tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

25
marca
2020

XXXII Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą "Wrażliwość na słowa"

Konferencja „Region częstochowski wobec plebiscytu i powstań na Górnym Śląsku 1919–1920–1921” Śpiewobranie - X Konkurs Wokalny

przeglądaj wydarzenia:

Wrażliwość na słowa - logo konkursu

XXXII Regionalne Spotkania z Poezją i Prozą
"Wrażliwość na słowa" dla dzieci i młodzieży

Organizator
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Spotkania mają charakter konkursowy.

I. CELE SPOTKAŃ:
1. Zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką mówienia scenicznego/recytacji.
2. Pielęgnowanie kultury języka i zamiłowania do literatury pięknej.
3. Umożliwienie konfrontacji i wymiany doświadczeń uczestnikom i ich opiekunom.

II. ZASADY PROGRAMOWE I WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikami Spotkań są uczniowie szkół podstawowych.
2. Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych:
    I. klasy I - III szkoły podstawowej,
    II. klasy IV - VI szkoły podstawowej,
    III. klasy VII-VIII szkoły podstawowej.
3. Prezentowany w Spotkaniach repertuar obejmuje utwór poetycki i fragment prozy. W najmłodszej grupie wiekowej możliwe jest zastąpienie prozy drugim utworem poetyckim. Łączny czas prezentacji obu utworów nie powinien przekroczyć 5 minut. Przekroczenie podanego czasu będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. W Spotkaniach biorą udział uczestnicy z pięciu powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego.
2. Organizatorami poszczególnych etapów w miastach i gminach są szkoły podstawowe oraz domy i ośrodki kultury.
3. Spotkania mają charakter wieloetapowy i są przeprowadzane na drodze kilkustopniowych eliminacji: szkolnych, gminnych, powiatowych, regionalnych.
Na każdym z wymienionych etapów organizatorzy wybierają łącznie maksymalnie dziewięciu recytatorów – do trzech z każdej kategorii wiekowej (klasy I-III, IV-VI, VII-VIII).
Przewiduje się możliwość wytypowania do udziału w eliminacjach regionalnych Spotkań większej liczby wykonawców na korzyść danej grupy wiekowej, gdy uczestnicy z pozostałych grup nie spełnią ustalonych przez komisję artystyczną wymogów. Prosimy jednak o przestrzeganie podanego limitu wykonawców, czyli dziewięciu łącznie ze wszystkich kategorii wiekowych.
4. Terminy eliminacji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury i odbywających się w siedzibie Ośrodka w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a:
- dla uczestników z powiatu częstochowskiego w dniach:
30 marca 2020 r., godz. 9.30 - uczestnicy w 2 grupach wiekowych: uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
31 marca 2020 r., godz. 9.30 - uczestnicy najstarszej grupy wiekowej - uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.
Karty zgłoszenia prosimy dostarczyć do dnia 25 marca br.
Przesłuchania regionalne dla uczestników z powiatów:
częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego i zawierciańskiego odbędą się w dniach:
- 29 kwietnia 2020 r., godz. 9.30 – uczestnicy w 2 grupach wiekowych: uczniowie klas I-III oraz uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
- 30 kwietnia 2020 r., godz. 9.30 – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.

Czytelnie wypełnione karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres
Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a, z dopiskiem „Wrażliwość na słowa” lub pocztą elektroniczną na adres teatr@rok.czestochowa.pl. Karty zgłoszeń należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia br.

Serdecznie zapraszamy na uroczystość finałową Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa” w dniu 14 maja 2020 r. o godz. 16.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.
W programie uroczystości wręczenie nagród i prezentacje laureatów.

Zachęcamy uczestników i opiekunów do korzystania z publikowanych tekstów współczesnych polskich autorów literatury dziecięcej i młodzieżowej. Jednocześnie prosimy o niepowielanie repertuaru z poprzednich lat.

Powołani przez organizatora jurorzy oceniać będą prezentacje według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru,
- interpretacja utworów,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny.

Szczegółowe informacje dostępne na naszej stronie internetowej www.rok.czestochowa.pl w zakładce Spotkań oraz w sekretariacie ROK: tel.: 34 324 46 51, 34 324 94 81; e-mail: rok@rok.czestochowa
Koordynator Spotkań: Dorota Musiał, tel. 34 366 59 65; e-mail: teatr@rok.czestochowa.pl

Do pobrania:
Regulamin (.pdf) 779KB
Karta zgłoszenia (.doc) 61KB

Konferencja „Region częstochowski wobec plebiscytu i powstań na Górnym Śląsku 1919–1920–1921” Śpiewobranie - X Konkurs Wokalny

przeglądaj wydarzenia: