tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

21
stycznia
2018

XXI Jurajski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2018

Wyjazd do Opery Wiedeńskiej na spektakl CARMEN XVI Ogólnopolskie „Wręczyckie Jasełka 2018”

przeglądaj wydarzenia:

REGULAMIN XXI Jurajskiego Przeglądu Grup Kolędniczych „HERODY 2018”
21 stycznia 2018 r.
Niegowa

1. CELE PRZEGLĄDU
- Ukazanie bogactwa form kolędniczych i ostatkowych, ich nietuzinkowości i oryginalności.
- Propagowanie i utrwalanie w świadomości odbiorcy specyfiki obrzędowości bożonarodzeniowej i ostatkowej.
- Integracja międzypokoleniowa, przekazywanie tradycji z pokolenia na pokolenie

2. ZASADY UCZESTNICTWA
- Przegląd ma charakter konkursowy. Komisja, w skład której wejdą etnografowie, folkloryści, oceni występujące grupy kolędnicze według kryteriów regulaminowych.
- Do konkursu mogą zgłosić się grupy: herodowe, ostatkowe, kolędnicze grupy dorosłych i dzieci.
- Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz nadesłanie jej pocztą tradycyjną lub elektroniczną w terminie do 15 stycznia 2018 r. na adres:Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13 A
42-200 Częstochowa
z dopiskiem „Herody 2018”
lub na adres email:
folklor@rok.czestochowa.pl

Decydować będzie data stempla pocztowego. Wszystkie nadesłane zgłoszenia zostaną potwierdzone emailem, dlatego konieczne jest dołączenie do karty zgłoszenia adresu elektronicznego.
- Jury oceniać będzie występy pod kątem ich zgodności z tradycją.
- W skład grup kolędniczych powinni wchodzić mężczyźni oraz chłopcy.
- Występujące grupy podczas swoich prezentacji muszą posługiwać się rekwizytami obrzędowymi a ich ubiór musi nawiązywać do tradycyjnych strojów związanych z obrzędami – kolędniczym i ostatkowym.
- Skład grup kolędniczych, ostatkowych oraz kolędy, pastorałki śpiewane podczas występu, muszą nawiązywać do tradycji regionu.
- Czas trwania prezentacji – od 7 do 10 minut.
- Jasełka oraz inne przedstawienia związane z tradycjami bożonarodzeniowymi, nie będące prezentacją grup kolędniczych i ostatkowych, nie będą brane pod uwagę.
- Wybrane przez jury grupy otrzymają nagrody finansowe.
- Jury konkursu dokona wyboru dorosłych grup kolędniczych, które wystąpią w ogólnopolskim „Karnawale Góralskim” w Bukowinie Tatrzańskiej. Najlepsze dziecięce grupy kolędnicze, spełniające kryteria regulaminowe, mogą otrzymać nominację do „Pastuszkowego Kolędowania”. Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych w Podegrodziu.
- Jury ma prawo nie przyznania głównej nagrody oraz nie wytypowania grup kolędniczych do przeglądów, jeśli poziom występów będzie niezadowalający.

3. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
- Organizatorami przeglądu są: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie. Informacji na temat imprezy udziela:

Ewelina Mędrala-Młyńska
Instruktor ds. kultury ludowej
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
34 366 59 65
folklor@rok.czestochowa.pl

- Przegląd odbędzie się 21 stycznia 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie, ul. Wojska Polskiego 2.
- Przegląd poprzedzi barwny korowód, który przejdzie ulicami Niegowy. Start korowodu – 12.30, spod Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
ul. Bankowa 22. Rozpoczęcie przeglądu – 13.00.
- Organizatorzy ustalają kolejność występowania grup kolędniczych.
- Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdów zespołów.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w harmonogramach, z przyczyn od nich niezależnych. O wszystkich zmianach zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

 


 


Fotorelacja

Zdjęcie uczestników XXI Jurajskiego Przeglądu Grup Kolędniczych „HERODY 2018”

 


 

PROTOKÓŁ
XXI JURAJSKIEGO PRZEGLĄDU GRUP KOLĘDNICZYCH
HERODY 2018 W NIEGOWIE

Jury w składzie:
Elżbieta Miszczyńska – etnograf
Joanna Kryszka – etnolog z Muzeum Śląskiego
Ewelina Mędrala-Młyńska – etnolog z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie,
po obejrzeniu siedmiu przedstawień kolędniczych, opierając się o wytyczne regulaminowe, zdecydowało przyznać nagrody następującym formacjom kolędniczym:

I miejsce dla Herodów z Sygontki
II miejsce dla Grupy Kolędniczej z Cielętnik
III miejsce dla Herodów z Dąbrowy Zielonej
Wyróżnienie dla Grupy Młodzieżowej z Bliżyc
Wyróżnienie dla Grupy Kolędniczej w Gminy Przyrów

Jury, będąc pod wrażeniem ilości pracy włożonej zwłaszcza w przygotowanie debiutujących grup dziecięcych, uhonorowało nagrodą za udział dwie formacje – Kolędników ze Świetlicy oraz Małych Kolędników z Bliżyc.
Jury z wielką radością przyjęło fakt, że pojawiło się w przeglądzie kilka grup dziecięcych i postuluje by w kolejnych edycjach rozpatrywać występujących w dwóch kategoriach wiekowych.
Jednocześnie jury zwraca uwagę na konieczność samodzielnego wykonywania rekwizytów obrzędowych oraz kostiumów, gdyż to również wpływa na ogólną ocenę prezentacji.
Nominację do Karnawału Góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej otrzymały Herody z Sygontki.

GRATULUJEMY!!

Wyjazd do Opery Wiedeńskiej na spektakl CARMEN XVI Ogólnopolskie „Wręczyckie Jasełka 2018”

przeglądaj wydarzenia: