tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

24
listopada
2017

Moje Podróże Małe i Duże - XXI Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Śpiewobranie - ogólnopolski konkurs wokalny Uroczystość finałowa 38. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej

przeglądaj wydarzenia:

Regulamin

XXI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Temat konkursu: "MOJE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE"

Tematem konkursu są podróże odbyte, zarówno te bliskie jak i te dalekie:
autobusem, tramwajem, pociągiem, samochodem czy samolotem,
ale również i te podróże odbywające się w naszej wyobraźni.
Zapraszamy do swobodnych wypowiedzi plastycznych wszystkich zainteresowanych.

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Cele konkursu:
- prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej
- rozwijanie wyobraźni i talentu twórczego dzieci i młodzieży, zachęcanie do twórczego spędzania wolnego czasu.
- wspieranie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych w życiu społeczno-kulturalnym oraz wzmocnienie ich zainteresowania otoczeniem

Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci specjalnej troski ze szkół podstawowych, gimnazjów specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów dziecka z terenu województwa śląskiego.
Każdy uczestnik konkursu może przesłać na konkurs jedną lub dwie prace spełniające następujące warunki:
- format papieru A-4 lub A-3
- technika: malarstwo, rysunek, grafika, collage ( bez użycia plasteliny, folii aluminiowej, sypkich materiałów spożywczych)
- prace powinny być wykonane samodzielnie
- na odwrocie pracy należy nakleić kartę opisową załączoną do regulaminu.

Ocena prac:
- Oceny prac dokona Jury składające się z pedagogów specjalnych i plastyków powołane przez Organizatora.
- Obrady Jury odbędą się 28 listopada 2017 roku
- Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury
- Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie,
- Jury konkursu będzie oceniać: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej ucznia, estetykę wykonania.

Każdy uczestnik oceniany będzie w jednej z grup wiekowych:
I grupa - dzieci klas 0-VII
II grupa - dzieci klas gimnazjalnych
III grupa - dzieci klas ponadgimnazjalnych
Prace dzieci głębiej upośledzonych umysłowo kwalifikowane będą do I grupy,

Termin i adres:
Prace konkursowe należy dostarczyć bądź przesłać w terminie do 24 listopada 2017 r. na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa
tel. 34/ 366 59 50; tel./fax 34/ 324 94 81 e-mail: rok@rok.czestochowa.pl www.rok.czestochowa.pl

Prace powinny być przesłane w odpowiednim opakowaniu gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki.

Nagrody:
W konkursie przewidziane są nagrody i wyróżnienia rzeczowe dla uczestników w każdej grupie wiekowej.

Wystawa:
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej
w dniu 8 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w Galerii Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a.

Uwagi końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.
Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.
Pozostałe prace będzie można odbierać w dniach od 2 do 31 stycznia 2018 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

 


 

Częstochowa dn. 28.11.2017 r

Protokół z obrad jury

XXI Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
„PODRÓŻE MAŁE I DUŻE". Częstochowa 2017

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Patronat:
Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Jury w składzie:
Alicja Bednarek - pedagog specjalny
Janina Worwąg - pedagog specjalny
Barbara Szyc - artysta plastyk, MGS, Częstochowa
Małgorzata Chebel - instruktor d/s plastyki ROK, Częstochowa
dokonało przeglądu 291 prac z 37 placówek szkolno-wychowawczych z terenu województwa śląskiego. Wybrano 88 prac do wystawy pokonkursowej oraz przyznano 26 nagród:

GRUPA I
NAGRODA – GRZEGORZ SIKORA, 6 lat
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 w Częstochowie

NAGRODA - BARTŁOMIEJ CIUPA, 6 lat
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 w Częstochowie

NAGRODA - ZUZANNA DOBROWOLSKA, 6 lat
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 w Częstochowie

WYRÓŻNIENIE – PRZEMYSŁAW SŁAWIK
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lublińcu

WYRÓŻNIENIE – ANGELIKA GARBACZ, 8 lat
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lublińcu

WYRÓŻNIENIE - JUSTNA JÓŹWIAK, 7 lat
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Chorzowie

GRUPA II

NAGRODA - PAULINA OCHOJSKA, 14 lat
Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

NAGRODA - KAMILA SUCHAŃSKA, 13 lat
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piękny umysł” w Częstochowie

NAGRODA - OLIWIER LESZCZYŃKI, 14 lat
Niepubliczne Gimnazjum „Piękny umysł” w Częstochowie

NAGRODA za zestaw prac - BARTOSZ ZYCH, 15 lat
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im M. Grzegorzewskiej w Częstochowie Gimnazjum Specjalne nr 26

NAGRODA za zestaw prac - OLIWIA KLECHA
Katolickie Gimnazjum Specjalne SPSK w Częstochowie

NAGRODA za zestaw prac - MARCEL VARANZANO, 15 lat
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im M. Grzegorzewskiej w Częstochowie Gimnazjum Specjalne nr 26

NAGRODA - PAULINA ROMAŃSKA, 12 lat
Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cieszynie

GRUPA III

NAGRODA - WERONIKA WRÓŻ, 16 lat
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im M. Grzegorzewskiej w Częstochowie Gimnazjum Specjalne nr 26

NAGRODA - KAMIL WITCZYK, 18 lat
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im M. Grzegorzewskiej w Częstochowie
Szkoła Przysposabiająca do Pracy

NAGRODA - JAROSŁAW KALINOWSKI, 19 lat
Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im M. Grzegorzewskiej w Częstochowie Szkoła Przysposabiająca do Pracy

NAGRODA - TOMASZ LARYSZ, 19 lat
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaworznie

NAGRODA - KAMIL PIĄTEK, 23 lata
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaworznie

NAGRODA - DOMINIK GŁOWACZ, 21 lat
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaworznie

NAGRODA - KAMIL DRAGON, 18 lat
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna w Katowicach

NAGRODA - DOMINIK KOŁBUK, 19 lat
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna w Katowicach

NAGRODA - PAULINA PYZIK, 18 lat
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła II Specjalna w Katowicach

NAGRODA - PAWEŁ KOLANO, 18 lat
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lublińcu

NAGRODA - KRYSTYNA GAWEŁ, 18 lat
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lublińcu

NAGRODY SPECJALNE:
NAGRODA DYREKTORA REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W CZĘSTOCHOWIE
JOWITA SOSNA, 14 lat - Szkół Zawodowych Specjalnych im M. Grzegorzewskiej w Częstochowie Gimnazjum Specjalne nr 26

NAGRODA DYREKTORA MIEJSKIEJ GALERII SZTUKI W CZĘSTOCHOWIE za zestaw prac
PAULINA DOROBISZ, 20 lat - Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie Ponadgimnazjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Jury oceniło poziom merytoryczny i artystyczny nadesłanych na konkurs prac jako bardzo dobry. Z przyjemnością odnotowano różnorodność tematów, bardzo interesujące rozwiązania plastyczne a co najważniejsze twórczą swobodę wypowiedzi widoczną w nadesłanych na konkurs pracach. Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom prac jury postanowiło przyznać równorzędne nagrody. Jury w imieniu organizatorów dziękuje wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu i zaprasza do udziału w jego kolejnych edycjach.

Śpiewobranie - ogólnopolski konkurs wokalny Uroczystość finałowa 38. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej

przeglądaj wydarzenia: