tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

24
marca
2017

XXIII Regionalny Konkurs na Palmę, Pisankę i Marzannę

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje regionalne 62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje miejsko-powiatowe

przeglądaj wydarzenia:

XXIII Regionalny Konkurs na Palmę, Pisankę i Marzannę

 

CELE KONKURSU:
- Kultywowanie tradycji związanych z okresem wielkanocnym.
- Poszerzanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zwyczajów i obyczajów wiosennych i wielkanocnych.
- Propagowanie idei samodzielnego wykonywania rekwizytów obrzędowych wymienionych w tytule konkursu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs ma formułę otwartą.
Konkurs skierowany jest do następujących grup wiekowych:
1. Przedszkolaki
2. Szkoły podstawowe - klasy I - III
3. Szkoły podstawowe - klasy IV - VI
4. Gimnazjaliści i szkoły średnie
5. Dorośli

Prace powinny być wykonane własnoręcznie przy użyciu tradycyjnych technik i materiałów.
Autorzy powinni inspirować się tradycjami rodzinnymi oraz regionalnymi, w których wyrastali.
Prace mające wielu autorów nie będą oceniane.
Prace nie spełniające tytułowych kryteriów (nie będące palma, pisanką, marzanną) nie będą oceniane.

Każda z prac powinna być opatrzona metryczką z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu oraz wiekiem autora.

 


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Prace należy składać do 24 marca 2017 roku
w
Gminnym Ośrodku Kultury
pl. T. Kościuszki 30
42-265 Dąbrowa Zielona
tel. 34 355 50 55
lub
Regionalnym Ośrodku Kultury
ul. Ogińskiego 13 A
42-200 Częstochowa
tel. 34 366 59 65

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2017 r. w hali Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej
Gali podsumowującej konkurs towarzyszyć będą:
stoły wielkanocne, jarmark rękodzieła, występy artystyczne.

Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą do dyspozycji Organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w harmonogramach, z przyczyn od nich niezależnych.
O wszystkich zmianach zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Do pobrania:
Regulamin

Szczegółowych informacji udzielają:
Lilla Deska, tel. 34 355 50 55
Ewelina Mędrala-Młyńska, tel. 34 365 59 65, e-mail: folklor@rok.czestochowa.pl


WSPÓŁPRACA:
Placówki Oświatowe i Koła Gospodyń Wiejskich
Gminy Dąbrowa Zielona
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Program Aktywności Lokalnej

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje regionalne 62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje miejsko-powiatowe

przeglądaj wydarzenia: