Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie | Jurajski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku”
X

tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

16
czerwca
2018

Jurajski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku”

Legendy Jury - REGIONALNY KONKURS LEGEND, BAŚNI, PODAŃ Jurajski Konkurs Plastyczny dla młodzieży i dorosłych „Ilustracja do bajek, legend, podań

przeglądaj wydarzenia:

Jurajski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku” w ramach Jura ROK Festiwal

plakat-konkursu

Regulamin Jurajskiego Konkursu Plastycznego
„Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku”

ORGANIZATOR
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Organizator konkursu ma na celu zainspirowanie się i zobrazowanie oczami uczestników piękna Jury Krakowsko-Częstochowskiej poprzez jej obserwację i wyrażenie własną wypowiedzią plastyczną.
Każdy uczestnik przysyła jedną pracę interpretując jedną wybraną przez siebie porę roku /np. wiosnę, lato, jesień lub zimę/.

Cele:
- pogłębienie wiedzy o regionie Jury Krakowsko-Częstochowskiej o jej tradycjach i historii,
- przybliżenie i uwrażliwienie na walory przyrodnicze, krajobrazowe z charakterystycznymi skałami wapiennymi,
- pobudzenie wyobraźni i wyzwolenie ekspresji dzieci do indywidualnych wypowiedzi plastycznych,
- rozwijanie twórczości plastycznej,
- promocja uzdolnionych talentów,

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Klasy I- VI
2. Format prac plastycznych A-4.
3. Technika dowolna, płaska.
4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką z danymi: imię i nazwisko autora, tytuł pracy /pora roku/,  kategoria wiekowa, miejscowość, telefon kontaktowy, e-mail.

Termin:
Prace należy dostarczyć lub przesłać do dnia 25 maja 2018 r. na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa
tel. 34 366 59 50; 34 324 94 81
e-mail rok@rok.czestochowa.pl

prace wysłane pocztą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, gdyż organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki.

Ocena prac:
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora w dniu 7 czerwca br.
2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury
3. Jury konkursu będzie oceniać: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej, zastosowaną technikę oraz estetykę wykonania.
4. Każdy uczestnik oceniany będzie w jednej z grup wiekowych:
I grupa - przedszkolaki 
II grupa - uczniowie klas I-III
III grupa - uczniowie klas IV-VI
5. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia dla uczestników w każdej grupie wiekowej.
Wystawa:

Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas trwania imprezy JURA ROK FESTIWAL w dniu 16 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w Gminie Poczesna.

Uwagi końcowe:
Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora. Pozostałe prace będzie można odbierać do końca czerwca br.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.
zapraszamy do udziału w konkursie 

Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu – Małgorzata Chebel
(tel. 34 366 59 50, e-mail: chebel@rok.czestochowa.pl )


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o przysługującym Państwu prawom związanym z przetwarzaniem przez Organizatora Konkursu podanych w karcie zgłoszenia danych osobowych.

Uczestnikowi Jurajskiego Konkursu Plastycznego dla młodzieży i dorosłych „Ilustracja do bajek, legend, podań” przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane, o których mowa w karcie zgłoszenia będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Ogińskiego 13a. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, a ich przetwarzanie odbywa się w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Jurajskiego Konkursu Plastycznego dla młodzieży i dorosłych „Ilustracja do bajek, legend, podań” zgodnie z Regulaminem w tym ocena nadesłanych prac i sporządzenie protokołu przez powołane Jury, przygotowanie dyplomów i wydanie nagród. Dane osobowe laureatów, których nagrody będą ufundowane przez sponsorów Konkursu, będą udostępnione upoważnionym przedstawicielom sponsorów w celu wydania nagród.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na chwilę rozpoczęcia Konkursu jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie:
e-mail: iodo@rok.czestochowa.pl

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia


PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY
JURAJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO dla dzieci
pn. „Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku”

Organizator Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Jury w składzie:
dr hab. prof. nadzw. Krystyna Szwajkowska
art. plastyk Agnieszka Żmudzińska
st. instr d.s. plastyki ROK Małgorzata Chebel

dokonało przeglądu 111 prac plastycznych nadesłanych na konkurs z 21 placówek szkolno-wychowawczych z województwa śląskiego. Postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia w następujących trzech grupach wiekowych :

I grupa – Przedszkolaki
Przyznano cztery równorzędne nagrody
Nagroda – Weronika Zych Przedszkole nr 36 w Częstochowie
Nagroda - Wiktoria Zych Przedszkole nr 36 w Częstochowie
Nagroda – Natalia Ligęza Przedszkole nr 36 w Częstochowie
Nagroda – Eryk Tomczyk Przedszkole nr 36 w Częstochowie

II grupa klasy I – III
I Nagroda – Jagoda Polska Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 Klub „Pinokio” w Zabrzu
II Nagroda – Nadia Kaczor Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 Klub „Pinokio” w Zabrzu
III Nagroda – Anna Macyszyn Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej
Wyróżnienie – Wojciech Bernatek Szkoła Podstawowa nr 10 w Częstochowie
Wyróżnienie – Filip Sikora Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej
Wyróżnienie – Nadia Nocuń z Częstochowy

III grupa klas IV-VI
I Nagroda – Maja Mroczek Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie
II Nagroda – Beata Chazy Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku
III Nagroda – Karolina Raszewska Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie
Wyróżnienie – Bernadetta Kołodziej Katolicka Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Antoniego z Padwy w Częstochowie
Wyróżnienie – Oskar Tatara Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie
Wyróżnienie – Zuzanna Cetys Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Górniczej

Organizator miał na celu zainspirowanie się i zobrazowanie piękna Jury Krakowsko-Częstochowskiej poprzez jej obserwację i wyrażenie własną wypowiedzią plastyczną. Wyłonione przez Jury najlepsze interpretacje prezentowane są na wystawie plenerowej w ramach JURA ROK FESTIWAL podczas Festiwalu w dniu 16 czerwca br. w Gminie Poczesna /Huta Stara B/

Legendy Jury - REGIONALNY KONKURS LEGEND, BAŚNI, PODAŃ Jurajski Konkurs Plastyczny dla młodzieży i dorosłych „Ilustracja do bajek, legend, podań

przeglądaj wydarzenia: