Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie | XXII Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Papierowy Świat"

tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

9
listopada
2017

XXII Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Papierowy Świat"

XXII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej - Myszków 2017 Regionalny Konkurs Poezji Śpiewanej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

przeglądaj wydarzenia:

REGULAMIN

XXII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
“Papierowy Świat”

ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej
WSPÓŁORGANIZATOR
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
PATRONAT
Wójt Gminy Dąbrowa Zielona

CELE KONKURSU:
- popularyzacja plastycznej twórczości,
- wykorzystanie papieru do celów artystycznych jako podłoża i tworzywa oraz materiału do wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych,
- pobudzanie aktywności manualnej oraz wyobraźni plastycznej - papierowe fantazje,
- kształtowanie poczucia piękna,
- prezentacja najciekawszych prac plastycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci szkół podstawowych, gimnazjów, klas ponadgimnazjalnych, zespołów plastycznych w domach, ośrodkach i klubach kultury oraz osób dorosłych.
Konkurs obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa przedszkola i klasy 0
II grupa klasy I - III
III grupa klasy IV - VI
IV grupa klasa VII i gimnazjum
V grupa klasy ponadgimnazjalne i dorośli
2. Każdy uczestnik może nadesłać do dwóch prac plastycznych, wykonanych własnoręcznie techniką papierową w formie przestrzennej.
4. Wszystkie prace winny zawierać następujące dane:
imię i nazwisko, klasę, adres zamieszkania lub adres szkoły bądź instytucji, którą reprezentuje uczestnik. /prosimy o trwałe umieszczenie w/w informacji/.
5. Przesyłane prace należy odpowiednio zabezpieczyć, gdyż organizator nie bierze odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.

TERMIN:
Prace należy przesłać do dnia 27 października 2017 r. na adres:

Gminnego Ośrodka Kultury
pl. Kościuszki 30
42-265 Dąbrowa Zielona
tel. 34 / 355-50-55 od godz. 8.00 - 20.00

lub Regionalnego Ośrodka Kultury
ul. Ogińskiego 13a
42-200 Częstochowa
tel.34 / 366-59-50 w godz. 8.00 - 15.00

OCENA PRAC:
1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac w dniu 3 listopada br.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy w dniu 9 listopada br. /czwartek/ o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej.

UWAGI KOŃCOWE:
- nagrodzone prace przechodzą na własność organizatorów
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nadesłanych prac na własnych stronach internetowych oraz w środkach masowego przekazu bez uiszczania honorarium autorskiego.
- ekspozycja prac do 30 listopada 2017 roku.

Zapraszamy do udziału w konkursie !

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

XXII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej - Myszków 2017 Regionalny Konkurs Poezji Śpiewanej dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

przeglądaj wydarzenia: