tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

10
maja
2018

XIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „Świat malowany plasteliną”

XXX Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży - Finał XXX Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży - etap regionalny

przeglądaj wydarzenia:

XIII EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ŚWIAT MALOWANY PLASTELINĄ 2018
„Cztery pory roku”

ORGANIZATOR:
GMINNY OŚRODEK KULTURY W RĘDZINACH

WSPÓŁORGANIZATOR:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
STAROSTWO POWIATOWE W CZĘSTOCHOWIE

Konkurs realizowany jest przy pomocy środków finansowych Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie oraz Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Celem konkursu jest :
- zachęcenie dzieci i młodzieży do wkroczenia w świat fantazji i wyobraźni,
- odkrywanie nowych możliwości, jakie daje plastelinowa masa plastyczna oraz odejście od schematycznego używania tego materiału,
- stworzenie za pomocą plasteliny konkurencji dla farb olejnych, wodnych, pasteli, kredek ołówkowych, itp.,
- rozwijanie umiejętności mieszania kolorów za pomocą rąk,
- wyzwalanie w dzieciach zdolności eksperymentowania na drodze prób i błędów.

Prace należy nadsyłać do dnia 20 kwietnia 2018 r. (piątek) na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach
ul. A. Mickiewicza 7
42-242 Rędziny
tel. 34/ 3279-998

Ogłoszenie oficjalne wyników konkursu i rozdanie nagród
odbędzie się dnia 10 maja (czwartek) br. o godz. 13:00
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 16 lat, uczestników zajęć plastycznych: w szkołach, ośrodkach kultury na terenie całego województwa śląskiego.
Uczestnicy konkursu dzielą się na następujące grupy wiekowe:
I grupa – przedszkolaki
II grupa – klasy 1 - 3 SP
III grupa – klasy 4 - 6 SP
IV grupa – klasy 7 i gimnazjalne

2. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę formatu A-4, zgodną z tematem konkursu "Cztery pory roku".
Do pracy można użyć tylko dwóch materiałów: kartkę papieru, którą należy wypełnić plasteliną. Praca powinna przypominać obraz olejny, akwarelę, rysunek bądź grafikę,

3. Każda praca powinna na odwrocie zawierać opis:
imię, nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę i adres szkoły lub placówki oraz imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela lub instruktora), telefon do kontaktu. Praca nieopisana i nie zawierająca podpisanego załącznika nr 1 nie weźmie udziału w konkursie.

4. Przed doręczeniem lub przesłaniem prace należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Dodatkowe informacje w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach, tel. 34/ 3279 998

Uwagi końcowe:
Projekty nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich i dokumentacyjnych.

Uczestnicy konkursu zezwalają na przetwarzanie swoich danych osobowych w materiałach promocyjnych i reklamowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach.

Zapraszamy do udziału

Do pobrania:
Regulamin
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 


Wyniki XIII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Świat Malowany Plasteliną 2018
- Cztery pory roku

Kategoria Przedszkolaki
I miejsce – Alicja Kręt lat 5 – Gminne Przedszkole ZS-P w Lgocie Małej
I miejsce – Stanisław Krysiński lat 6 – Gminne Przedszkole nr 2 w Kłobucku
II miejsce – Brian Deska lat 6 – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Koninie
II miejsce – Alicja Malec lat 6 – Szkoła Podstawowa Oddz. Przedszkolny w Witkowicach
III miejsce – Antonina Saleta lat 6 – Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej
III miejsce – Lena Zbrojkiewicz lat 5 – Oddział Przedszkolny w Piasku
Wyróżnienie:
Oliwier Górniak lat 6 – Oddział Przedszkolny im. M. Konopnickiej w Jamkach- Korzonku
Lena Wawrzyniak lat 5 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rędzinach
Nela Pijanka lat 6 – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Kościelcu
Jan Sobański lat 6 – Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie
Kategoria klasy I - III
I miejsce – Patrycja Owczarek lat 8 – Szkoła Podstawowa nr 32 im J. Dudy-Gracza w Częstochowie
I miejsce – Weronika Krawczyk lat 9 - Szkoła Podstawowa im S. Ligonia w Truskolasach
I miejsce – Adrianna Ziętal lat 9 - Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Koninie
II miejsce – Jakub Dąbrowski lat 7 – Szkoła Podstawowa nr 53 im. M. Skłodowskiej – Curie w Częstochowie
II miejsce – Martyna Nowak lat 9 - Szkoła Podstawowa im S. Ligonia w Truskolasach
III miejsce – Martyna Dzieniarz lat 9 - Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Dąbrowie Zielonej
III miejsce – Piotr Bajor lat 9 – Szkoła Podstawowa nr 30 w Częstochowie
Wyróżnienie:
Kacper Szlacheta lat 8 -Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniecpolu
Wiktoria Noga lat 9 - Szkoła Podstawowa im S. Ligonia w Truskolasach

Kategoria – Klasy IV -VI
I miejsce – Wiktoria Świącik lat 10 - Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Witkowicach
I miejsce – Zuzanna Ślęzak lat 11 – Szkoła Podstawowa nr 7 w Częstochowa
I miejsce - Mikołaj Marczyk lat 10 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowa
I miejsce - Małgorzata Mika lat 10 – Gminny Ośrodek Kultury w Boronowie
I miejsce – Martyna Bula lat 11 - Gminny Ośrodek Kultury w Boronowie
I miejsce – Aleksandra Mika lat 11 - Gminny Ośrodek Kultury w Boronowie
II miejsce – Magdalena Leśnikowska lat 11 - Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie
II miejsce – Karolina Wojtysek lat 11 - Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie
II miejsce – Karolina Bednarek lat 12 - Szkoła Podstawowa nr 34 w Częstochowie
III miejsce – Miłosz Jagiełło lat 11 - Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnie
III miejsce – Marta Marek lat 13 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowie
III miejsce – Weronika Purgal lat 12 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowie
Wyróżnienie:
Aleksandra Dąbrowska lat 11 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowie
Dawid Sośniak lat 12 – Szkoła Podstawowa im. S. Ligonia w Truskolasach

Kategoria – Klasy VII i Gimnazjum
Nagroda Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
– Wiktoria Dmochowska lat 15 – Szkoła Podstawowa nr 7 w Częstochowie
I miejsce – Daria Kapuścińska lat 14 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rędzinach
I miejsce – Oliwia Witczak lat 14 - Szkoła Podstawowa w Kościelcu
II miejsce – Martyna Miszta lat 14 - Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie
II miejsce – Olga Arkabus lat 15 – Szkoła Podstawowa nr 16 w Częstochowie
II miejsce – Dominika Kamieńska lat 15 – Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Poraju
III miejsce – Natalia Powązka lat 13 - Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Częstochowie
III miejsce – Milena Grad lat 15 – Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Rędzinach
III miejsce – Oskar Dziembek lat 15 - Szkoła Podstawowa nr 16 w Częstochowie
Wyróżnienie:
Jowita Sosna lat 14– Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Częstochowie
Jagoda Radecka lat 14 - Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Rędzinach
Aleksandra Szulc lat 14 – Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie
Nadia Kościelniak lat 14 – Szkoła Podstawowa nr 47 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy na oficjalne odczytanie wyników oraz wręczenie nagród, które odbędzie się 10 maja 2018 (czwartek) o godz. 13.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury – Gminnej Biblioteki w Rędzinach ul. Mickiewicza 7.

XXX Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży - Finał XXX Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży - etap regionalny

przeglądaj wydarzenia: