tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

10
kwietnia
2018

Pierwszy Powiatowy Konkursu wokalny pt. „Wiosna z przebojami Maryli Rodowicz”

XXX Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży - etap powiatowy dla dzieci XXI Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2018

przeglądaj wydarzenia:

Dom Kultury w Koniecpolu logo

Zapraszamy Dzieci i Młodzież na I Powiatowy Konkurs Wokalny
„Wiosna z przebojami Maryli Rodowicz”
który odbędzie się 10 kwietnia 2018 roku

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol
Ryszarda Suligi

Cele konkursu
1. Promowanie muzycznie utalentowanej młodzieży, zachęcanie jej do twórczego działania w zakresie muzyki oraz kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
2. Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodego pokolenia wybitnych polskich twórców muzyki rozrywkowej oraz ich niezapomnianych przebojów.
3. Prezentacja oraz promocja wykonawców amatorów.
4. Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.
5. Wyłonienie zwycięzców.

Uczestnicy konkursu
Uczestnikiem konkursu mogą być muzycy amatorzy w wieku szkolnym, uczniowie Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych.
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie soliści i solistki, występujący a capella lub przy dowolnym akompaniamencie muzycznym.
Każda szkoła lub placówka delegująca może wystawić dowolną liczbę uczestników w poszczególnych kategoriach.
Uczestnikowi niepełnoletniemu musi towarzyszyć opiekun przez cały okres trwania konkursu.

Jury konkursowe
Ocenie jury podlegać będzie:
1. dobór repertuaru
2. interpretacja i wykonanie wybranego utworu,
3. muzykalność, warunki głosowe uczestnika, ruch sceniczny,
4. oryginalność i sposób wykonania, oddanie nastroju piosenki,
5. ogólne wrażenia artystyczne.

Regulamin konkursu
Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „Wiosna z przebojami Maryli Rodowicz”

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Koniecpolu.

2. Konkurs odbywa się przy współpracy Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.

3. Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

4. Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć do siedziby organizatora prawidłowo wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową, dostępną na stronie internetowej: www.koniecpol.pl w zakładce - Domu Kultury, oraz na Facebooku.

5. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do dzieci i młodzieży, a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.

6. Konkurs ma charakter cykliczny i odbywać się będzie corocznie. W każdym kolejnym roku będą wykonywane utwory innego polskiego artysty.

7. Zgłoszeń należy dokonać do 30.03.2018 (zgłoszenia w późniejszym terminie nie będą przyjmowane)

8. Przesłuchania wykonawców odbędą się 10.04.2018

9. Na konkurs uczestnicy przybywają na własny koszt

10. Konkurs odbywa się dwuetapowo: eliminacje i koncert laureatów. 

1. Etap pierwszy – Eliminacje, obędzie się 10.04.2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu przy ulicy Armii Krajowej 26 od godziny 09:00. O przybliżonych godzinach przesłuchań poszczególnych wykonawców poinformujemy do 06.04.2018
2. Etap drugi – Koncert Laureatów – odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, przy ulicy Armii Krajowej 26, 15 kwietnia 2018 roku o godzinie 16:00

11. Uczestnik / Wykonawca – to osoba wykonująca wokalnie, solo utwór muzyczny a capella bądź przy akompaniamencie. Oceniani będą wyłącznie soliści.

12. Uczestnik eliminacji prezentuje jeden dowolnie wybrany utwór z repertuaru Maryli Rodowicz.

13. Dopuszcza się różne rodzaje akompaniamentu:

14. półplayback (zapisany na nośniku pamięci masowej, który należy dostarczyć do organizatora w dniu przesłuchań – podkład powinien być zapisany w formacie mp3 lub wave na nośniku USB lub CD)

15. akompaniament na żywo: instrumenty klawiszowe, gitary, instrumenty dęte, chórki, całe zespoły muzyczne, składające się maksymalnie z sześciu osób (organizator nie zapewnia instrumentów, jedynie możliwość ich nagłośnienia oraz użycia, a dokładne wymagania techniczne należy określić w karcie zgłoszenia)

16. Prezentacje odbywać się będą z podziałem na 3 kategorie wiekowe:

* 7 - 9
* 10 -13
* 14 - 19

17. Prezentowany utwór nie powinien przekraczać 5 minut.

18. Po zakończeniu eliminacji jury dokona oceny wszystkich występujących uczestników oraz wyłoni laureatów konkursu, o czym zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

19. Wyniki Konkursu oraz lista laureatów opublikowane będą na stronie internetowej www.koniecpol.pl w zakładce Dom Kultury, oraz na Facebooku. ( https://www.facebook.com/DomKulturywKoniecpolu/ )

20. Zdobywcy czołowych miejsc z każdej z kategorii wiekowej zdobywają tytuł Laureata I Powiatowego Konkursu Wokalnego „Wiosna z przebojami Maryli Rodowicz” ponadto zostają zaproszeni do Koncertu Laureatów oraz ceremonii wręczenia nagród.

Nagrody
Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie.
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Jury Konkursowe przyzna nagrody za zajęcie I, II oraz III miejsca.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie.

Pozostałe postanowienia
Organizator zapewnia sprzęt nagłośnieniowy, mikrofony, możliwość odtworzenia podkładu.
Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie pokryć koszty dojazdu, podczas trwania całego konkursu.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie ich występów, oraz na publikację zarejestrowanych w ten sposób materiałów na zasadach określonych przez Organizatora.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r . Nr 133, poz 833 z późn. zm.) w celach związanych z Konkursem.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

XXX Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” dla dzieci i młodzieży - etap powiatowy dla dzieci XXI Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2018

przeglądaj wydarzenia: