tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

15
września
2017

Etnostrada - Spotkania Folklorystyczne

Koncert LOR w ramach 14. Nocy Kulturalnej 38. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

przeglądaj wydarzenia:

logo imprezy

REGULAMIN
„ETNOSTRADA” SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE 2017

1.ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Kultura.pl i Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13A, 42-200 Częstochowa

2.CELE PRZEGLĄDU:
- Prezentacja i upowszechnianie bogactwa form folklorystycznych funkcjonujących w regionie.
- Ochrona i promocja dialektów i gwar regionu.
- Transmisja kulturowa.
- Wymiana doświadczeń kulturowych oraz wzajemna edukacja.
- Promocja kultury ludowej i tradycyjnej regionu w mieście .

3.ZASADY UCZESTNICTWA
- W przeglądzie mogą brać udział zespoły folklorystyczne, śpiewacze, obrzędowe, taneczne, muzyczne lub specjalnie w tym celu stworzone projekty artystyczne, którym bliska jest spuścizna przodków i kultura ludowa regionu/miejscowości, w której żyją.
- Każdy z zespołów/projektów przygotowuje prezentację max. 15 minutową na podany przez Organizatora temat, którym w tym roku jest RADOŚĆ.
- Prezentacje muszą być zakorzenione w kulturze tradycyjnej, muszą czerpać z lokalnego folkloru, podań ustnych.
- Zespoły, które zgłoszą się do przeglądu, wystąpią we wspólnym pokazie (taneczno-śpiewaczym), przygotowanym wcześniej we współpracy z instruktorami z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.
- Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie na adres Organizatorów:

STOWARZYSZENIE KULTURA.PL
REGIONALNY OŚRODEK KULTURY
ul. Ogińskiego 13 A
42-200 Częstochowa
lub
folklor@rok.czestochowa.pl
muzyk@rok.czestochowa.pl

karty zgłoszenia w terminie do 15 września 2017 r. Podpisana karta zgłoszenia jest równoważna z akceptacją regulaminu.

4.OCENA PREZENTACJI
- Zespoły i projektu zostaną ocenione przez profesjonalne jury, dla którego wartością nadrzędną będzie zgodność prezentacji z tradycją.
- Istotne również będą – entuzjazm oraz radość, z którą członkowie zespołów/projektów podchodzą do misji upowszechniania i krzewienia kultury ludowej w terenie.
- Jury przyzna najlepszym zespołom NAGRODY FINANSOWE.

5.ZAŁOŻENIA ORGAZNIACYJNE:
- „Etnostrada” odbędzie się 7 października 2017 roku w MDK w Częstochowie na ulicy Łukasińskiego 50/68.
- Przeglądy zespołów rozpoczną się ok. godz. 12.00 (ilość zgłoszeń będzie miała wpływ na końcowy kształt programu przeglądu).
- Przeglądowi towarzyszyć będą ogólnodostępne warsztaty bibułkarskie, pokaz kulinarny a także koncert kapeli Zespołu Regionalnego Istebna.
- Koszty dojazdu zespołu pokrywa instytucja delegująca.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w harmonogramach z przyczyn od nich niezależnych. O wszystkich zmianach zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

organizator i mprezy          Patronat medialny sprawują

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia


PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY
ETNOSTRADY. SPOTKAŃ FOLKLORYSTYCZNYCH 2017

Jury w składzie:
Andżelika Bilska – etnolog z Muzeum Częstochowskiego
Elżbieta Miszczyńska – kierownik Działu Etnografii w Muzeum Częstochowskim
Włodzimierz Kuca – choreograf, twórca Częstochowskiego Teatru Tańca

po wysłuchaniu 19 wykonawców postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia dla twórców scenariuszy przedstawień:

Wyróżnienie dla autora prezentacji Zespołu „Konopielki” za entuzjazm, piękne stroje i profesjonalne wykonanie.
Wyróżnienie dla autora prezentacji Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Kłobucka” za przeniesienie na scenę zwyczajów z gaikiem i kogutkiem
III Nagroda dla autora prezentacji Zespołu Folklorystycznego „Brynica” za piękny występ sceniczny, taniec i śpiew.
III Nagroda dla autora prezentacji Zespołu „Korona Żarnowca” za wielopokoleniowy występ z instrumentarium na żywo, żywiołowy taniec.
III Nagroda dla autora prezentacji Zespołu Folklorystycznego „Przyrowianki” za piękny śpiew, żywiołowy występ oraz tradycyjne stroje.
II Nagroda dla autora prezentacji Zespołu „Amonitki” za dobry ruch sceniczny, dobór repertuaru oraz ogromny progres artystyczny od ubiegłorocznej Etnostrady.
II Nagroda dla autora prezentacji Kapeli Znad Czarnej Przemszy za piękny śpiew i wirtuozerię grających.
I Nagroda dla autora prezentacji Zespołu Śpiewaczego „Od Do” za ruch sceniczny, instrumentarium i niezwykle entuzjastyczne podejście do występu.
I Nagroda dla autora prezentacji Zespołu Śpiewaczego „Kamienica” za doskonałą interpretację hasła przeglądu, piękne stroje oraz doskonały taniec.

Jury jest niezwykle zbudowane poziomem wystąpień oraz ilością zgłoszeń do Etnostrady 2017. Wszystkie wyróżnione i nagrodzone zespoły zaprezentowały na scenie programy nawiązujące do naczelnego hasła przeglądu, czyli RADOŚCI.
Jury przy ocenie występów brało pod uwagę repertuar związany z hasłem przewodnim przeglądu, walory artystyczne, zgodność z tradycją regionu oraz regulaminowy czas prezentacji. Jury docenia, że w przeglądzie zaprezentowały się liczne zespoły wielopokoleniowe oraz grupy dziecięce i młodzieżowe. Szczególnie interesujące i wartościowe wydaje się być wspólne zaprezentowanie się przedstawicieli wszystkich zespołów w tańcu i śpiewie zaczynającym i kończącym Etnostradę 2017.
Widoczny jest progres, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dowodzi to, iż przegląd jest niezwykle istotny dla regionu i należy dołożyć wszelkich starań, by nadal był kontynuowany.

Koncert LOR w ramach 14. Nocy Kulturalnej 38. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

przeglądaj wydarzenia: