tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

15
września
2017

Etnostrada - Spotkania Folklorystyczne

Koncert LOR w ramach 14. Nocy Kulturalnej 38. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

przeglądaj wydarzenia:

logo imprezy

REGULAMIN
„ETNOSTRADA” SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE 2017

1.ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Kultura.pl i Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13A, 42-200 Częstochowa

2.CELE PRZEGLĄDU:
- Prezentacja i upowszechnianie bogactwa form folklorystycznych funkcjonujących w regionie.
- Ochrona i promocja dialektów i gwar regionu.
- Transmisja kulturowa.
- Wymiana doświadczeń kulturowych oraz wzajemna edukacja.
- Promocja kultury ludowej i tradycyjnej regionu w mieście .

3.ZASADY UCZESTNICTWA
- W przeglądzie mogą brać udział zespoły folklorystyczne, śpiewacze, obrzędowe, taneczne, muzyczne lub specjalnie w tym celu stworzone projekty artystyczne, którym bliska jest spuścizna przodków i kultura ludowa regionu/miejscowości, w której żyją.
- Każdy z zespołów/projektów przygotowuje prezentację max. 15 minutową na podany przez Organizatora temat, którym w tym roku jest RADOŚĆ.
- Prezentacje muszą być zakorzenione w kulturze tradycyjnej, muszą czerpać z lokalnego folkloru, podań ustnych.
- Zespoły, które zgłoszą się do przeglądu, wystąpią we wspólnym pokazie (taneczno-śpiewaczym), przygotowanym wcześniej we współpracy z instruktorami z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.
- Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie na adres Organizatorów:

STOWARZYSZENIE KULTURA.PL
REGIONALNY OŚRODEK KULTURY
ul. Ogińskiego 13 A
42-200 Częstochowa
lub
folklor@rok.czestochowa.pl
muzyk@rok.czestochowa.pl

karty zgłoszenia w terminie do 15 września 2017 r. Podpisana karta zgłoszenia jest równoważna z akceptacją regulaminu.

4.OCENA PREZENTACJI
- Zespoły i projektu zostaną ocenione przez profesjonalne jury, dla którego wartością nadrzędną będzie zgodność prezentacji z tradycją.
- Istotne również będą – entuzjazm oraz radość, z którą członkowie zespołów/projektów podchodzą do misji upowszechniania i krzewienia kultury ludowej w terenie.
- Jury przyzna najlepszym zespołom NAGRODY FINANSOWE.

5.ZAŁOŻENIA ORGAZNIACYJNE:
- „Etnostrada” odbędzie się 7 października 2017 roku w MDK w Częstochowie na ulicy Łukasińskiego 50/68.
- Przeglądy zespołów rozpoczną się ok. godz. 12.00 (ilość zgłoszeń będzie miała wpływ na końcowy kształt programu przeglądu).
- Przeglądowi towarzyszyć będą ogólnodostępne warsztaty bibułkarskie, pokaz kulinarny a także koncert kapeli Zespołu Regionalnego Istebna.
- Koszty dojazdu zespołu pokrywa instytucja delegująca.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w harmonogramach z przyczyn od nich niezależnych. O wszystkich zmianach zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

organizator i mprezy          Patronat medialny sprawują

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

Koncert LOR w ramach 14. Nocy Kulturalnej 38. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

przeglądaj wydarzenia: