tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

12
kwietnia
2017

XXIX Regionalne Spotkania Recytatorskie - Wrażliwość na słowa

XXIX Regionalne Spotkania Recytatorskie - Wrażliwość na słowa - etap miejski XX Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji / XX International Contest of Digital Photocreation Cyberfoto 2017

przeglądaj wydarzenia:

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału
w XXIX Regionalnych Spotkaniach Recytatorskich
Wrażliwość na słowa

XXIX Regionalne Spotkania Recytatorskie
"Wrażliwość na słowa"
Organizator
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Spotkania mają charakter konkursowy

I. CELE SPOTKAŃ:
1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką żywego słowa.
2. Pielęgnowanie kultury języka i zamiłowania do literatury pięknej.
3. Rozwijanie i popularyzowanie amatorskiego ruchu artystycznego.
4. Umożliwienie konfrontacji i wymiany doświadczeń instruktorom amatorskiego ruchu recytatorskiego.
5. Zapewnienie uczestnikom i ich opiekunom konsultacji i instruktażu z zakresu recytacji.

II. ZASADY PROGRAMOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikami Spotkań są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych:
     I. klasy I - III szkoły podstawowej,
    II. klasy IV - VI szkoły podstawowej,
   III. uczniowie szkół gimnazjalnych oraz w dwóch kategoriach artystycznych:
        I. recytacja,
       II. wywiedzione ze słowa (dotyczy tylko uczniów szkół gimnazjalnych)
3. Prezentowany w konkursie recytatorskim repertuar obejmuje utwór poetycki i fragment prozy. W najmłodszej grupie wiekowej możliwe jest zastąpienie prozy utworem poetyckim. W kategorii wywiedzione ze słowa repertuar jest dowolny (wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów), a forma prezentacji daje możliwość łączenia słowa mówionego z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem.
4. W kategorii recytacji łączny czas prezentacji nie powinien przekroczyć 6 minut, a w "wywiedzionym ze słowa" 8 minut. Przekroczenie podanego czasu będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. W Spotkaniach biorą udział uczestnicy z pięciu powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego.
2. Organizatorami poszczególnych etapów w miastach i gminach są szkoły podstawowe i gimnazja oraz domy i ośrodki kultury.
3. Spotkania mają charakter wieloetapowy i są przeprowadzane na drodze kilkustopniowych eliminacji:
- szkolnych - wyłaniających do dwóch recytatorów z każdej kategorii wiekowej ( łącznie sześciu recytatorów, tj. czterech ze szkoły podstawowej i dwóch z gimnazjum ) oraz do dwóch prezentujących się w "wywiedzionym ze słowa",
- gminnych - wyłaniających do dwóch recytatorów z każdej kategorii wiekowej - łącznie sześciu recytatorów oraz dwóch uczestników "wywiedzionego ze słowa",
- powiatowych - mających na celu wyłonienie nie więcej niż dziesięciu uczestników łącznie, z uwzględnieniem wszystkich kategorii wiekowych i artystycznych.

Organizator przewiduje możliwość wytypowania do udziału w eliminacjach regionalnych Spotkań większej liczby wykonawców na korzyść danej kategorii, gdy uczestnicy z pozostałych kategorii nie spełnią ustalonych przez komisję artystyczną wymogów. Prosimy jednak o przestrzeganie podanego limitu wykonawców, czyli dziesięciu łącznie ze wszystkich kategorii wiekowych i artystycznych.

Terminy eliminacji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury i odbywających się w siedzibie Ośrodka w Częstochowie,
ul. Ogińskiego 13a:
- dla uczestników z miasta Częstochowy w dniu 12 kwietnia 2017 r. godz. 10.00 (uczestnicy we wszystkich kategoriach wiekowych i artystycznych).
Na karty zgłoszenia oczekujemy do dnia 7 kwietnia br.
- dla uczestników z powiatu częstochowskiego w dniu 13 kwietnia 2017 r., godz. 10.00 (uczestnicy we wszystkich kategoriach wiekowych i artystycznych).
Karty zgłoszenia prosimy dostarczyć do dnia 7 kwietnia br.
- przesłuchania regionalne dla uczestników z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego i zawierciańskiego odbędą się w dniach:
26 kwietnia 2017 r., godz. 10.00 (dla uczniów szkół podstawowych),
27 kwietnia 2017 r., godz. 10.00 (dla uczniów gimnazjów).
Na karty zgłoszenia oczekujemy do dnia 21 kwietnia br.

Czytelnie wypełnione karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a
lub mailem na adres teatr@rok.czestochowa.pl  

Serdecznie zapraszamy na uroczystość finałową Regionalnych Spotkań Recytatorskich w dniu 18 maja 2017 r. o godz. 15.30
w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.
W programie uroczystości wręczenie nagród i prezentacje laureatów.

Zachęcamy uczestników i opiekunów do korzystania z publikowanych tekstów najbardziej współczesnych polskich autorów literatury dziecięcej i młodzieżowej. Jednocześnie prosimy o niepowielanie repertuaru z poprzednich lat.

Powołani przez organizatora jurorzy oceniać będą prezentacje według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru,
- interpretacja utworów,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny,
- celowość użycia pozasłownych środków wyrazu wspomagających interpretację (w kategorii „wywiedzione ze słowa”)
- kompozycja sceniczna prezentacji (w kategorii „wywiedzione ze słowa”)

Informacje także na naszej stronie internetowej www.rok.czestochowa.pl  
Tel. 34 366 59 65; 34 324 46 51; 34 324 94 81
Koordynator Spotkań: Dorota Musiał
e-mail: teatr@rok.czestochowa.pl  rok@rok.czestochowa.pl

UDZIAŁ W SPOTKANIACH JEST JEDNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU I ZAWARTYCH W NIM POSTANOWIEŃ.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

XXIX Regionalne Spotkania Recytatorskie - Wrażliwość na słowa - etap miejski XX Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji / XX International Contest of Digital Photocreation Cyberfoto 2017

przeglądaj wydarzenia: