tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

16
czerwca
2018

Jurajski Konkurs Plastyczny dla młodzieży i dorosłych „Ilustracja do bajek, legend, podań"

Jurajski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku” Industriada -Święto Szlaku Zabytków Techniki - Częstochowa

przeglądaj wydarzenia:

Jurajski Konkurs Plastyczny dla młodzieży i dorosłych „Ilustracja do bajek, legend, podań” odbędzie się w ramach konkursu Legendy Jury podczas Jura ROK Festiwal.

 

plakat-konkursu

REGULAMIN
JURAJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
dla młodzieży i dorosłych
„Ilustracja do legend, podań i baśni”

ORGANIZATOR
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Cele:
- pogłębienie wiedzy o regionie Jury krakowsko- częstochowskiej o jej tradycjach i historii,
- przybliżenie i zapoznanie się z już nagrodzonymi w konkursach zeszłorocznych bajkami, legendami, podaniami,
- pozyskanie ilustracji do wskazanych przez organizatora legend, podań i baśni laureatów i wybranie najlepszych do wydawnictwa,
- promocja uzdolnionych talentów,
- rozwijanie twórczości plastycznej.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest adresowany do młodzieży /klasa VII i gimnazjum/ i osób dorosłych.
2. Format prac plastycznych A-4.
3. Technika dowolna, płaska.
4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką z danymi: imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, tytuł bajki, legendy, podania do której powstała ilustracja, miejscowość, telefon kontaktowy, e-mail.

Termin:
Prace należy dostarczyć lub przesłać do dnia 25 maja 2018 r. na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa
tel. 34 366 59 50; 34 324 94 81
e-mail rok@rok.czestochowa.pl  

prace wysłane pocztą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, gdyż organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki.

Ocena prac:
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora w dniu 6 czerwca br.
2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury
3. Jury konkursu będzie oceniać: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej, zastosowaną technikę oraz estetykę wykonania.
4. Każdy uczestnik oceniany będzie w jednej z grup wiekowych:
I grupa - młodzież
II grupa - dorośli
5. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia dla uczestników w każdej grupie wiekowej.
Dodatkową nagrodą będzie wydawnictwo legend, podań i baśni laureatów konkursu literackiego z poprzednich trzech lat uzupełnione wybranymi najlepszymi ilustracjami z tegoż właśnie konkursu.

Wystawa:
Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas trwania imprezy JURA ROK FESTIWAL w dniu 16 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w Gminie Poczesna.

Uwagi końcowe:
Organizator udostępnia na stronie internetowej www.rok@rok.czestochowa.pl wszystkie legendy, podania i baśnie z którymi prosimy się zapoznać i wybrać jeden do którego należy wykonać własnoręcznie ilustrację.
Jeśli utrudniony jest dostęp do internetu zapraszamy do Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie celem odbioru wydrukowanych legend, podań i baśni.
Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora. Pozostałe prace będzie można odbierać do końca czerwca br.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

 


 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o przysługującym Państwu prawom związanym z przetwarzaniem przez Organizatora Konkursu podanych w karcie
zgłoszenia danych osobowych.

Uczestnikowi Jurajskiego Konkursu Plastycznego dla młodzieży i dorosłych „Ilustracja do bajek, legend, podań” przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane, o których mowa w karcie zgłoszenia będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Ogińskiego 13a. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, a ich przetwarzanie odbywa się w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Jurajskiego Konkursu Plastycznego dla młodzieży i dorosłych „Ilustracja do bajek, legend, podań” zgodnie z Regulaminem w tym ocena nadesłanych prac i sporządzenie protokołu przez powołane Jury, przygotowanie dyplomów i wydanie nagród. Dane osobowe laureatów, których nagrody będą ufundowane przez sponsorów Konkursu, będą udostępnione upoważnionym przedstawicielom sponsorów w celu wydania nagród.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na chwilę rozpoczęcia Konkursu jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie:
e-mail: iodo@rok.czestochowa.pl

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia uczestnika małoletniego
Karta zgłoszenia uczestnika pełnoletniego

"Legendy Jury"
pozyskane w ramach Regionalnego Konkursu Legend, Baśni, Podań "Legendy Jury"
w latach 2015-2017


PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY
JURAJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO dla młodzieży i dorosłych
„ILUSTRACJA do legend, podań i baśni”

Organizator Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Jury w składzie:
dr hab. prof. nadzw. Krystyna Szwajkowska
art. plastyk Agnieszka Żmudzińska
st. instr d.s. plastyki ROK Małgorzata Chebel

w dniu 6 czerwca 2018 r. dokonała przeglądu 13 ilustracji nadesłanych na konkurs i postanowiła zakwalifikować wszystkie nadesłane ilustracje do wydawnictwa oraz przyznać nagrody w dwóch grupach wiekowych

I grupa – młodzież
I NAGRODA – Dominika Tokarz z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku za ilustrację do legendy „Smutny los Przemysławy z Koszęcina”
II NAGRODA – Zuzanna Gancarek z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku za ilustrację „Legenda o żołnierzu”
III NAGRODA – Beata Kołodziejczyk z Częstochowy za ilustrację „Legenda o Białej Damie”

II grupa – dorośli
NAGRODA SPECJALNA DYREKTORA REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W CZĘSTOCHOWIE
Joanna Bochaczek-Trąbska z Częstochowy za ilustrację do legendy „Diabelski kamień”

Autorzy prac zakwalifikowanych do wydawnictwa:
- Marta Kuryło-Pawliczek z Boruszowic ilustracja „Legenda o Białej Damie”
- Zdzisław Adamczyk z Niegowy ilustracja legendy „O trzech beczkach ze złotem”
- Joanna Paduch z Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej ilustracja „legenda, O tym jak z miłości do pięknej księżniczki brat bratu w sercu żelazo utopił”
- Gabriela Olewicz z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku ilustracja do legendy „O dwóch siostrach i skrzypku”
- Dorota Smolińska z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku ilustracja „Jak Lipka miłość ocaliła - Baśń ludowa z Łutowca”
- Klaudia Kicińska z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku ilustracja „Legenda o powstaniu Kościoła na Górze św. Piotra”
- Patrycja Kamińska z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku ilustracja „Legenda o Białej Damie”
- Ewa Wręczycka Kamińska z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku ilustracja „O tym jak rycerz Janko w Kasztelance się rozmiłował”

Jurajski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku” Industriada -Święto Szlaku Zabytków Techniki - Częstochowa

przeglądaj wydarzenia: