tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

14
kwietnia
2019

XXV Regionalny Konkurs na Palmę, Pisankę i Marzannę

XXXI Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą XXXI Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą Wrażliwość na słowa

przeglądaj wydarzenia:

JUBILEUSZOWY XXV REGIONALNY KONKURS „PALMA, PISANKA, MARZANNA”

logo konkursu

ORGANIZATORZY:
Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

WSPÓŁPRACA:
Placówki Oświatowe i Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Dąbrowa Zielona
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

PATRONAT:
Starosta Powiatu Częstochowskiego
Wójt Gminy Dąbrowa Zielona
   
CELE KONKURSU:
Kultywowanie tradycji związanych z okresem wielkanocnym.
Poszerzanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zwyczajów i obyczajów wiosennych i wielkanocnych.
Propagowanie idei samodzielnego wykonywania rekwizytów obrzędowych wymienionych w tytule konkursu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs ma formułę otwartą.
Prace oceniane będą w pięciu kategoriach wiekowych:
1. Przedszkola
2. Szkoły podstawowe - (klasy I - III)
3. Szkoły podstawowe - (klasy IV - VI)
4. Szkoły podstawowe - (klasy VII - VIII) i gimnazja
5. Szkoły średnie i dorośli

Prace powinny być wykonane własnoręcznie przy użyciu tradycyjnych technik i materiałów.
W palmach powinny się znaleźć między innymi gałązki wierzbowe z baziami i rośliny "wiecznie zielone".
Autorzy powinni inspirować się tradycjami rodzinnymi oraz regionalnymi, w których wyrastali.
Prace mogą składać osoby indywidualne, grupy artystyczne, stowarzyszenia.
Prace podpisane kilkoma nazwiskami nie będą oceniane.
Prace nie spełniające tytułowych kryteriów (nie będące palmą, pisanką, marzanną) nie będą oceniane.
Każda z prac powinna być opatrzona metryczką z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu, wiekiem autora. Uczestnik do pracy musi dołączyć podpisaną kartę uczestnika.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Prace należy składać do dnia 5 kwietnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury
pl. T. Kościuszki 30, 42-265 Dąbrowa Zielona,  tel. 34 355 50 55
lub
w Regionalnym Ośrodku Kultury
ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa,  tel. 34 366 59 65

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00 w hali Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej, pl. T. Kościuszki 49.

Gali podsumowującej konkurs towarzyszyć będą stoły wielkanocne, jarmark rękodzieła, występy artystyczne.
Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą do dyspozycji Organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w harmonogramach, z przyczyn od nich niezależnych.
O wszystkich zmianach zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Szczegółowych informacji udzielają:
Lilla Deska - tel. 34 355 50 55
(Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej)

Elżbieta Miszczyńska - tel. 34 366 59 65
(Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie)

Do pobrania:

Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
serdecznie zapraszają na finał
Jubileuszowego XXV Regionalnego Konkursu Palma, Pisanka, Marzanna
14 kwietnia 2019 roku, godzina 15:00

Hala Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej, Plac Kościuszki 49

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Współpraca:
Placówki Oświatowe i Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Dąbrowa Zielona
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Patronat:
Starosta Powiatu Częstochowskiego
Wójt Gminy Dąbrowa Zielona

W programie:
15:00     - Oficjalne otwarcie uroczystości
             - Występy artystyczne
             - Wręczenie nagród w Regionalnym Konkursie na Palmę Pisankę i Marzannę
             - Rozstrzygnięcie Konkursu na mazurek wielkanocny
             - Prezentacja Stołów Wielkanocnych
             - Degustacja potraw wielkanocnych
             - Stoiska z wyrobami wielkanocno-wiosennymi i krzewami ozdobnymi
plakat - finał konkursu

zaproszenie na uroczystość finałową
XXXI Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą XXXI Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą Wrażliwość na słowa

przeglądaj wydarzenia: