tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

19
maja
2017

XII Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Świat Malowany Plasteliną"

Legendy Jury - REGIONALNY KONKURS LEGEND, BAŚNI, PODAŃ XXIX Regionalne Spotkania Recytatorskie - Wrażliwość na słowa - FINAŁ

przeglądaj wydarzenia:

Zapraszamy do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Świat Malowany Plasteliną 2017 pt. ,,Świat wyobraźni". W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat z całego województwa śląskiego. Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie w regulaminie. Czekamy na Twoją pracę do 19 maja br. .

plakat-zaproszenie do udziału w konkursie

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

Szczegóły na stronie Organizatora:
http://gokredziny.pl/index.php?s=14&m=6

 


 

XII Edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
Dla Dzieci I Młodzieży Świat Malowany Plasteliną 2017
„Świat wyobraźni”

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury W Rędzinach

Współorganizator:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Starostwo Powiatowe W Częstochowie

Konkurs realizowany jest przy pomocy środków finansowych Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie oraz Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Celem konkursu jest :
• zachęcenie dzieci i młodzieży do wkroczenia w świat fantazji i wyobraźni,
• odkrywanie nowych możliwości, jakie daje plastelinowa masa plastyczna oraz odejście od schematycznego używania tego materiału,
• stworzenie za pomocą plasteliny konkurencji dla farb olejnych, wodnych, pasteli, kredek ołówkowych, itp.,
• rozwijanie umiejętności mieszania kolorów za pomocą rąk,
• wyzwalanie w dzieciach zdolności eksperymentowania na drodze prób i błędów.

Prace należy nadsyłać do dnia 19 maja 2017r (piątek) na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach
ul. A. Mickiewicza 7
42-242 Rędziny
tel. 34/ 3279-998

Ogłoszenie oficjalne wyników konkursu i rozdanie nagród
odbędzie się dnia 13 czerwca (wtorek) br. o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat uczestników zajęć plastycznych: w szkołach, ośrodkach kultury na terenie całego województwa śląskiego.
Uczestnicy konkursu dzielą się na następujące grupy wiekowe:
I grupa – przedszkolaki
II grupa – klasy 1 -3 SP
III grupa – klasy 4-6 SP
IV grupa – klasy gimnazjum

2. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę formatu A-4. Do pracy można użyć tylko dwóch materiałów: kartkę papieru którą należy wypełnić plasteliną. Praca powinna przypominać obraz olejny, akwarelę, rysunek bądź grafikę.

3. Każda praca powinna na odwrocie zawierać opis:
imię, nazwisko autora, wiek, nazwę i adres szkoły lub placówki oraz imię i nazwisko opiekuna, nauczyciela, instruktora w przeciwnym razie praca nie weźmie udziału w konkursie.

4. Przed doręczeniem lub przesłaniem prace należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Dodatkowe informacje w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach, tel. 34/ 3279 998

Uwagi końcowe:
Projekty nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich i dokumentacyjnych.
Uczestnicy konkursu zezwalają na przetwarzanie swoich danych osobowych w materiałach promocyjnych i reklamowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach.

Zapraszamy do udziału

Legendy Jury - REGIONALNY KONKURS LEGEND, BAŚNI, PODAŃ XXIX Regionalne Spotkania Recytatorskie - Wrażliwość na słowa - FINAŁ

przeglądaj wydarzenia: