tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

25
marca
2018

XXIV Regionalny Konkurs na Palmę, Pisankę i Marzannę

XXI Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2018 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - przesłuchania konkursowe dla uczestników z regionu

przeglądaj wydarzenia:

XXIV Regionalny Konkurs "Palma, Pisanka, Marzanna"

ORGANIZATORZY
Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

WSPÓŁPRACA
Placówki Oświatowe i Koła Gospodyń Wiejskich
Gminy Dąbrowa Zielona
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

PATRONAT
Wójt Gminy Dąbrowa Zielona

CELE KONKURSU
- Kultywowanie tradycji związanych z okresem wielkanocnym
- Poszerzanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zwyczajów i obyczajów wiosennych i wielkanocnych
- Propagowanie idei samodzielnego wykonywania rekwizytów obrzędowych wymienionych w tytule konkursu

WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs ma formułę otwartą
Konkurs skierowany jest do następujących grup wiekowych:
1. Przedszkolaki
2. Klasy I-III
3. Szkoły podstawowe, klasy IV-VII
4. Gimnazjaliści i szkoły średnie
5. Dorośli

Prace powinny być wykonane własnoręcznie przy użyciu tradycyjnych technik i materiałów. Autorzy powinni inspirować się tradycjami rodzinnymi oraz regionalnymi, w których wyrastali.
Prace mogą składać osoby indywidualne, grupy artystyczne, stowarzyszenia. Prace podpisane kilkoma nazwiskami nie będą oceniane.
Prace nie spełniające tytułowych kryteriów (nie będące palma, pisanką, marzanną) nie będą oceniane.

Każda z prac powinna być opatrzona metryczką z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu, wiekiem autora oraz z podpisanymi klauzulami (wzór w załączniku).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Prace należy składać do 16 marca 2018 roku
w
Gminnym Ośrodku Kultury
pl. T. Kościuszki 30
42-265 Dąbrowa Zielona
tel. 34 355 50 55

lub
Regionalnym Ośrodku Kultury
Ul. Ogińskiego 13 A
42-200 Częstochowa
tel. 34 365 59 50

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędą się 25 marca 2018 r.w hali Zespołu Szkół w Dąbrowie Zielonej.
Gali podsumowującej konkurs towarzyszyć będą: stoły wielkanocne, jarmark rękodzieła, występy artystyczne.
Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą do dyspozycji organizatorów.

Każdy Uczestnik konkursu wyraża zgodę na dokumentację konkursu przez Organizatorów lub jego przedstawicieli, przedstawicieli prasy oraz innych mediów publicznych za pomocą obrazu lub/i dźwięku.
Uczestnik konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatorów do wprowadzenia zdjęć dokumentujących przebieg konkursu i Galę podsumowującą (ogłoszenie wyników i wręczenie nagród) do pamięci komputera, przechowywania i korzystania ( w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie, na zasadzie licencji niewyłącznej) w celu związanym z promowaniem Konkursu w formie druku, audio, wideo oraz internecie, we wszystkich działaniach związanych z promowaniem Organizatorów i Konkursu. Zgoda ta jest rozszerzona także na Współorganizatorów i Partnerów, związanych z tym Konkursem, w szczególności Województwo Śląskie, Gminę Dąbrowa Zielona, Placówki Oświatowe i Koła Gospodyń Wiejskich, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Starostwo Powiatowe w Częstochowie.
Uczestnik zgadza się na posługiwanie przez Organizatorów Konkursu i jego Partnerów i Patronów swoim imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w harmonogramach, z przyczyn od nich niezależnych. O wszystkich zmianach zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Szczegółowych informacji udzielają:
Lilla Deska – 34 355 50 55 (Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej)
Małgorzata Chebel – 34 366 59 50 (Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie) 


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o przysługującym Państwu prawom związanym z przetwarzaniem przez Organizatorów Konkursu podanych w metryczce danych osobowych.

Uczestnikowi XXIV Regionalnego Konkursu "Palma, pisanka, marzanna" przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych podanych w metryczce, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane, o których mowa w metryczce będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Współadministratorami danych osobowych podanych w metryczce w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. są: Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej z siedzibą w Dąbrowie Zielonej (42-265) pl. T. Kościuszki 30 oraz Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Ogińskiego 13a. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, a ich przetwarzanie odbywa się w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia XXIV Regionalnego Konkursu „Palma, Pisanka, Marzanna” zgodnie z Regulaminem w tym ocena prac i sporządzenie protokołu przez powołane Jury, przygotowanie dyplomów i wydanie nagród. Dane osobowe laureatów, których nagrody będą ufundowane przez sponsorów Konkursu, będą udostępnione upoważnionym przedstawicielom sponsorów w celu wydania nagród. Jeśli Laureat będzie nieobecny podczas ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, wówczas organizatorzy skontaktują się w celu ustalenia terminu odbioru nagrody lub prześlą nagrodę drogą pocztową. W tym celu należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji dotyczącej Konkursu drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na chwilę rozpoczęcia Konkursu jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej:
tel. 34 355 50 55

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie:
e-mail: iodo@rok.czestochowa.pl

 


 

Do pobrania:
Regulamin
Metryczka pracy uczestnika małoletniego
Metryczka pracy uczestnika pełnoletniego

XXI Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2018 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - przesłuchania konkursowe dla uczestników z regionu

przeglądaj wydarzenia: