tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

20
marca
2018

63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - przesłuchania konkursowe dla uczestników z regionu

XXIV Regionalny Konkurs na Palmę, Pisankę i Marzannę 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - przesłuchania konkursowe dla uczestników z miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego

przeglądaj wydarzenia:

TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ
ogłasza

63. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

baner

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób starszych.

1. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu). Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.

2. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora najniższego w województwie stopnia Konkursu – w terminie przez niego ustalonym.

3. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji:
a. przeglądy środowiskowe, miejskie, powiatowe;
- drogę eliminacji – stopnie (środowiskowy, miejski, powiatowy) ustalają wojewódzcy organizatorzy konkursu.
- wojewódzcy organizatorzy konkursu określają zasady kwalifikacji laureatów do przeglądu wyższego szczebla.
b. przeglądy wojewódzkie – odbywają się w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia 2018 roku, dla wszystkich turniejów OKR;
c. Przeglądy finałowe wraz z warsztatami odbywają się wg poniższego kalendarza:
• turniej poezji śpiewanej – 06 – 09 czerwca 2018 roku we Włocławku;
• turniej teatrów jednego aktora – 14 – 16 czerwca 2018 roku w Słupsku;
• turnieje recytatorski i wywiedzione ze słowa – 06 – 09 czerwca 2018 roku w Ostrołęce.

4. OKR jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym: organizatorzy wszystkich przeglądów zapewnią uczestnikom udział w zajęciach seminaryjnych i warsztatowych oraz możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Sądów Konkursowych.

63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów.

TURNIEJ RECYTATORSKI
1. Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
- młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
- dorosłych.
2. Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.
3. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
1. Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar obejmuje:
- 3 utwory śpiewane
- 1 utwór recytowany.
3. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
- wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
- uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).
Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
5. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
6. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.
3. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.
Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

D. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu - występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.
Obowiązują następujące z a s a d y:
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Nadzór nad programowym i artystycznym kształtem Konkursu pełnić będzie RADA ARTYSTYCZNA OKR powołana przez Towarzystwo Kultury Teatralnej.
W skład Rady wchodzą konsultanci Konkursu, instruktorzy oraz przedstawiciele TKT. Sekretariat RADY i organizatora mieści się w Zarządzie Głównym TKT, 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 9 lok. 3; tel. 22 825-34 -89; e-mail tkt@tkt.art.pl

UWAGA!
INFORMACJA ORGANIZATORA
Obowiązują NOWE wzory kart zgłoszeń
(aktualizacja: 09.03.2018)

Do pobrania:
Regulamin-okładka
Regulamin-treść
Karta zgłoszenia poezja śpiewana
Karta zgłoszenia teatr jednego aktora
Karta zgłoszenia recytacja

Informacje oraz karty zgłoszenia są dostępne na stronie:
www.tkt.art.pl


 Terminy eliminacji w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie:

20 marca 2018, godz. 10.00 - II etap przesłuchań konkursowych, dla uczestników z regionu (powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański), również we wszystkich kategoriach artystycznych. Na karty zgłoszenia oczekujemy do dnia 16 marca br.

W każdym z w/w terminów eliminacji, po przesłuchaniach konkursowych, odbędą się krótkie warsztaty i konsultacje dla uczestników i ich opiekunów.

Prosimy szkoły ponadgimnazjalne, domy i ośrodki kultury w regionie- organizatorów etapów szkolnych, środowiskowych, gminnych i powiatowych o wytypowanie maksymalnie 8 uczestników ze wszystkich kategorii konkursowych do udziału w poszczególnych eliminacjach realizowanych przez nasz Ośrodek.

Prosimy o przestrzeganie terminów dostarczania kart zgłoszeń. Karty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie zostaną przyjęte.

Jednocześnie informujemy, że w roku 2018 organizatorem eliminacji wojewódzkich 63. OKR jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Eliminacje zostaną przeprowadzone w dniu 5 maja br.

 


Protokół eliminacji regionalnych
63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych,
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, 20 marca 2018 r.

Jury etapu regionalnego 63. OKR:

Hanna Zbyryt-Giewont - aktorka, wokalistka, choreografka,
Joanna Szymańska - poetka,
Paulina Zarzycka - instruktor ds. muzyki w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.

Decyzją jury karty prezentowe EMPiK o wartości 50 zł każda, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz równorzędne promocje do etapu wojewódzkiego Konkursu, który odbędzie się w dniu 5 maja br. w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach, otrzymały następujące osoby:

w kategorii recytacji

Agata Ciesielska Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu,
Martyna Surmiak Krzepice,
Julia Nowak II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu,
Nikol Watoła VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie,
Zuzanna Bąk VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie,
Emil Barciś Techniczne Zakłady Naukowe im. Wł. Sikorskiego w Częstochowie,

w kategorii poezji śpiewanej

Julia Kazuch Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu,
Martyna Stefaniak II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu,

w kategorii „wywiedzione ze słowa”

Julia Bogunia Teatr Narybek from Poland w Częstochowie.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach

XXIV Regionalny Konkurs na Palmę, Pisankę i Marzannę 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - przesłuchania konkursowe dla uczestników z miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego

przeglądaj wydarzenia: