wielce ceni sobie trud i zaangażowanie grup kolędniczych w przygotowanie prezentacji. Jednocześnie mocno podkreśla konieczność kontynuowania przeglądu, widząc w nim potencjał oraz doskonałą platformę transmisji kulturowej między pokoleniami.

 


Plakat Herody 2016

 

 


 

REGULAMIN
XIX Jurajskiego Przeglądu Grup Kolędniczych „HERODY 2016”
17 stycznia 2016 r. Niegowa

1. CELE PRZEGLĄDU
• Ukazanie bogactwa form kolędniczych i ostatkowych, ich nietuzinkowości i oryginalności.
• Propagowanie i utrwalanie w świadomości odbiorcy specyfiki obrzędowości bożonarodzeniowej i ostatkowej.
• Integracja międzypokoleniowa, przekazywanie tradycji z pokolenia na pokolenie

2. ZASADY UCZESTNICTWA
• Przegląd ma charakter konkursowy. Komisja, w skład której wejdą etnografowie, folkloryści, kulturoznawcy, oceni występujące grupy kolędnicze według kryteriów regulaminowych.
• Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz nadesłanie jej pocztą tradycyjną lub elektroniczną w terminie do 7 stycznia 2016 r. na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury
Ul. Ogińskiego 13 A
42-200 Częstochowa
z dopiskiem
„Herody 2016”
lub na adres email:
folklor@rok.czestochowa.pl

Decydować będzie data stempla pocztowego. Wszystkie nadesłane zgłoszenia zostaną potwierdzone emailem, dlatego konieczne jest dołączenie do karty zgłoszenia adresu elektronicznego.
• Jury oceniać będzie występy pod kątem ich zgodności z tradycją.
• W skład grup kolędniczych powinni wchodzić mężczyźni oraz chłopcy.
• Występujące grupy podczas swoich prezentacji muszą posługiwać się rekwizytami obrzędowymi a ich ubiór musi nawiązywać do tradycyjnych strojów związanych z obrzędami – kolędniczym i ostatkowym.
• Skład grup kolędniczych, ostatkowych oraz kolędy, pastorałki śpiewane podczas występu, muszą nawiązywać do tradycji regionu.
• Czas trwania prezentacji – od 7 do 10 minut. 
• Jasełka oraz inne przedstawienia związane z tradycjami bożonarodzeniowymi nie będące prezentacją grup kolędniczych i ostatkowych, nie będą brane pod uwagę jury podczas oceny i przyznawania nagród.
• Wybrane przez jury grupy otrzymają nagrody finansowe.
• Jury konkursu dokona wyboru, wyłącznie spośród grup kolędniczych, składów które wystąpią w ogólnopolskim przeglądzie kolędniczym w Bukowinie Tatrzańskiej.
• Jury ma prawo nie przyznania głównej nagrody oraz nie wytypowania grup kolędniczych do przeglądu ogólnopolskiego, jeśli poziom występów będzie niezadowalający.

3. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
• Organizatorami przeglądu są: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie. Informacji na temat imprezy udziela:

Ewelina Mędrala-Młyńska
Instruktor ds. kultury ludowej
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
34 366 59 65
folklor@rok.czestochowa.pl

• Przegląd odbywać się będzie 17 stycznia 2016 r. od godz. 13.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie, ul. Wojska Polskiego 2.
• Przegląd poprzedzi barwny korowód, który przejdzie ulicami Niegowy. Rozpoczęcie korowodu – 12.30, spod Krakowskiego Banku Spółdzielczego, ul. Bankowa 22
• Organizatorzy ustalają kolejność występowania grup kolędniczych.
• Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdów zespołów.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w harmonogramach, z przyczyn od nich niezależnych. O wszystkich zmianach zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

 

 


 

Ogólnopolski plener fotovideo Czarnogóra 2016 XIV  Ogólnopolskie „Wręczyckie Jasełka 2016”

przeglądaj wydarzenia: