tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / projekty

20
września
2020

Konkurs Poezji Śpiewanej „*** żyje się tylko chwilę…”,

II Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży - Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich

przeglądaj wydarzenia:


Miło nam poinformować, że wśród laureatów i wyróżnionych KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ TOWARZYSZĄCEGO 41.0GÓLNOPOLSKIEMU KONKURSOWI POETYCKIEMU IM. HALINY POŚWIATOWSKIEJ znaleźli się:
 • Julia Drożdżyńska,
 • Michał Makowski,
 • Joanna Migalska,
 • Zuzanna Płaza,
 • Angelika Soboniak,
 • Nadia Trąbczyńska,
 • Katarzyna Utratny
  UWAGA! Kolejność podanych nazwisk jest alfabetyczna, o zajętym miejscu lub otrzymanym wyróżnieniu nagrodzeni zostaną poinformowani w dniu 05.11.2020r. o godzinie 16.00 podczas uroczystego wręczenia nagród oraz Koncertu Laureatów.Miejsce: Sala Kameralna Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.Godzina: 16.00Gratulujemy!

 • KARTA ZGŁOSZENIA MAŁOLETNI
 • KARTA ZGŁOSZENIA PEŁNOLETNI
 • REGULAMIN 41 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO IM. HALINY POŚWIATOWSKIEJ

  Konkurs Poezji Śpiewanej „***żyje się tylko chwilę…” towarzyszy 41. Ogólnopolskiemu Konkursowi Poetyckiemu im. Haliny Poświatowskiej. Jest imprezą otwartą, adresowaną do osób niezwiązanych zawodowo z działalnością muzyczną, nie będących studentami wydziałów muzycznych uczelni wyższych lub akademii muzycznych.

  Celem Konkursu jest popularyzowanie wykonawców poezji śpiewanej i ich repertuaru, także popularyzowanie dorobku polskich autorów. Szczególnie doceniane będą przez jurorów własne aranżacje muzyczne do wybranych utworów poetyckich. Konkurs służy też promowaniu uzdolnionych muzycznie i wokalnie młodych ludzi.

  Do udziału w Konkursie zapraszamy solistów i duety wokalne. Uczestnicy będą zobowiązani do wykonania dwóch utworów śpiewanych, z dowolnymi tekstami poetyckimi, publikowanymi w książkach, prasie literackiej bądź wydawnictwach pokonkursowych konkursów poetyckich. Organizator zachęca do korzystania z akompaniamentu na żywo. Do akompaniamentu może być stosowany dowolny instrument, można wystąpić z towarzyszeniem małego zespołu muzycznego (do trzech osób). Łączny czas prezentacji obu utworów nie powinien przekroczyć 10 minut.

  Przesłuchania konkursowe odbędą się 20 października br., od godz. 11.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.Na zgłoszenia czekamy do dnia 12 października br.

  41

 • II Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży - Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich

  przeglądaj wydarzenia: