tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

21
stycznia
2018

XVI Ogólnopolskie „Wręczyckie Jasełka 2018”

XXI Jurajski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2018 III Wojewódzki konkurs filmowy „Video, ergo sum” - Widzę, więc jestem - Finał

przeglądaj wydarzenia:

XVI Ogólnopolskie „Wręczyckie Jasełka 2018”
- Tradycje Bożonarodzeniowe budujące tożsamość

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE
Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej
Stowarzyszenie „PROM” na Rzecz Rozwoju, Wspierania Kultury, Sportu i Turystyki Gminy Wręczyca Wielka
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”

Zapraszamy zespoły z całej Polski prezentujące widowiska jasełkowe oraz inne formy teatralne, tematycznie związane z Bożym Narodzeniem.

Cele imprezy:
- kultywowanie tradycji związanych z obrzędami i zwyczajami polskiego Bożego Narodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych tradycji świątecznych;
- prezentacja widowisk jasełkowych i innych form teatralnych związanych z misterium Świąt Bożego Narodzenia;
- konfrontacja dokonań artystycznych amatorskich zespołów teatralnych;
- zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w tworzeniu i kultywowaniu tradycji świątecznych i wyjątkowego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.

Termin:
16-17-18 stycznia 2018 r., od godz. 9.00 – przesłuchania konkursowe
21 stycznia 2018 r. (niedziela), godz. 15.00 – prezentacja laureatów
O terminie i godzinie występu grupy zostaną poinformowane telefonicznie w dniach 8-9 stycznia 2018 r.

1. Do udziału w przeglądzie zapraszamy zespoły teatralne z całej Polski działające w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, placówkach oświatowo - wychowawczych, domach i ośrodkach kultury, parafiach oraz innych placówkach kultury.

2. Wypełnione karty uczestnictwa prosimy przesłać do 3 stycznia 2018 r. (środa) na adres:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Śląska 20
42-130 Wręczyca Wielka
e-mail:
gok@gokwreczycawielka.pl
fax: 34 319-23-45

3. Zespół prezentuje jeden spektakl w czasie nieprzekraczającym 30 minut. Organizatorzy proszą o przestrzeganie czasu prezentacji.

4. Organizatorzy zapewniają scenę (12m x 7m) ze stałą dekoracją okolicznościową, nagłośnienie, oświetlenie oraz możliwość odtworzenia muzyki w formacie audio CD.

5. Prezentacje ocenia komisja powołana przez organizatorów, która podejmie decyzję o przyznaniu nagród (finansowych) i wyróżnień.
Decyzje komisji są ostateczne.

6. Zespoły oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
- I kategoria – przedszkola,
- II kategoria – szkoły podstawowe,
- III kategoria – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne,
- IV kategoria – grupy mieszane.

7. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, natomiast zapewniają ciepły posiłek w dniu występu.

8. Zespoły wytypowane przez komisję są zapraszane do udziału w prezentacji finałowej.
21 stycznia 2018 r. (niedziela) o godzinie 15.00.

MIEJSCE REALIZACJI I SEKRETARIAT IMPREZY:
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej
tel: 34/319-24-24; 34/319-24-00
gok@gokwreczycawielka.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Strona Organizatora: www.gokwreczycawielka.pl

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

XXI Jurajski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2018 III Wojewódzki konkurs filmowy „Video, ergo sum” - Widzę, więc jestem - Finał

przeglądaj wydarzenia: