tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

2
czerwca
2019

Jurajski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku”

V Jura ROK Festiwal - Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II Jurajski Konkurs Plastyczny dla młodzieży i dorosłych „Ilustracja do bajek, legend, podań

przeglądaj wydarzenia:

REGULAMIN
JURAJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

dla dzieci
„Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku”

ORGANIZATOR
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Organizator konkursu ma na celu zainspirowanie się i zobrazowanie oczami uczestników piękna Jury krakowsko-częstochowskiej poprzez jej obserwację i wyrażenie własną wypowiedzią plastyczną.
Każdy uczestnik przysyła jedną pracę interpretując jedną wybraną przez siebie porę roku /np.wiosnę, lato, jesień lub zimę/.

Cele:
- pogłębienie wiedzy o regionie Jury Krakowsko-Częstochowskiej o jej tradycjach i historii,
- przybliżenie i uwrażliwienie na walory przyrodnicze, krajobrazowe z charakterystycznymi skałami wapiennymi,
- pobudzenie wyobraźni i wyzwolenie ekspresji dzieci do indywidualnych wypowiedzi plastycznych,
- rozwijanie twórczości plastycznej,
- promocja uzdolnionych talentów,

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest adresowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych klasy I- VI
2. Format prac plastycznych A-4.
3. Technika dowolna, płaska.
4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką z danymi: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy tytuł pracy /pora roku/

Termin:
Prace należy dostarczyć lub przesłać do dnia 17 maja 2019 r. na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa
tel. 34 366 59 50; 34 324 94 81
e-mail rok@rok.czestochowa.pl
www.rok.czestochowa.pl
prace wysłane pocztą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, gdyż organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki.

Ocena prac:
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora w dniu 23 maja br.
2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury
3. Jury konkursu będzie oceniać: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej, zastosowaną technikę oraz estetykę wykonania.
4. Każdy uczestnik oceniany będzie w jednej z grup wiekowych:
I grupa przedszkolaki
II grupa - uczniowie klas I-III
III grupa - uczniowie klas IV-VI
IV grupa - uczniowie klas VII-VIII i Gimnazja
5. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia dla uczestników w każdej grupie wiekowej.

Wystawa:
Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas trwania imprezy Jura ROK Festiwal w dniu 2 czerwca 2019 r. w Kłobucku /Rynek/.

Uwagi końcowe:
Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora.
Pozostałe prace będzie można odbierać do końca czerwca br.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

Do pobrania:
V Jura ROK Festiwal - Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II Jurajski Konkurs Plastyczny dla młodzieży i dorosłych „Ilustracja do bajek, legend, podań

przeglądaj wydarzenia: