tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

25
maja
2018

Jurajski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku”

Wojewódzki Konkurs Malarski „Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK” Jurajski Konkurs Plastyczny dla młodzieży i dorosłych „Ilustracja do bajek, legend, podań

przeglądaj wydarzenia:

Jurajski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku” w ramach Jura ROK Festiwal

plakat-konkursu

Regulamin Jurajskiego Konkursu Plastycznego
„Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku”

ORGANIZATOR
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Organizator konkursu ma na celu zainspirowanie się i zobrazowanie oczami uczestników piękna Jury krakowsko-częstochowskiej poprzez jej obserwację i wyrażenie własną wypowiedzią plastyczną.
Każdy uczestnik przysyła jedną pracę interpretując jedną wybraną przez siebie porę roku /np. wiosnę, lato, jesień lub zimę/.

Cele:
- pogłębienie wiedzy o regionie Jury krakowsko-częstochowskiej o jej tradycjach i historii,
- przybliżenie i uwrażliwienie na walory przyrodnicze, krajobrazowe z charakterystycznymi skałami wapiennymi,
- pobudzenie wyobraźni i wyzwolenie ekspresji dzieci do indywidualnych wypowiedzi plastycznych,
- rozwijanie twórczości plastycznej,
- promocja uzdolnionych talentów,

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych Klasy I- VI
2. Format prac plastycznych A-4.
3. Technika dowolna, płaska.
4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką z danymi: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy tytuł pracy /pora roku/

Termin:
Prace należy dostarczyć lub przesłać do dnia 25 maja 2018 r. na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa
tel. 34 366 59 50; 34 324 94 81
e-mail rok@rok.czestochowa.pl

prace wysłane pocztą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, gdyż organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki.

Ocena prac:
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora w dniu 7 czerwca br.
2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury
3. Jury konkursu będzie oceniać: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej, zastosowaną technikę oraz estetykę wykonania.
4. Każdy uczestnik oceniany będzie w jednej z grup wiekowych:
I grupa - uczniowie klas I-III
II grupa - uczniowie klas IV-VI
5. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia dla uczestników w każdej grupie wiekowej.
Wystawa:

Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas trwania imprezy JURA ROK FESTIWAL w dniu 16 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w Gminie Poczesna.

Uwagi końcowe:
Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora. Pozostałe prace będzie można odbierać do końca czerwca br.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.
zapraszamy do udziału w konkursie 

Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu – Małgorzata Chebel
(tel. 34 366 59 50, e-mail: chebel@rok.czestochowa.pl )

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

Wojewódzki Konkurs Malarski „Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK” Jurajski Konkurs Plastyczny dla młodzieży i dorosłych „Ilustracja do bajek, legend, podań

przeglądaj wydarzenia: