tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / szkolenia, warsztaty

15
marca
2017

Szkolenie: Organizacja systemu kontroli zarządczej oraz systemu zarządzania ryzykiem w instytucji kultury

Szkolenie: Kreatywny Animator - dla pracowników merytorycznych instytucji kultury i edukacji Szkolenie: Zamówienia publiczne w instytucjach kultury

przeglądaj wydarzenia:

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu nt.
„Organizacja systemu kontroli zarządczej oraz systemu zarządzania ryzykiem w instytucji kultury”.
Szkolenie odbędzie się w dniu 15 marca 2017 r. od godz. 09.00 do godz. 15.00
w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie ul. Ogińskiego 13a.

Wykładowca – Pani Izabela Śmieja – wieloletni pracownik administracji rządowej szczebla wojewódzkiego, praktyk z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie trenerskie, a z jej szkoleń korzystali przedstawiciele administracji publicznej i firm dedykujących szkolenia dla administracji.

ADRESACI SZKOLENIA
- Dyrektorzy, Kierownicy instytucji kultury
- Pracownicy lub potencjalni pracownicy działów personalnych
- Osoby, które tworzą lub rozwijają dział personalny
- Osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z tematyką pracowniczych ocen okresowych

Program ramowy :

- System kontroli zarządczej w instytucjach kultury – wymagania, stan faktyczny, posiadane rozwiązania
- Realizacja Standardów kontroli zarządczej w instytucjach kultury – obowiązki kierownictwa i pracowników
- Kontrola zarządcza w świetle szczegółowych wytycznych Ministra Finansów – stan prawny, uszczegółowienia i zalecenia
- Szczególne obowiązki w zakresie kontroli zarządczej:
a. Kontrola zarządcza a cele działania instytucji kultury
b. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – jako mechanizm zapewniający
- Rola kierownika/dyrektora instytucji w zakresie kontroli zarządczej:
a. Odpowiedzialność za wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej
b. Powierzenie obowiązków innym pracownikom z zakresie kontroli zarządczej
- Procedury wewnętrzne dotyczące kontroli zarządczej w świetle wymagań prawnych
- Zarządzanie ryzykiem w świetle ustawy o finansach publicznych
- Zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza, terminologia i zasady
   - zarządzanie ryzykiem
   - pojęcie ryzyka, źródła ryzyka oraz przyczyny i skutki ryzyka
   - mechanizmy kontrolne
   - prawdopodobieństwo i wpływ wystąpienia ryzyka
   - szacowanie ryzyka w procesie analizy ryzyka
   - macierz ryzyka
   - poziom akceptowalny ryzyka
- Poziomy zarządzania organizacją – zasady definiowania celów dla komórek organizacyjnych jednostek kultury
- Hierarchizacja ryzyka i reakcja na ryzyko
   - akceptacja ryzyka
   - przeniesienie ryzyka
   - ograniczenie ryzyka
   - likwidacja ryzyka
- Zarządzanie ryzykiem
   - polityka zarządzania ryzykiem
   - dokumenty dot. Zarządzania ryzykiem
   - osoby odpowiedzialne za zarządzanie w jednostce/instytucji
- Podsumowanie szkolenia – panel pytań i odpowiedzi

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu.
Uczestnicy szkolenia proszeni są o ewentualne wcześniejsze przekazanie na adres e-mail: kolodzian@rok.czestochowa.pl swoich pytań i wątpliwości, co pozwoli na przygotowanie materiałów.

Po zakończeniu zajęć szkoleniowych uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnych porad i konsultacji.

Koszt uczestnictwa: zł. 120,- od osoby /obejmuje koszty dydaktyczne, materiały szkoleniowe, napoje, artykuły konsumpcyjne/.

Wpłaty należy dokonać w terminie do 15 marca 2017 r. na nasze konto bankowe ING Bank Śląski O/Częstochowa nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847.
W tym samym terminie oczekujemy na przesłanie pod naszym adresem wypełnionej karty zgłoszenia.
Odwołanie uczestnictwa należy zgłosić do dnia 13 marca br., w przypadku rezygnacji po tym terminie wpłat nie zwracamy.

Do pobrania:
Karta zgłoszenia

Szkolenie: Kreatywny Animator - dla pracowników merytorycznych instytucji kultury i edukacji Szkolenie: Zamówienia publiczne w instytucjach kultury

przeglądaj wydarzenia: