tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

23
maja
2019

25. Festiwal Zespołów Artystycznych „Muzyczna Scena Integracji”

XIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny Świat Malowany Plasteliną 2019 - Kosmos 	Legendy Jury - REGIONALNY KONKURS LEGEND, BAŚNI, PODAŃ

przeglądaj wydarzenia:

25. FESTIWAL ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH „MUZYCZNA SCENA INTEGRACJI”
Częstochowa 2019

Muzyczne święto dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami  odbędzie się 23 maja (czwartek) 2019 roku w godzinach 10.00 – 13.00 w Akademickim Centrum Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie, al. Armii Krajowej 23/25.

Festiwal objęli patronatem:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
JAKUB CHEŁSTOWSKI

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY
KRZYSZTOF MATYJASZCZYK

Impreza ma na celu propagowanie działalności artystycznej wśród osób  z niepełnosprawnościami z terenu województwa śląskiego oraz szeroko pojętą integrację. Prezentacja dorobku artystycznego zmienia wizerunek osób niepełnosprawnych i powoduje dostrzeżenie potrzeby ich akceptacji, osiągnięcia sukcesu czy potwierdzenia własnej wartości. Młodzi wykonawcy nie oczekują litości, ale uznania i zaakceptowania ich  indywidualności, prawa do rozwoju i aktywności społecznej. Kilkuminutowe występy to efekt ich wielomiesięcznych, a często wieloletnich, żmudnych przygotowań, przekraczania stawianych im wymagań. Przeżycia emocjonalne towarzyszące artystom w tym dniu na długo motywują ich do dalszego wysiłku w pracy nad sobą, podnoszą wiarę w siebie i w innych. Chęć uczestnictwa w tych artystycznych wydarzeniach zgłasza rokrocznie ok. 25 placówek /ponad 230 wykonawców/ z terenu województwa śląskiego. Stwarzanie młodym artystom dobrych warunków scenicznych owocuje ich udziałem w imprezach ogólnopolskich. Szczycimy się tym, że gościliśmy na Festiwalu Panią Emilię Krakowską, Małgorzatę Pieńkowską, Ewę Skibińską, Agnieszkę Fitkau-Perepeczko, Paulinę Holtz, Marzenę Trybałę, Marka Ślosarskiego, Sylwię Warmus-Oksiutę, Księdza Biskupa Antoniego Długosza, Janusza Yaninę Iwańskiego, Agatę Ochotę-Hutyrę, Iwonę Chołuj, Teresę Dzielską, Bartosza Kopcia, Antoniego Rota, Włodzimierza Kucę, Wojciecha Kowalskiego.  

Poprzednie Festiwale pozostawiły w naszej pamięci wiele tysięcy wesołych, dziecięcych twarzy, odbierających brawa z sali za swe artystyczne umiejętności, okazujących olbrzymią radość z tego, że „ja też potrafię występować, mogę konkurować z innymi, dawać innym uśmiech”. Bardzo ważny dla nas, organizatorów, jest fakt rosnącego z roku na rok artystycznego poziomu prezentacji.                                              

Organizatorzy XXV Festiwalu:
- Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie
- Zespół Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie” w Częstochowie
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo  „RAZEM” w Częstochowie
- Regionalny Ośrodek Kultury  w Częstochowie
- Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 w Częstochowie
- Zarząd Oddziału PK OMEP w Częstochowie
- Akademickie Centrum Kultury  i Sportu w Częstochowie
XIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny Świat Malowany Plasteliną 2019 - Kosmos 	Legendy Jury - REGIONALNY KONKURS LEGEND, BAŚNI, PODAŃ

przeglądaj wydarzenia: