tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

21
lipca
2018

Jurajskie debiuty - Ogólnopolski Przegląd Piosenki Własnej

39. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej Jurajski Festiwal Sztuki i Wina - Olsztyn

przeglądaj wydarzenia:

Jurajskie-debiuty-baner

Regulamin
Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Własnej
„Jurajskie debiuty”
Data realizacji projektu – 21.07.2018

Przegląd jest imprezą organizowaną i koordynowaną przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Urząd Gminy w Olsztynie k. Częstochowy.
Impreza kierowana jest do nieprofesjonalnego grona autorów tekstów, muzyki i wykonawców czyli w rozumieniu regulaminu osób, których twórczość nie stanowi głównego źródła dochodu i nie są zrzeszone w instytucjach chroniących prawa autorskie.
Najważniejszą częścią Przeglądu Piosenki Własnej „Jurajskie debiuty” jest konkurs.

Cele konkursu:
1. Prezentacja i promocja nowej twórczości muzycznej i literackiej.
2. Umożliwienie młodym twórcom i wykonawcom prezentacji i konfrontacji ich osiągnięć.
3. Wyłonienie najlepszych twórców i wykonawców oraz ich dalsza promocja.

Kwalifikacje do konkursu odbywają się na podstawie zgłoszenia uczestnika.
1. Kwalifikacji dokona komisja powołana przez organizatorów.
2. Przez „uczestnika” rozumie się zespoły (maksymalnie 5 osób) oraz wykonawców indywidualnych.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie i wykonanie dwóch utworów własnych (muzyka, tekst, wykonanie) trwających łącznie nie dłużej niż 10-12 minut wyłącznie w języku polskim.
4. Nie dopuszcza się do konkursu wykonań z towarzyszeniem półplayback oraz w języku obcym.
5. Dopuszcza się współautorstwo w zakresie tekst, muzyka, wykonanie.
6. Uczestnik zobowiązany jest do dnia 30.06.2018 r. nadesłać kartę zgłoszenia oraz demo (2 prezentowane utwory) na dowolnym nośniku dźwięku na adres organizatora:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa
z dopiskiem „Jurajskie debiuty”
lub w formacie MP3 z załączoną kartą zgłoszenia na adres e-mail:
jurajskie-debiuty@rok.czestochowa.pl  
Karta zgłoszenia do pobrania pod adresem www.rok.czestochowa.pl
7. Uczestników i ich artystyczne wykonania oceni kilkuosobowy skład Jury pod przewodnictwem Jarosława Wasika .
8. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

Konkurs II Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Własnej „Jurajskie debiuty” odbędzie się w ramach III Festiwalu Sztuki i Wina w Olsztynie w dniu 21 lipca 2018 r.
1. W konkursie uczestniczą wykonawcy wyłonieni przez komisję kwalifikacyjną.
2. Wykonawcy zostaną powiadomieni o zaproszeniu do uczestnictwa w konkursie II Przeglądu Piosenki Własnej „Jurajskie debiuty” drogą internetowa lub telefoniczną do dn.07.07.2018 roku. W tym celu należy wyrazić zgodę na przesyłanie informacji dotyczącej Konkursu drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS.
3. Łączna kwota nagród finansowych (I, II i III miejsce) wynosi 3.000 zł (trzy tysiące złotych) oraz 4 nagrody rzeczowe w ramach wyróżnienia.
4. O wysokości oraz podziale nagród zespołowych i indywidualnych decyduje tylko i wyłącznie Jury Przeglądu.
5. Organizator Przeglądu zapewnia uczestnikom profesjonalne nagłośnienie, obsługę akustyczną oraz garderobę.
6. Uczestnicy są zobowiązani do zaprezentowania w czasie konkursu jedynie nadesłanych wcześniej i opisanych w zgłoszeniu utworów.
7. Laureaci konkursu są zobowiązani uczestniczyć w koncercie laureatów bez wypłacania dodatkowych świadczeń.

Postanowienia końcowe
1. Uczestnik konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do wprowadzenia zdjęć i filmów dokumentujących przebieg konkursu i koncert laureatów (ogłoszenie wyników i wręczenie nagród) do pamięci komputera, przechowywania i korzystania ( w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie, na zasadzie licencji niewyłącznej) w celu związanym z promowaniem Konkursu w formie druku, audio, wideo oraz internecie, we wszystkich działaniach związanych z promowaniem Organizatora i Konkursu. Zgoda ta jest rozszerzona także na Współorganizatorów i Partnerów, związanych z tym Konkursem, w szczególności Województwo Śląskie, Jurajską Gminę Olsztyn.
2. Uczestnik zgadza się na posługiwanie przez Organizatora Konkursu i jego Partnerów i Patronów swoim imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych.
3. Każdy Uczestnik konkursu wyraża zgodę na dokumentację konkursu przez Organizatora lub jego przedstawicieli, przedstawicieli prasy oraz innych mediów publicznych za pomocą obrazu lub/i dźwięku.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów Przeglądu.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o przysługującym Państwu prawom związanym z przetwarzaniem przez Organizatora Konkursu podanych w karcie zgłoszenia danych osobowych.
Uczestnikowi Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Własnej "Jurajskie Debiuty" przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane, o których mowa w karcie zgłoszenia będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Administratorem danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Ogińskiego 13a. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, a ich przetwarzanie odbywa się w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Własnej "Jurajskie Debiuty" zgodnie z Regulaminem w tym ocena nadesłanych nagrań i sporządzenie protokołu przez powołane Jury, przygotowanie dyplomów i wydanie nagród. Dane osobowe laureatów, których nagrody będą ufundowane przez sponsorów Konkursu, będą udostępnione upoważnionym przedstawicielom sponsorów w celu wydania nagród.
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na chwilę rozpoczęcia Konkursu jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie:
e-mail: iodo@rok.czestochowa.pl

Wszelkich informacji dotyczących festiwalu udziela:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa
tel. 34 324 46 51 / fax. 34 324 94 81
e-mail: jurajskie-debiuty@rok.czestochowa.pl  
oraz koordynator Przeglądu Paweł Łowicki pawel.lowicki@op.pl

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

Jurajskie-debiuty - plakat

39. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej Jurajski Festiwal Sztuki i Wina - Olsztyn

przeglądaj wydarzenia: