tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

12
czerwca
2017

Legendy Jury - REGIONALNY KONKURS LEGEND, BAŚNI, PODAŃ

XXIV Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych XII Wojewódzki Konkurs Plastyczny

przeglądaj wydarzenia:

LEGENDY JURY
REGIONALNY KONKURS LEGEND, BAŚNI, PODAŃ

ORGANIZATOR:
REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W CZĘSTOCHOWIE

CELE KONKURSU:
- działania na rzecz ochrony gwary jako regionalnego dziedzictwa kulturowego
- ochrona języka jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego
- zgłębianie tajników lokalnej gwary oraz zachęcanie do jej pielęgnowania
- pobudzenie tożsamości regionalnej
- dialog międzypokoleniowy
- przybliżenie swoistości gatunkowej legendy, baśni, podania
- gromadzenie jurajskich: legend, baśni i podań w celu ochrony i ich upowszechnienia

WARUNKI UCZESTNICTWA
- uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Jury Krakowsko-Częstochowskiej, niezależnie od wieku
- zgłoszone do konkursu legendy muszą być autentyczne, należy podać źródło ich pozyskania
- legendy, podania, bajki mogą być zapisane językiem literackim lub gwarą
- teksty legend, podań, baśni (do pięciu sztuk),wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, należy przesyłać do 12 czerwca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora: Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 A, 42-200 Częstochowa.
- nagrodzone teksty zostaną zaprezentowane podczas Jura ROK Festiwal przez zwycięzców konkursu lub osoby trzecie, współpracujące z Organizatorem (sposób prezentacji prosimy zaznaczyć w karcie zgłoszenia).
- nadesłane legendy przechodzą na własność Organizatora, który najciekawsze zarchiwizuje, a po kilku edycjach konkursu wyda drukiem.
- oceny zaprezentowanych legend, podań baśni dokona jury składające się z etnografów, folklorystów, znawców regionu i jego dziedzictwa kulturowego.
- o kolejności występów i programie przesłuchań uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora
- finał konkursu odbędzie się 25 czerwca 2017 roku podczas imprezy Jura ROK Festiwal w Kłomnicach.
- informacji na temat konkursu udziela:
Ewelina Mędrala-Młyńska
Instruktor do spraw kultury ludowej
34 366 59 65
folklor@rok.czestochowa.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramach z przyczyn od niego niezależnych. O wszystkich zmianach zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia


Protokół z posiedzenia jury konkursy Legendy Jury
Kłomnice, 25 czerwca 2017 r.

Jury w składzie:
Dobrawa Skonieczna-Gawlik
Elżbieta Miszczyńska
Joanna Kryszka

po wysłuchaniu prezentacji tekstów nadesłanych na konkurs Legendy Jury. Regionalny konkurs legend, baśni i podań (13 uczestników, 24 legendy) jury przyznało nagrody za następujące legendy:
I miejsce: Jak lipka miłość ocaliła, Zdzisław Adamczyk
II miejsce: Legenda o Górze Grojec, Marta Osadnik
III miejsce: Smutny los Przemysławy z Koszęcina, Wiktoria Hucz
Wyróżnienia:
Niewidzialna procesja, Patrycja Biadacz
Wieża jasnogórska, Wiktoria Cuglowska
Grand Prix: O trzech beczkach ze złotem Zdzisław Adamczyk

Jury zdecydowało o przyznaniu nagród legendom a nie poszczególnym uczestnikom. Nie zostały wyróżnione zestawy legend a jedynie pojedyncze utwory. Jury brało pod uwagę podczas oceniania: sposób prezentacji, oryginalność legend oraz prawidłowe posługiwanie się gwarą.

Laureatom serdecznie gratulujemy!!

XXIV Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych XII Wojewódzki Konkurs Plastyczny

przeglądaj wydarzenia: