tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

2
czerwca
2019

Jurajski Konkurs Plastyczny dla młodzieży i dorosłych „Ilustracja do bajek, legend, podań"

Jurajski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku” XIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny Świat Malowany Plasteliną 2019 - Kosmos

przeglądaj wydarzenia:

II Jurajski Konkurs Plastyczny dla młodzieży i dorosłych „Ilustracja do bajek, legend, podań” w ramach konkursu Legendy Jury.

Celem konkursu plastycznego jest pozyskanie ilustracji na podstawie napisanych wcześniej legend przez uczestników konkursu literackiego. Wybrane drogą konkursową ilustracje będą wspaniałym uzupełnieniem wydawnictwa Jurajskich bajek, legend i podań.

Koordynator: Małgorzata Chebel, tel. 34 366 59 50
e-mail: chebel@rok.czestochowa.pl

Do pobrania:

REGULAMIN
II JURAJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

dla młodzieży i dorosłych
„Ilustracja do legend, podań i baśni”

ORGANIZATOR
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Cele:
- pogłębienie wiedzy o regionie Jury Krakowsko-Częstochowskiej o jej tradycjach i historii,
- przybliżenie i zapoznanie się z już nagrodzonymi w konkursach zeszłorocznych bajkami, legendami, podaniami,
- pozyskanie ilustracji do wskazanych przez organizatora legend, podań i baśni laureatów i wybranie najlepszych do wydawnictwa,
- promocja uzdolnionych talentów,
- rozwijanie twórczości plastycznej.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest adresowany do młodzieży /klasa VII i gimnazjum/ i osób dorosłych.
2. Format prac plastycznych A-4.
3. Technika dowolna, płaska.
4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką z danymi: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i tytuł bajki, legendy, podania do której powstała ilustracja.

Termin:
Prace należy dostarczyć lub przesłać do dnia 17 maja 2019 r. na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa
tel. 34 366 59 50; 34 324 94 81
e-mail rok@rok.czestochowa.pl
www.rok.czestochowa.pl

prace wysłane pocztą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, gdyż organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki.

Ocena prac:
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora w dniu 23 maja br.
2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury
3. Jury konkursu będzie oceniać: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej, zastosowaną technikę oraz estetykę wykonania.
4. Każdy uczestnik oceniany będzie w jednej z grup wiekowych:
I grupa - młodzież
II grupa - dorośli
5. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia dla uczestników w każdej grupie wiekowej.
Dodatkową nagrodą będzie wydawnictwo legend, podań i baśni laureatów konkursu literackiego z poprzednich trzech lat uzupełnione wybranymi najlepszymi ilustracjami z tegoż właśnie konkursu.

Wystawa:
Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas trwania imprezy Jura ROK Festiwal w dniu 2 czerwca 2019 r. w Kłobucku /Rynek/.

Uwagi końcowe:
Organizator udostępnia na stronie internetowej wszystkie legendy, podania i baśnie z którymi prosimy się zapoznać i wybrać jeden do którego należy wykonać własnoręcznie ilustrację.
Jeśli utrudniony jest dostęp do internetu zapraszamy do Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie celem odbioru wydrukowanych legend, podań i baśni.
Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora.
Pozostałe prace będzie można odbierać do końca czerwca br.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

"Legendy Jury"

pozyskane w ramach Regionalnego Konkursu Legend, Baśni, Podań "Legendy Jury"
w latach 2015-2017
PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY
II JURAJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO dla młodzieży i dorosłych
„ILUSTRACJA do legend, podań i baśni”


Organizator Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Jury w składzie:
dr hab.prof.nadzw. Krystyna Szwajkowska
art. plastyk Agnieszka Żmudzińska
st. instr. d.s plastyki ROK Małgorzata Chebel

w dniu 22 maja 2019 r. dokonała przeglądu 7 ilustracji nadesłanych na konkurs i postanowiła przyznać nagrody w dwóch grupach wiekowych

I grupa – młodzież
NAGRODA – Ewa Wręczycka z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku za ilustrację do legendy „Diabelski kamień”             
WYRÓŻNIENIE -  Julia Kiepura z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku za ilustrację „Baśń ludowa z Łotowca”
WYRÓŻNIENIE -  Zuzanna Gancarek z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku za ilustrację „O Jurajskiej Górze św. Genowefy, co diabły obsiadują”
WYRÓŻNIENIE -  Gabriela Olewicz z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku za ilustrację „O tym jak rycerz Janko w kasztelance się miłował”


II grupa – dorośli
NAGRODA - Joanna Bochaczek-Trąbska z Częstochowy za ilustrację do legendy „Duchy topielców”

Autorzy nagrodzonych prac zakwalifikowani do wydawnictwa wraz z prawami autorskimi.


Jurajski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku” XIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny Świat Malowany Plasteliną 2019 - Kosmos

przeglądaj wydarzenia: