Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie | Legendy Jury - REGIONALNY KONKURS LEGEND, BAŚNI, PODAŃ
X

tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

20
maja
2019

Legendy Jury - REGIONALNY KONKURS LEGEND, BAŚNI, PODAŃ

XIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny Świat Malowany Plasteliną 2019 - Kosmos Wyjazd do Opery Śląskiej w Bytomiu na operę Tosca Giacomo Pucciniego

przeglądaj wydarzenia:

LEGENDY JURY
REGIONALNY KONKURS LEGEND, BAŚNI, PODAŃ


CELE KONKURSU:
- przybliżenie i popularyzacja form literackich jakimi są legendy, baśnie i podania,
 - zgłębianie tajników gwary i języka lokalnego oraz zachęcanie do ich pielęgnowania,
- ochrona języka lokalnego i gwary jako regionalnego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
- poznanie historii własnej i pobliskich miejscowości, ważnych wydarzeń i osób z nimi związanych,
- poszukiwanie prawdziwych lub fikcyjnych bohaterów związanych z lokalną społecznością,
- zachęcanie do tworzenia utworów zawierających wydarzenia z historii i wątki zasłyszanych opowieści ludowych, 
- pobudzenie tożsamości regionalnej
- dialog międzypokoleniowy
- gromadzenie jurajskich: legend, baśni i podań w celu ochrony i ich upowszechnienia

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Jury Krakowsko - Częstochowskiej, niezależnie od wieku.
- uczestnicy mogą zaprezentować zarówno utwory własne jak i już istniejące, ale mało popularne i raczej nie publikowane,
- utwory własne muszą spełniać cechy form literackich jakimi są legendy, baśnie i podania, powinny być osadzone w historii lokalnej, a ich fabuła oparta na prawdziwych wydarzeniach lub opowiadająca o osobie ważnej dla danej społeczności, mogą być inspirowane lokalnymi legendami i podaniami, wydarzeniami i postaciami historycznymi oraz elementami krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
- w przypadku zgłoszenia do konkursu legend istniejących, należy podać źródło ich pozyskania,
- legendy, podania, baśnie mogą być zapisane językiem literackim, gwarą lub językiem lokalnym,
- teksty legend, podań, baśni (do pięciu sztuk) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, dostępną na stronie www Organizatora należy przesyłać do 20 maja 2019, (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora:
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa,
- nagrodzone teksty zostaną zaprezentowane podczas Jura ROK Festiwal przez zwycięzców konkursu lub osoby trzecie, współpracujące z Organizatorem (sposób prezentacji prosimy zaznaczyć w karcie zgłoszenia),
- nadesłane legendy przechodzą na własność Organizatora, który najciekawsze zarchiwizuje a po kilku edycjach konkursu wyda drukiem,
- oceny zaprezentowanych legend, podań, baśni dokona jury składające się z etnografów, folklorystów, znawców regionu i dziedzictwa kulturowego,
- o kolejności występów i programie przesłuchań uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora,
- finał konkursu odbędzie się 2 czerwca 2019 roku podczas imprezy Jura ROK Festiwal w Kłobucku,

- informacji na temat konkursu udziela:
Elżbieta Miszczyńska
Instruktor do spraw etnografii
tel. 34 366 59 65
e-mail: folklor@rok.czestochowa.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramach z przyczyn od niego niezależnych.
O wszystkich zmianach zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Do pobrania:
Regulamin (wkrótce)
Karta zgłoszenia (wkrótce)
XIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny Świat Malowany Plasteliną 2019 - Kosmos Wyjazd do Opery Śląskiej w Bytomiu na operę Tosca Giacomo Pucciniego

przeglądaj wydarzenia: