tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

14
października
2017

XIII Jurajski Przegląd Zespołów Ludowych - "Obrzędy, zwyczaje, tradycje"

V Jurajska Jesień Muzyczna - Etnostrada - Spotkania Folklorystyczne

przeglądaj wydarzenia:

XIII JURAJSKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH
"obrzędy, zwyczaje, tradycje"
14-15 października 2017 r.
Koziegłowy

Patronat:
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Organizatorzy:
Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Projekt współfinansowany ze środków Marszałka Województwa Śląskiego

I. CELE PRZEGLĄDU
1. Prezentacja dorobku artystycznego zespołów ludowych, folklorystycznych oraz grup obrzędowych.
2. Zachęcenie zespołów do sięgania po nowe tematy, związane z doroczną obrzędowością oraz z codziennymi zwyczajami towarzyszącymi pracy.
3. Ukazanie piękna tkwiącego w kulturze tradycyjnej. Wzbudzenie zainteresowania zwyczajami ludowymi.
4. Zaktywizowanie lokalnej społeczności w kierunku działań artystycznych i scenicznych.

II. UCZESTNICY
1. Zespoły folklorystyczne, które w swym programie posiadają obrzęd lub zwyczaj, opracowane według scenariusza własnego, bądź według wiedzy zaczerpniętej z literatury lub przekazów ustnych.
2. Inne grupy: teatry wiejskie, grupy obrzędowe, zespoły ludowe.
3. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w dniu prezentacji scenariusza przedstawienia.

III. KATEGORIE ZESPOŁÓW
1. Zespoły autentyczne.
2. Zespoły opracowane artystycznie.

IV. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
14-15 października 2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury
ul. Żarecka 28
42-350 Koziegłowy
tel. 34/314-12-68
*Organizator, po otrzymaniu kart zgłoszeń, poinformuje zespoły o kolejności prezentacji.

V. OCENA I NAGRODY
Jury, powołane przez Organizatorów, oceniając zespoły będzie brało pod uwagę:
- umiejętność posługiwania się gwarą,
-sposób prezentacji, oryginalność przedstawianego obrzędu lub zwyczaju /może być prezentowany fragment/,
- wierność tradycji,
- sposób przetransformowania tradycyjnego zwyczaju/obrzędu na warunki sceniczne.
Przewidziane są nagrody pieniężne i wyróżnienia.

VI. PRZEPISY OGÓLNE
1. Koszty transportu pokrywają instytucje delegujące.
2. Dokładnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć w terminie do 30 września 2017 r. w siedzibie Organizatora:
Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13a
42-200 Częstochowa
tel. 34/366-59-65
3.Akredytacja na dofinansowanie posiłku wynosi 9 zł od osoby. Wpłaty należy dokonać w dniu prezentacji u Organizatora przesłuchań w MGOPK w Koziegłowach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
ŻYCZYMY SUKCESÓW ORAZ WIELU WRAŻEŃ ARTYSTYCZNYCH !
ORGANIZATORZ

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

 


 

XIII Jurajski Przegląd Zespołów Ludowych "Obrzędy, Zwyczaje, Tradycje"

Koziegłowy 14-15 października 2017 r.

Plakat

PROGRAM:

14.10.2017- Sobota

11.00 - 11.15 Rozpoczęcie XIII Jurajskiego Przeglądu Zespołów Ludowych "Obrzędy, Zwyczaje, Tradycje".

11.15 - Prezentacje:
- Zespół ludowy, śpiewaczo - obrzędowy "Borowianki" z Borowna "SIEKARKI"
- Zespół "Wręczynki" z Wręczycy "PIERZORKI" 

 12.30 - 12.45 - Konsultacje i omówienie programu , przerwa kawowa
- Zespół Teatralny "Dąbrowianie" z Dąbrowy Zielonej - "DOWNI W WIEJSKIEJ CHAŁUPIE"
- Zespół Folklorystyczny "Karlinianki" z Karlina- "JESIENNY WIECZÓR W ZAGRODZIE"

14.00 - 14.15 - Konsultacje i omówienie programu

Zakończenie pierwszego dnia przesłuchań

15.10.2017 – Niedziela

11.00 - Prezentacji – Cd
- Zespół Obrzędowo- Ludowy "Cyganeczki" z Sygontki - "MAJÓWKA"
- Zespół Obrzędowy "Grusza" z Rzerzęczyc - "TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE"
- Zespół Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej - "U MARCINA W STARYM MŁYNIE"

13.00 - 13.30 - Konsultacje i omówienie programu, przerwa kawowa

- "Blachowianki" i Kapela "Blachownia" z Blachowni- "ZWYCZAJE WESELNE"
- Zespół Pieśni i Tańca "Wolanie" z Woli- "ZIMOWY WIECZÓR NA WOLI"

15.00 - 15.30- Posiedzenie Jury, przerwa kawowa.

15.30 - Warsztaty "Obrzęd na scenie"

16.00 - Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Ślaskiego

 


 

Protokół z obrad Jury
XIII Jurajskiego Przeglądu Zespołów Ludowych
"Obrzędy, Zwyczaje, Tradycje"
KOZIEGŁOWY, 14-15 października 2017 r.

Jury w składzie:

Elżbieta Miszczyńska – etnograf,
Barbara Drozd – etnomuzykolog,
Alicja Zielińska – folklorystka,

po zapoznaniu się z 8 prezentacjami artystycznymi, postanowiło przyznać następujące nagrody:

- Grand Prix dla Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanie”

- I Nagrodę dla Zespołu Obrzędowego „Grusza” z Rzerzęczyc

- 3 równorzędne II Nagrody dla
Zespołu Teatralnego „Dąbrowianie” z Dąbrowy Zielonej,
Zespołu Folklorystycznego „Karlinianki” z Karlina oraz
Zespołu Obrzedowo-Ludowego „Cyganeczki” z Sygontki.

- 2 równorzędne III Nagrody dla
Zespołu Ludowego „Borowianki” z Borowna oraz
Zespołu Folklorystycznego Ziemi Lelowskiej.

- Wyróżnienie otrzymali „Blachowianie” i Kapela z Blachowni.

Jury wnioskuje za kontynuacją przeglądu z zachowaniem tradycji w danym regionie.

Jury dziękuje organizatorom za realizację tak cennej inicjatywy w dobie globalizacji i zmian obyczajowości. Przekaz międzypokoleniowy, dbanie o ciągłość tradycji oraz zaangażowanie młodego pokolenia są niezwykle istotne w dzisiejszych czasach. 

Galeria zdjęć

V Jurajska Jesień Muzyczna - Etnostrada - Spotkania Folklorystyczne

przeglądaj wydarzenia: