Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie | Jurajskie debiuty - Ogólnopolski Przegląd Piosenki Własnej

tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

30
czerwca
2017

Jurajskie debiuty - Ogólnopolski Przegląd Piosenki Własnej

Jurajski Festiwal Sztuki i Wina - Olsztyn Recital Dyplomowy

przeglądaj wydarzenia:

Regulamin
Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Własnej
„Jurajskie debiuty”

Data realizacji projektu - 22.07.2017 r.

Przegląd jest imprezą organizowaną i koordynowaną przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Urząd Gminy w Olsztynie k. Częstochowy.

Impreza kierowana jest do nieprofesjonalnego grona autorów tekstów, muzyki i wykonawców czyli w rozumieniu regulaminu osób, które nie czerpią korzyści materialnych z własnej twórczości, nie posiadają na swym koncie publikacji i nie są zrzeszone w instytucjach chroniących prawa autorskie.

Najważniejszą częścią Przeglądu Piosenki Własnej „Jurajskie debiuty” jest konkurs.

Celem konkursu jest:
1. Prezentacja i promocja nowej twórczości muzycznej i literackiej.
2. Umożliwienie młodym twórcom i wykonawcom prezentacji i konfrontacji ich osiągnięć.
3. Wyłonienie najlepszych twórców i wykonawców oraz ich dalsza promocja.

Kwalifikacje do konkursu odbywają się na podstawie zgłoszenia uczestnika.
1. Kwalifikacji dokona komisja powołana przez organizatorów.
2. Przez „wykonawców” rozumie się zespoły ( maksymalnie 6 osób ) oraz uczestników indywidualnych.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie i wykonanie dwóch utworów własnych (muzyka, tekst, wykonanie) trwających łącznie nie dłużej niż 10-12 minut.
4. Nie dopuszcza się do konkursu wykonań z towarzyszeniem półplayback
5. Dopuszcza się współautorstwo w zakresie tekst, muzyka, wykonanie.
6. Uczestnik zobowiązany jest do dnia 30.06.2017 r. nadesłać kartę zgłoszenia oraz demo (2 prezentowane utwory) na dowolnym nośniku dźwięku na adres organizatora:

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa
Z dopiskiem „Jurajskie debiuty”

lub w formacie MP3 z załączoną kartą zgłoszenia na adres e-mail pawel.lowicki@op.pl  (koordynator).

Do pobrania:
Karta zgłoszenia


7. Uczestników i ich artystyczne wykonania oceni kilkuosobowy skład Jury pod przewodnictwem Jarosława Wasika.
8. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
9. Wszelkich informacji dotyczących festiwalu udziela Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie (e-mail: jurajskie-debiuty@rok.czestochowa.pl  ) oraz koordynator imprezy Paweł Łowicki (e-mail: pawel.lowicki@op.pl  )

Konkurs Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Własnej „Jurajskie debiuty”

1. W konkursie uczestniczą wykonawcy wyłonieni przez komisję kwalifikacyjną.
2. Wykonawcy zostaną powiadomieni o zaproszeniu do uczestnictwa w konkursie Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Własnej „Jurajskie debiuty” drogą internetową lub telefoniczną do dnia 7.07.2017 roku.
3. Łączna kwota nagród finansowych (I, II i III miejsce) wynosi 3.000 zł (trzy tysiące złotych) oraz 4 nagrody rzeczowe w ramach wyróżnienia.
4. O wysokości oraz podziale nagród zespołowych i indywidualnych decyduje tylko i wyłącznie Jury Przeglądu.
5. Organizator Przeglądu zapewnia uczestnikom profesjonalne nagłośnienie, obsługę akustyczną oraz garderobę.
6. Uczestnicy są zobowiązani do zaprezentowania w czasie konkursu jedynie nadesłanych wcześniej i opisanych w zgłoszeniu utworów.
8. Laureaci konkursu są zobowiązani uczestniczyć w koncercie laureatów bez wypłacania dodatkowych świadczeń.

Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy konkursu udzielają organizatorowi Przeglądu Piosenki Własnej praw do dowolnego wykorzystywania nagrań zarejestrowanych w czasie konkursu oraz zrealizowanych materiałów foto/video, bez wypłacania dodatkowych wynagrodzeń.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów Przeglądu.

Jurajski Festiwal Sztuki i Wina - Olsztyn Recital Dyplomowy

przeglądaj wydarzenia: