tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / szkolenia, warsztaty

20
kwietnia
2017

Szkolenie: Kreatywny Animator - dla pracowników merytorycznych instytucji kultury i edukacji

Szkolenie: Skuteczne osiąganie celów instytucji kultury poprzez stosowanie efektywnych narzędzi współpracy i komunikacji Szkolenie: Organizacja systemu kontroli zarządczej oraz systemu zarządzania ryzykiem w instytucji kultury

przeglądaj wydarzenia:

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
oraz Fundacja „Stara Szkoła”
zapraszają do udziału w szkoleniu

„Kreatywny Animator”
szkolenie dla pracowników merytorycznych instytucji kultury i edukacji

 

Miejsce: Podzamcze, gmina Ogrodzieniec, Gościniec „Pod Lilijką”.
Czas: 20, 21, 22 kwietnia 2017 r.

Organizatorzy: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie i Fundacja „Stara Szkoła” przy współpracy Pracowni Plastycznej "Manufaktura”, Spółki „Zamek” w Ogrodzieńcu, Polskiego Towarzystwa Kulturalnego w Zawierciu i Teatru „Bajkowe Skarbki Śląska” z Rybnika.

CELE SZKOLENIA:
• podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników instytucji kultury i edukacji (także pozaszkolnej), ze szczególnym uwzględnieniem osób pracujących z dziećmi i młodzieżą,
• zwiększenie dostępności do ciekawej oferty zajęć z różnych dziedzin kultury,
• poznawanie nowych dziedzin i sposobów aktywizowania dzieci i młodzieży,
• rozwijanie zainteresowań nie tylko zawodowych, lecz także pasji i zainteresowań artystycznych osób będących pracownikami instytucji kultury,
• doskonalenie technik i umiejętności manualnych, ruchowych i tzw. „animacyjnych”,
• inspirowanie do działań artystycznych, animacyjnych i aktywizujących,
• kształtowanie otwartych postaw twórczych, umożliwianie konfrontacji umiejętności i potencjału uczestników szkolenia,
• inicjowanie współpracy między instytucjami i podmiotami związanymi z kulturą,
• promowanie lokalnych tradycji rękodzielniczych,
• promowanie wolontariatu.

Zakładamy, że praktyczne umiejętności nabyte podczas szkolenia pozwolą Państwu ciekawie, efektywnie i niedrogo zaplanować,
zorganizować i przeprowadzić rożne formy zajęć dla dzieci i młodzieży w Waszych placówkach. Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Kreatywny Animator” w bardzo ciekawym i malowniczym miejscu Jury Krakowsko-Częstochowskiej – w Ogrodzieńcu.
* Prosimy o zabranie na szkolenie koszulek bawełnianych białych (do pomalowania) i strojów do zajęć ruchowych
.

PLAN SZKOLENIA

Dzień I – czwartek, 20 kwietnia
09.00 - 10.00 Rejestracja uczestników w Gościńcu „Pod Lilijką”.
10.00 - Warsztaty plastyczne „Świat malowany plasteliną”; prowadzenie: Małgorzata Chebel
11.30 - przerwa kawowa
12.00 - warsztaty kreatywne „Siła wyobraźni” (papieroplastyka i przykłady zabaw plastycznych) prowadzenie: Dorota Supkowska
14.00 - obiad
15.30 - warsztaty rękodzielnicze „Ładne kwiatki”- kwiaty i dekoracje z krepiny i bibuły; prowadzenie: wolontariusze Fundacji „Stara Szkoła”
17.30 - zajęcia ruchowe – warsztaty zabaw integracyjno - aktywizujących; prowadzenie: Agata Wdowik
ok. 18.30 - kolacja
Czas wolny
* po kolacji istnieje możliwość dodatkowych konsultacji merytorycznych z instruktorem prowadzącym zajęcia plastyczne.

Dzień II – piątek 21 kwietnia
08.00 - 09.00 - śniadanie
10.00 - warsztaty kreatywne „Zabawy i zabawki, roboty i robótki” - praca na formach drewnianych i kartonowych; prowadzenie: Pracownia Plastyczna „Manufaktura”
11.30 - przerwa kawowa
12.00 - warsztaty kreatywne „Malowanie na tkaninie” - koszulki T-shirt i torby płócienne prowadzenie: Dorota Supkowska
14.00 - obiad
15.30 - warsztaty rękodzielnicze „Ładne kwiatki” - bibułkarstwo cz.II; prowadzenie: wolontariusze Fundacji „Stara Szkoła”
17.00 - spotkanie z wolontariuszami Polskiego Towarzystwa Kulturalnego, prezentacja i pokazy gier zręcznościowych i logicznych
ok. 18.30 - kolacja
Czas wolny

Dzień III – sobota 22 kwietnia
08.00 - 09.00 - śniadanie
09.30 - zwiedzanie zamku Ogrodzieniec z przewodnikiem,
11.00 - spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu Teatru „Bajkowe Skarbki Śląska”
12.00 - warsztaty animacji teatralnych, warsztaty aktywizujące i integrujące; prowadzenie: aktorzy Teatru „Bajkowe Skarbki Śląska”
13.30 - obiad
ok. 14.30 - zakończenie szkolenia

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi – 390 zł brutto. Cena szkolenia zawiera: 3-dniowy pobyt uczestnika (noclegi + wyżywienie), materiały szkoleniowe i plastyczne, instruktaż oraz ubezpieczenie NW.
Zapisów na szkolenie prosimy dokonywać do 15-go marca 2017 r., ilość miejsc ograniczona.
Wpłaty za szkolenie przyjmujemy do końca marca 2017 r.
nr konta w ING Bank Śląski:
23 1050 1142 1000 0005 0162 2847

Kontakt, informacje i zapisy:
Małgorzata Chebel (ROK Częstochowa)
tel: +48 607 299 171
Dorota Supkowska (Fundacja „Stara Szkoła”)
tel.: +48 507 292 792

Do pobrania:
Informacja Kreatywny Animator
Karta zgłoszenia

ORGANIZATORZY:

Regionalny Ośrodek Kultury
w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13a
42-200 Częstochowa
tel.: +48 (34) 366 59 50
tel./fax: +48 (34) 324 94 81
e-mail: rok@rok.czestochowa.pl
www.rok.czestochowa.pl

Fundacja Wspierania Aktywności
Twórczej i Regionalnej
„Stara Szkoła”
ul. Armii Krajowej 15
Ryczów 42-440 Ogrodzieniec
tel.: +48 507 292 792
e-mail: staraszkola@onet.pl  
www.facebook.com/staraszkolafundacja

Szkolenie: Skuteczne osiąganie celów instytucji kultury poprzez stosowanie efektywnych narzędzi współpracy i komunikacji Szkolenie: Organizacja systemu kontroli zarządczej oraz systemu zarządzania ryzykiem w instytucji kultury

przeglądaj wydarzenia: