tel.: (34) 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / szkolenia, warsztaty

28
listopada
2017

Szkolenie: Prawo pracy i czas pracy w instytucji kultury

Warsztaty plastyczne pt. „Mikołajkowe Inspiracje” Portret kreacyjny, Glamour - warsztaty fotografii studyjnej

przeglądaj wydarzenia:

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu nt.
„PRAWO PRACY I CZAS PRACY W INSTYTUCJI KULTURY – OMOWIENIE NAJNOWSZYCH ZMIAN”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie ul. Ogińskiego 13a.

Wykładowca Jarosław Drzazga - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Studiów Menedżerskich opartych na strukturze MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Controllingu w Przedsiębiorstwie w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu; menedżer w międzynarodowej firmie odpowiedzialny za prowadzenie kadr i obszar zarządzania zasobami ludzkimi; trener ,wykładowca.

ADRESACI SZKOLENIA
- Dyrektorzy, Kierownicy instytucji kultury
- Pracownicy działów kadr
- Osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z programem szkolenia

Program ramowy :
- Podstawa zasady prawa w instytucjach kultury
- Kodeks pracy w świetle najnowszych zmian
- Nawiązywanie umów o pracę
- Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
- Prowadzenie akt osobowych
- Badania lekarskie i szkolenia z zakresu BHP
- Czas pracy
- Rozliczenie nadgodzin
- Urlopy pracownicze
- Rozwiązywanie umów o pracę
- Mobbing i dyskryminacja – jak się przed tym ustrzec?
- Świadectwa pracy
- Przygotowanie jednostki do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – check lista
- Ochrona danych osobowych – co nas czeka?
- Omówienie nadchodzących zmian w prawie pracy

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu.
Uczestnicy szkolenia proszeni są o ewentualne wcześniejsze przekazanie na adres e-mail: kolodzian@rok.czestochowa.pl rok@rok.czestochowa.pl , swoich pytań i wątpliwości, co pozwoli na przygotowanie materiałów.

Po zakończeniu zajęć szkoleniowych uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnych porad i konsultacji.

Koszt uczestnictwa: zł. 120,- od osoby /obejmuje koszty dydaktyczne, materiały szkoleniowe, napoje, artykuły konsumpcyjne/.
Wpłaty należy dokonać w terminie do 24 listopada 2017 r. na nasze konto bankowe
ING Bank Śląski O/Częstochowa nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847.

W tym samym terminie oczekujemy na przesłanie pod naszym adresem wypełnionej karty zgłoszenia.

Odwołanie uczestnictwa należy zgłosić do dnia 24 listopada br., w przypadku rezygnacji po tym terminie wpłat nie zwracamy.

Do pobrania:
Karta zgłoszenia

Warsztaty plastyczne pt. „Mikołajkowe Inspiracje” Portret kreacyjny, Glamour - warsztaty fotografii studyjnej

przeglądaj wydarzenia: