tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

30
czerwca
2018

Wojewódzki Konkurs Malarski „Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK”

Święto Zespołu Śląsk - Koszęcin Jura ROK Festiwal - Poczesna

przeglądaj wydarzenia:

REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MALARSKIEGO

w imieniu organizatorów mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Plastyków z Województwa Śląskiego do udziału w Konkursie Malarskim z okazji 65 lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Mamy nadzieję, że otwarta formuła konkursu pozwoli na indywidualne wypowiedzi artystyczne poprzez inspirację Zespołem „Śląsk”,  jego historią oraz siedzibą

ORGANIZATORZY:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

Cele Konkursu:
- malarska interpretacja walorów ludowych Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”,
- poznanie historii i tradycji z uwzględnieniem siedziby Zespołu w Koszęcinie,
- ukazanie bogactwa źródeł kultury śląskiej jaką reprezentuje Zespół poprzez indywidualne wypowiedzi plastyczne,
- popularyzowanie i wspieranie śląskich artystów,
- integracja środowiska artystycznego.

Założenia organizacyjne:
1. W konkursie mogą wziąć udział studenci, plastycy i artyści plastycy z województwa śląskiego.
2. Obrazy mają być wykonane techniką olejną lub akrylem /maksymalna dł. boku obrazu nie przekraczająca 120 cm/
3. Każdy uczestnik zgłasza jeden obraz.
4. Z tyłu obrazu musi znajdować się metryczka z opisem identycznym, jak na karcie zgłoszenia.
5. Prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia, podpisanie przez autora równoznacznie oznacza przyjęcie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Prosimy o dostarczenie obrazu na n/w adres osobiście lub kurierem i zadbanie o odpowiednie zabezpieczenie do dnia 30 maja 2018 r.
7. Zgłoszenie należy przesłać na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury
w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a
tel. 34/ 366-59-50; 34/ 324-94-81
e-mail rok@rok.czestochowa.pl
chebel@rok.czestochowa.pl

8. Lista zakwalifikowanych obrazów na wystawę pokonkursową, wraz z nazwiskami autorów, zostanie opublikowana na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie od dnia 15 czerwca br.
9. Powołane przez organizatorów profesjonalne JURY przyzna nagrody.
10. Wystawa z uroczystym wręczeniem nagród nastąpi podczas Obchodów 65-lecia ZPiT „ŚLĄSK” w dniu 30 czerwca /sobota/ o godz. 17.30 w siedzibie Zespołu w Koszęcinie.
11.Nagrodzone obrazy przechodzą na własność organizatora pozostałe będzie można odebrać do 3 września br. w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.

 


 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o przysługującym Państwu prawom związanym z przetwarzaniem podanych w karcie zgłoszenia danych osobowych przez Organizatorów Konkursu.

Uczestnikowi Wojewódzkiego Konkursu Malarskiego z okazji 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane, o których mowa w karcie zgłoszenia będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Współadministratorami danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. są Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Ogińskiego 13a oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie, ul. Zamkowa 3.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, a ich przetwarzanie odbywa się w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Konkursu Malarskiego z okazji 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny zgodnie z Regulaminem w tym ocena nadesłanych prac, sporządzenie protokołu przez powołane Jury, przygotowanie dyplomów i wydanie nagród. Dane osobowe laureatów, których nagrody będą ufundowane przez sponsorów Konkursu, będą udostępnione upoważnionym przedstawicielom sponsorów w celu wydania nagród.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na chwilę rozpoczęcia Konkursu jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie:
e-mail: iodo@rok.czestochowa.pl

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia


PROTOKÓŁ z obrad Jury
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŚLĄSK” Z OKAZJI JUBILEUSZU 65-LECIA
Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie

Jury w składzie:
dr hab. prof. nadzw. Krystyna Szwajkowska
art. plastyk Agnieszka Żmudzińska
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie Małgorzata Majer
z-ca dyrektora ZPiT „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie Tomasz Janikowski
st. Instruktor d. s plastyki Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie Małgorzata Chebel

w dniu 5 czerwca 2018 r. dokonało przeglądu 22 prac malarskich nadesłanych na konkurs z województwa śląskiego i postanowiło przyznać następujące nagrody:

NAGRODA SPECJALNA od Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie
Halina Jeska z Czeladzi

I NAGRODA
Dorota Supkowska z Ogrodzieńca

II NAGRODA
Danuta Podjasek z Czeladzi

III NAGRODA
Lidia Wiewiórowska z Sosnowca

Organizatorzy mieli na celu między innymi pozyskanie malarskiej interpretacji walorów ludowych Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz poprzez indywidualne wypowiedzi plastyczne ukazanie bogactwa źródeł kultury śląskiej jaką reprezentuje Zespół. Prace nagrodzone zostają w dyspozycji Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Święto Zespołu Śląsk - Koszęcin Jura ROK Festiwal - Poczesna

przeglądaj wydarzenia: