tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

30
marca
2018

XXI Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2018

Pierwszy Powiatowy Konkursu wokalny pt. „Wiosna z przebojami Maryli Rodowicz” XXIV Regionalny Konkurs na Palmę, Pisankę i Marzannę

przeglądaj wydarzenia:

baner konkursu

XXI MIĘDZYNARODOWY KONKURS CYFROWEJ FOTOKREACJI CYBERFOTO 2018

PATRONAT HONOROWY
Marszałek Województwa Śląskiego
Wojciech Saługa

PATRONAT
Prezydent Miasta Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk

ORGANIZATOR
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

WSPÓŁORGANIZATORZY
Narodowe Centrum Kultury w Warszawie
Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski
Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej
Stowarzyszenie Twórców

PATRONAT MEDIALNY
TVP KATOWICE, GAZETA CZĘSTOCHOWSKA, Radio Jura, Radio Panorama, Portal www.czest.info

I. Cel konkursu.
Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania.

II. Regulamin konkursu.
1. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących.
2. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową.
3. Prace /min. format 21x30, A-4/ w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej należy przesłać w usztywnionych kopertach.
4. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie podając:
- imię i nazwisko (lub godło)
- tytuł pracy
5. Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz informację, w jakim programie praca powstała. Prace nie opisane, bez karty zgłoszenia nie będą oceniane.
6. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora, pozostałe prace będą zwrócone autorom.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych w katalogu oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji i reklamy imprezy.
7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane.
8. Uczestnictwo w konkursie jest płatne.
Opłata od każdego autora wynosi 50 zł. – konto ING Bank Śląski O/Częstochowa 23105011421000000501623847.
Brak wpłaty za uczestnictwo do dnia 30 marca 2018 r. wyklucza autora z konkursu.
Prosimy o dołączenie kserokopii wpłaty.
9. Autorzy zostaną powiadomieni o werdykcie Jury i terminie wystawy.
10. Z wystawy pokonkursowej zostanie wydany katalog z nagrodzonymi pracami.
11. Wystawie towarzyszyć będzie seminarium poświęcone zastosowaniu komputera w kreowaniu współczesnej sztuki.
12. Oceny prac i podziału nagród dokona Jury powołane przez organizatorów.

III. Nagrody.
I NAGRODA 2500 zł.
II NAGRODA 1500 zł.
III NAGRODA 800 zł.
Oraz trzy wyróżnienia po 400 zł.
Jury może dokonać innego podziału nagród.
Laureaci otrzymują nagrody i wyróżnienia na konto osobiste.

IV. Terminy.
1. Zgłoszenie prac konkursowych do 30 marca 2018 r.
2. Ocena prac 5 kwietnia 2018 r.
3. Ekspozycja: otwarcie wystawy: 27 kwietnia 2018 o godz. 18.00 w Galerii ART-FOTO w Częstochowie.
4. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a,
42-200 Częstochowa z dopiskiem „CYBERFOTO”
Tel. +48 34 365-59-64, fax +48 34 324-94-81
www.rok.czestochowa.pl  www.cyberfoto.czest.pl  rok@rok.czestochowa.pl  
5. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela komisarz wystawy:
art. fotografik Sławomir Jodłowski
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Do pobrania:
Regulamin i karta zgłoszenia

partonaty-organizator

 


 

Lista osób zakwalifikowanych do wystawy Cyberfoto 2018

L.p.

Autor

Miejscowość/Kraj

Tytuły prac

1

Krzysztof Szlapa

Katowice

„Defiguracja B048, D059”

2

Magdalena Grodzka

Kraków

„Była zabawa”

3

Karol Szafran

Podłęże

„Czwarty stan skupienia”

4

Justyna Pezała

Gdynia

„Noc kruków”, „Powrót”

5

Robert Witkowski

Kiełpin

„Splątani 1”

6

Janina Mazuś

Częstochowa

„Jestem pamięcią”

7

Marek Sutkowski

Warszawa

„Każdy ma swojego boga”

8

Edward Jastrzębski

Grudziąc

„Eksplozja namiętności”, „Zwolnij”

9

Agata Dworzak-Subocz

Grębocin

„Opacity 1,2”

10

Olga Szewczuk

Grodzisk Mazowiecki

„My Sleep Respite”

11

Mirosław Kotas

Lubliniec

„Fluorokosmos”

12

Antoni Andrzejewski

Częstochowa

„Autoportret”

13

Małgorzata Nieroda

Gliwice

„Fate”

14

Damian Frukacz

Częstochowa

„Mesmeryzm 1,2”

15

Hanna Rojda

Poznań

„Cień 2”

16

Łukasz Cyrus

Ruda Ślaska

„Kompozycja suprematyczna 2”

17

Ewa Sierokosz

Sandomierz

„Twarze”

18

Wiktor Wiater

Kraków

„Biologia/Obiekt/Miasto”

19

Marcin Weron

Poznań

„Autoportret z dziwnym kolegą”, „Krupier”, „Tytani”, „Fotomontaż łazienkowy”

20

Szymon Rejek

Kraków

„Znalezisko 2, 3”

21

Katarina Misztal

Szwecja

„Krater 1, 4”

22

Elżbieta Wenda

Bydgoszcz

„Manekin”, „Zatrzymać czas”

23

Aleksandra Tropisz

Łódź

„Śpiący – przemijanie”, Śpiący – oczekiwanie”

24

Filip Bruchnalski

Kraków

„Kwestia techniki”

25

Żaneta Wojtala

Częstochowa

„4 T or F”

26

Marzena Kolarz

Kraków

„Ślad”, „ Kwiat paproci” , Panna młoda”

27

Marek Stańczyk

Katowice

„Świat bez okien”

28

Jan Zych

Kraków

„Ślad 3a, 3b”, „Pare i dolina”, „Wiosna”

29

Taon

Niemcy

„Don t tell me lies”

30

MagWojArt

Zgierz

„Drogi Orfeusza”

31

Mirosław Iskra

Stalowa Wola

„Duchowa rafineria”, „Przebudzenie”

32

Piotr Węcławski

Świebodzin

„Depresion”, „The forgoten house”, „In non-existence”, „The Ende”

33

Jacek Szczerbaniewicz

Jelenia Góra

„Fragmentaryzacja 2,3” , „Sieć”

34

Zbigniew Latała

Kraków

„Murale i Graffiti”, „Nostalgia”

35

Natalia Kubiela

Krzeszowice

„Arealne 1,2”

36

Adrian Wolańczyk

Łańcut

„Materializacja pustki”

37

Matylda Awdziejczyk

Wodzisław Śląski

„Upływy 1,2,3”

38

Judyta Bernaś

Sarnów

„Jednia 01, 07, 10”

39

Martyna Strzelczyk

Czerwionka

„Struktura melancholii”

40

Natalia Knycz

Kozy

„Drzewo życia”

 


 

PROTOKÓŁ
z rozstrzygnięcia XXI Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2018

W dniu 05.04.2018 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie odbyło się posiedzenie Jury XXI Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO 2018.

Jury w składzie:
przewodniczący: Krzysztof Jurecki, – krytyk i historyk fotografii, członek honorowy ZPAF, wykładowca WSSiP w Łodzi
członkowie: Małgorzata Dołowska – artysta-fotografik, członek zarządu Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej
Arkadiusz Ławrywianiec – artysta-fotografik, prezes ZPAF, Okręg Śląski
Sławomir Jodłowski – artysta-fotografik, członek ZPAF, Okręg Śląski Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Na konkurs nadesłano 280 prac 61 autorów. Do wystawy zakwalifikowano 93 prace 40 autorów.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody :
I nagroda w wysokości 2500 zł. dla Judyty Bernaś z Sarnowa za prace „Jednia”, fundator nagrody - Prezydent Miasta Częstochowy
II nagroda w wysokości 1500 zł dla Matyldy Awdziejczyk z Wodzisławia Śląskiego za cykl prac „Upływy 1,2,3” ,
III nagroda w wysokości 800 zł. dla Adriana Wolańczyka z Łańcuta za cykl „Materializacja pustki”

Wyróżnienia w wysokości 400 zł. otrzymali :
- Zbigniew Latała z Krakowa, za cykl prac „Murale i graffiti”
- Natalia Kubiela z Krzeszowic, za cykl prac „Arealne”
- Jacek Szczerbaniewicz z Jeleniej Góry za zestaw „Sieć”
Jury postanowiło przyznać również wyróżnienie honorowe Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Śląskiego dla MagWojtArt ze Zgierza za prace „Zbyt blisko słońca” oraz wyróżnienie honorowe Przewodniczącego Jury Krzysztofa Jureckiego dla Marzeny Kolarz z Krakowa za prace „Ślad”.

GRATULUJEMY!

I nagroda dla Judyty Bernaś z Sarnowa za prace „Jednia”, fundator nagrody - Prezydent Miasta Częstochowy

II nagroda dla Matyldy Awdziejczyk z Wodzisławia Śląskiego za cykl prac „Upływy 1,2,3”

III nagroda dla Adriana Wolańczyka z Łańcuta za cykl „Materializacja pustki”

Wyróżnienie - Zbigniew Latała z Krakowa, za cykl prac „Murale i graffiti”

Wyróżnienie - Natalia Kubiela z Krzeszowic, za cykl prac „Arealne”

Wyróżnienie - Jacek Szczerbaniewicz z Jeleniej Góry za zestaw „Sieć”

wyróżnienie honorowe Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Śląskiego dla MagWojtArt ze Zgierza za prace „Zbyt blisko słońca”

wyróżnienie honorowe Przewodniczącego Jury Krzysztofa Jureckiego dla Marzeny Kolarz z Krakowa za prace „Ślad”

Katalog pokonkursowej wystawy fotografii XXI Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2018

Pierwszy Powiatowy Konkursu wokalny pt. „Wiosna z przebojami Maryli Rodowicz” XXIV Regionalny Konkurs na Palmę, Pisankę i Marzannę

przeglądaj wydarzenia: