tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

26
stycznia
2020

XXIII Jurajski Przegląd Grup Kolędniczych Herody 2020

V Jurajski Festiwal Kolęd I Pastorałek Łazy 2020

przeglądaj wydarzenia:

REGULAMIN

XXIII Jurajskiego Przeglądu Grup Kolędniczych
„HERODY 2020”
26 stycznia 2020 r.
Niegowa

1. CELE PRZEGLĄDU
- Pokazanie różnorodności, bogactwa i oryginalności obrzędów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i karnawałem.
- Propagowanie i utrwalanie w świadomości odbiorcy specyfiki obrzędowości bożonarodzeniowej, karnawałowej i ostatkowej.
- Integracja międzypokoleniowa, przekazywanie tradycji z pokolenia na pokolenie

2. ZASADY UCZESTNICTWA
- Przegląd ma charakter konkursowy. Komisja, w skład której wejdą etnografowie i folkloryści, oceni występujące grupy według kryteriów podanych w regulaminie.
- Do konkursu zapraszamy grupy herodowe, kolędnicze i ostatkowe, składające się zarówno z osób dorosłych jak i dzieci.
- W przeglądzie mogą brać udział zarówno grupy autentyczne, jak i rekonstruowane
- Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz nadesłanie jej pocztą tradycyjną lub elektroniczną w terminie do 13 stycznia 2020 r. na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13 A
42-200 Częstochowa
z dopiskiem
„Herody 2020”
lub na adres e-mail:
folklor@rok.czestochowa.pl

Decydować będzie data stempla pocztowego. Wszystkie nadesłane zgłoszenia zostaną potwierdzone emailem, dlatego konieczne jest dołączenie do karty zgłoszenia adresu elektronicznego.
- Jury oceniać będzie występy przede wszystkim pod kątem ich zgodności z tradycją. Skład grup kolędniczych, ostatkowych oraz kolędy, pastorałki śpiewane podczas występu, powinny nawiązywać do tradycji lokalnej.
- W skład grup kolędniczych powinni wchodzić mężczyźni oraz chłopcy.
- Występujące grupy podczas swoich prezentacji muszą posługiwać się rekwizytami obrzędowymi a ich ubiór musi nawiązywać do tradycyjnych strojów związanych z obrzędami – kolędniczym i ostatkowym.
- Czas trwania prezentacji do 15 minut.
- Jasełka oraz inne przedstawienia związane z tradycjami bożonarodzeniowymi, nie będące prezentacją grup kolędniczych i ostatkowych, nie będą brane pod uwagę.
- Wybrane przez jury grupy otrzymają nagrody finansowe. Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznania nagród z podziałem na różne kategorie wiekowe.
- Jury konkursu dokona wyboru dorosłych grup kolędniczych, które wystąpią w ogólnopolskim „Karnawale Góralskim” w Bukowinie Tatrzańskiej.
- Jury ma prawo nie przyznania głównej nagrody oraz nie wytypowania grup kolędniczych do przeglądów, jeśli poziom występów będzie niezadowalający.

3. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
-Organizatorami przeglądu są: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie. Informacji na temat imprezy udziela:

Elżbieta Miszczyńska Instruktor ds. etnografii
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
34 366 59 65
folklor@rok.czestochowa.pl


- Przegląd odbędzie się 26 stycznia 2020 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie, ul. Wojska Polskiego 2.
- Przegląd poprzedzi barwny korowód, który przejdzie ulicami Niegowy. Rozpoczęcie korowodu – 12.30, spod Krakowskiego Banku Spółdzielczego, ul. Bankowa 22. Rozpoczęcie przeglądu – 13.00.
- Organizatorzy ustalą kolejność występowania grup kolędniczych.
- Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdów zespołów.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w harmonogramach, z przyczyn od nich niezależnych. O wszystkich zmianach zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Do pobrania:
Regulamin (.pdf) 1282 KB
Karta zgłoszenia (.docx) 20 KB

 


 

Protokół XXIII Jurajskiego Przeglądu Grup Kolędniczych
„HERODY 2020”
26 stycznia 2020

Jury w składzie:
- Małgorzata Majer – dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
- Małgorzata Kłych – etnograf, folklorysta
- Małgorzata Paul – etnolog, Muzeum Śląskie w Katowicach

Przyznało następujące nagrody:
w kategorii dziecięcej:
I miejsce – Grupa Kolędnicza z Osin
Wyróżnienie – Grupa Kolędnicza z Parafii Sokolniki
Wyróżnienie – Grupa Kolędnicza z Tomiszowic

w kategorii dorosłych:
I miejsce – „Herody” z Sygontki – nominowani na Karnawał Góralski w Bukowinie Tatrzańskiej
I miejsce – Grupa Kolędnicza z Cielętnik – nominowani na Karnawał Góralski w Bukowinie Tatrzańskiej
Wyróżnienie – „Cyganki” z Niegowy
Wyróżnienie – „Misie” z Niegowy

Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji

V Jurajski Festiwal Kolęd I Pastorałek Łazy 2020

przeglądaj wydarzenia: