tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

5
października
2019

Etnostrada - Spotkania Folklorystyczne

Obchody 100-lecia Powstań Śląskich w MOK Kłobuck Projekcja filmu pt. „Sól ziemi czarnej” w reżyserii Kazimierza Kutza

przeglądaj wydarzenia:

Etnostrada - spotkania folklorystyczne
REGULAMIN
„ETNOSTRADA” SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE 2019
1. ORGANIZATOR
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13A, 42-200 Częstochowa

2. CELE PRZEGLĄDU:
- Prezentacja i upowszechnianie bogactwa form folklorystycznych funkcjonujących w regionie
- Ochrona i promocja gwary i języka regionalnego
- Transmisja kulturowa
- Wymiana doświadczeń kulturowych oraz wzajemna edukacja
- Promocja kultury ludowej i tradycyjnej regionu w mieście
- Dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury.

3. ZASADY UCZESTNICTWA
- W przeglądzie mogą brać udział zespoły folklorystyczne, śpiewacze, obrzędowe, taneczne, muzyczne lub specjalnie w tym celu stworzone projekty artystyczne, którym bliska jest spuścizna przodków i kultura ludowa regionu/miejscowości, w której żyją.
- Każdy z zespołów przygotowuje występ na podany przez Organizatora temat, którym w tym roku jest Rodzina.
- Czas trwania prezentacji to: max. 15 minut – występów tanecznych i śpiewaczych oraz max. 30 minut – widowisk obrzędowych
- Prezentacje muszą być zakorzenione w kulturze tradycyjnej, powinny czerpać z lokalnego folkloru, przekazów ustnych.
- Zespoły, które zgłoszą się do przeglądu, wystąpią we wspólnym pokazie (taneczno-śpiewaczym), przygotowanym wcześniej we współpracy z instruktorami z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.
- Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie na adres Organizatorów:
REGIONALNY OŚRODEK KULTURY
ul. Ogińskiego 13 A
42-200 Częstochowa
lub
folklor@rok.czestochowa.pl
karty zgłoszenia w terminie do 16 września 2019 r. Podpisana karta zgłoszenia jest równoważna z akceptacją regulaminu.
4. OCENA PREZENTACJI
- Przegląd ma charakter konkursu, zespoły i projekty zostaną ocenione przez profesjonalne jury, dla którego wartością nadrzędną będzie zgodność prezentacji z własną tradycją.
- Zespoły będą oceniane z podziałem na wykonawców powyżej i poniżej 18 roku życia
- Laureaci otrzymają NAGRODY FINANSOWE

ZAŁOŻENIA ORGANIACYJNE:
- ”Etnostrada” odbędzie się 5 października 2019 roku w MDK w Częstochowie na ulicy Łukasińskiego 50/68.
- Przegląd zespołów rozpoczną się ok. godz. 12.00 (ilość zgłoszeń będzie miała wpływ na końcowy kształt programu przeglądu).
- Przeglądowi towarzyszyć będą ogólnodostępne warsztaty rękodzieła a także występ regionalnego zespołu „Dolina Popradu” z Piwnicznej
- Koszty dojazdu zespołu pokrywa instytucja delegująca.
- Informacji na temat konkursu udziela:
Elżbieta Miszczyńska, Instruktor do spraw kultury ludowej
34 366 59 65
folklor@rok.czestochowa.pl
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w harmonogramach z przyczyn od nich niezależnych. O wszystkich zmianach zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie.

plakat - zaproszenie na finał przeglądu
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza na Etnostradę - spotkania folklorystyczne, która odbędzie się 5 października 2019 r. od godz. 12.00 w Miejskim Domu Kultury (Częstochowa, ul. Łukasińskiego 50/68)
W programie:
- Przegląd zespołów tanecznych i śpiewaczych
- Warsztaty ozdób z bibuły oraz wiórków osikowych
- 16.00 - Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Dolina Popradu" z Piwnicznej Zdroju

Wstęp wolny!

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY
ETNOSTRADY - SPOTKAŃ FOLKLORYSTYCZNYCH 2019
W konkursie wzięło w nim udział 11 zespołów tanecznych, śpiewaczych a hasłem przewodnim była RODZINA

Jury w składzie:
Małgorzata Kłych – etnograf, folklorysta
Maciej Zagórski – pianista, profesor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Piotr Majer – solista Częstochowskiego Teatru Tańca, choreograf, instruktor tańca,

przyznało nagrody pieniężne za następujące miejsca i wyróżnienia:
I miejsce: Zespół Śpiewaczy „Karolinki” z Czerwionki-Leszczyny
II miejsce: Zespół Śpiewaczy „Od – Do” z Preczowa
III miejsce: Zespół Śpiewaczy Gminnego Centrum Kultury w Lubochni
Nagroda specjalna Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie dla Zespołu „Mali Lubochnianie”
Wyróżnienie: Zespół Śpiewaczy Gminy Konopiska z Konopisk
Wyróżnienie: Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie” z Woli
Wyróżnienie: Zespół Śpiewaczy „Wręczynki” z Wręczycy Wielkiej
Wyróżnienie: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „HOLAN” z Zaborza
Wyróżnienie: Ludowy Zespół Śpiewaczy „Spod Buczyny” z Bukowna
Wyróżnienie: Zespół Folklorystyczny „Brynica” z Miasteczka Śląskiego
Wyróżnienie: Zespół Folklorystyczny „Karlinianki” z Zawiercia

Jury podkreśla wysoki poziom występujących zespołów oraz zróżnicowany repertuar, który nawiązywał do hasła przewodniego przeglądu za co należą się szczególne podziękowania dla instruktorów. Jury oceniając prezentacje brało również pod uwagę kultywowanie tradycyjnego tańca, stylu muzykowania, zachowanie języka regionalnego. Jury zwraca również uwagę aby zespoły częściej sięgały do materiałów źródłowych naszego folkloru.
Obchody 100-lecia Powstań Śląskich w MOK Kłobuck Projekcja filmu pt. „Sól ziemi czarnej” w reżyserii Kazimierza Kutza

przeglądaj wydarzenia: