tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

20
października
2016

Regionalny Konkurs Poezji Śpiewanej „*** żyje się tylko chwilę…”

Video, ergo sum - Widzę, więc jestem - II Regionalny Konkurs Filmowy dla Młodzieży KONKURS FILMOWY „EtnoKadr”

przeglądaj wydarzenia:

Regionalny Konkurs Poezji Śpiewanej „*** żyje się tylko chwilę…”
dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
towarzyszący 37. Ogólnopolskiemu Konkursowi Poetyckiemu im. Haliny Poświatowskiej
Częstochowa, 2016

I. Organizator konkursu:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

II. Cele konkursu:
•zainteresowanie młodzieży formą poezji śpiewanej,
•stworzenie warunków do rozwijania młodzieżowej twórczości artystycznej,
•popularyzowanie dorobku polskich autorów,
•popularyzowanie wykonawców poezji śpiewanej i ich repertuaru,
•promowanie utalentowanej wokalnie młodzieży,
•uwrażliwienie na estetykę wykonania śpiewanych utworów.

III. Zasady programowe i organizacyjne oraz warunki uczestnictwa.
1. Konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w subregionie północnym województwa śląskiego (region częstochowski) oraz w Częstochowie.
2. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych:
•uczniowie gimnazjów
•uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
3. W konkursie biorą udział soliści, dopuszczalne są też duety wokalne.
4. Każdy zgłoszony do konkursu solista/duet zobowiązany jest do wykonania dwóch utworów śpiewanych z dowolnymi tekstami poetyckimi, publikowanymi w książkach lub prasie literackiej. Szczególnie doceniane będą aranżacje muzyczne do wierszy Haliny Poświatowskiej.
Organizator zachęca do korzystania z akompaniamentu na żywo.
Do akompaniamentu może być stosowany dowolny instrument lub mały zespół muzyczny (do trzech osób).
5. Łączny czas prezentacji obu utworów nie powinien przekroczyć 10 minut.
6. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 14 października br. na adres Regionalnego Ośrodka Kultury, ul. Ogińskiego 13 a, Częstochowa.
Kartę można przesłać pocztą tradycyjną lub na adres mailowy teatr@rok.czestochowa.pl
7. Przesłuchania konkursowe uczestników odbędą się w dniu 20 października br. od godz. 10.00 w sali kameralnej Regionalnego Ośrodka Kultury, według kolejności, z jaką zostaną dostarczone karty zgłoszeń.
8. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym oraz występ laureatów zaplanowane są w dniu
17 listopada br. o godz. 16.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury.

IV. Oceny zgłoszonych do konkursu prezentacji dokona powołane przez organizatora jury. Kryteria oceny:
•dobór repertuaru i interpretacja wybranych utworów,
•zgodność charakteru muzyki i tekstu poetyckiego,
•muzykalność i warunki głosowe wykonawców, dykcja i emisja głosu,
•oryginalność kompozycji, aranżacji i sposobu wykonania,
•inwencja twórcza,
•ogólne wrażenie artystyczne.
W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach jury może nie przyznać żadnej nagrody lub przyznać nagrody ex aequo.
Decyzje jurorów są ostateczne.

V. Informacje dodatkowe. Postanowienia końcowe.
1. Przesłuchaniom konkursowym będą towarzyszyć konsultacje i warsztaty dla uczestników i ich opiekunów.
2. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają listy gratulacyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie, po uprzednim powiadomieniu uczestników.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji prezentacji artystycznych za pomocą dostępnych technik fotograficznych i nagraniowych (audio, video)oraz rozpowszechniania wizerunku uczestników w celach promocyjnych konkursu.
5. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny na stronie internetowej organizatora www.rok.czestochowa.pl .
Informacje o konkursie także pod numerami telefonów: 34 324-46-51, 34 366-59-65.
Koordynator konkursu: Dorota Musiał.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia


Kolejność prezentacji uczestników
Regionalnego Konkursu Poezji Śpiewanej
w dniu 20 października 2016 roku

1. Magdalena Olszewska - VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie
1. „Nie baw się więcej kulą ziemską” Ewa Lipska, Grzegorz Turnau
2. „Kiedy umrę kochanie” Halina Poświatowska, Janusz Radek
akompaniament Paweł Gołębiowski gitara klasyczna

2. Piotr Woldan - VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie
1. „Obława” Jacek Kaczmarski
2. „Lubię tęsknić” Halina Poświatowska, Piotr Woldan
akompaniament gitara klasyczna

3. Klaudia Jagoda - VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie
1. „Wariatka tańczy” Agnieszka Osiecka, Seweryn Krajewski
2. „Nie żałuję” Agnieszka Osiecka, Seweryn Krajewski
półplayback

4. Weronika Dziagacz - VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie
1. „Gdy Cię ujrzałam” Antonina Krzysztoń
2. „Oczy tej małej” Magdalena Umer, Zygmunt Konieczny
akompaniament Paweł Gołębiowski gitara klasyczna

5. Duet Anna Ludkowska i Mikołaj Knop - III LO im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie
1. „Kiedy umrę kochanie” Halina Poświatowska, Mikołaj Knop
2. „Mój kochanek wcale nie jest” Halina Poświatowska, Mikołaj Knop
akompaniament Mikołaj Knop gitara klasyczna

6. Katarzyna Błaszczyk - I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie
1. „Pejzaż bez Ciebie” Jeremi Przybora, Grzegorz Turnau
2. „Dobranoc, panowie” Agnieszka Osiecka, Maryla Rodowicz
podkład muzyczny mp3

7. Katarzyna Bukała - I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie
1. „Allegro ma non troppo” Wisława Szymborska. Katarzyna Bukała
2. „Sonet” Juliusz Słowacki, Alexandre Desplat
akompaniament Maciej Kulisz gitara klasyczna

8. Julia Lach - I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie
1. „Strój” Bolesław Leśmian, Magdalena Kumorek
2. „Bombonierka” Aleksander Brzeziński, Barbara Stępniak-Wilk
półplayback

9. Anna Bissinger - I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie
1. „Miejcie nadzieję”Adam Asnyk, Jacek Wójcicki
2. „Szukaj mnie” Agnieszka Osiecka, Seweryn Krajewski
podkład muzyczny

10. Katarzyna Słowińska - I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie
1. „Grande Valse Brillante” Julian Tuwim
2. „Kiedy mnie już nie będzie” Agnieszka Osiecka

11. Duet Magdalena Adamus i Wojciech Ledman - Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie
1. „Kiedy umrę kochanie” Halina Poświatowska, Janusz Radek
2. „Dni, których nie znamy” Marek Grechuta
akompaniament Wojciech Ledman keyboard

12. Julianna Frącisz - Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” w Zawierciu
1. „Matki człowieczej lament” Joanna Kulmowa, Edward Pałłasz
2. „Szalony Kataryniarz” Aleksander Wertyński, Jacek Skowroński
akompaniament Leopold Stawarz fortepian

13. Piotr Kwiendacz - Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie
1. „Dziękuję za miłość” Janusz Radek
2. „Tam, gdzie cisza” Robert Kasprzycki, Janusz Radek
akompaniament Kamil Reterski gitara klasyczna

14. Marcelina Kocjan - Gminny Ośrodek Kultury w Poraju
1. „Luna srebrnooka” Agnieszka Osiecka, Magdalena Umer
2. „Mówiłam żartem” Agnieszka Osiecka, Jarosław Abramow-Newerly
podkład muzyczny

15. Roksana Sapota - Gminny Ośrodek Kultury w Poraju
1. „Serdeczny mój” Agnieszka Osiecka, Jacek Mikuła
2. „Tylko nie pal” Agnieszka Osiecka, Jerzy Woy-Wojciechowski
podkład muzyczny

16. Chiara Wawryło - Gminny Ośrodek Kultury w Poraju
1. „Nerwy cholera” Julian Tuwim, Henryk Wars
2. „Wolność” Marek Grechuta
podkład muzyczny

17. Karolina Szmuc - Gminny Ośrodek Kultury w Poraju
1. „Dobranoc panowie” Agnieszka Osiecka, Maryla Rodowicz
2. „Kiedy mnie już nie będzie” Agnieszka Osiecka, Seweryn Krajewski,
podkład muzyczny

18. Natalia Nowotna - Gminny Ośrodek Kultury w Poraju
1. „Dobranoc panowie” Agnieszka Osiecka, Maryla Rodowicz
2. „Dłoń” Marek Dutkiewicz, Jarosław Kukulski
podkład muzyczny

Video, ergo sum - Widzę, więc jestem - II Regionalny Konkurs Filmowy dla Młodzieży KONKURS FILMOWY „EtnoKadr”

przeglądaj wydarzenia: