tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / szkolenia, warsztaty

16
marca
2018

Szkolenie: Ochrona Danych Osobowych w Instytucjach Kultury – dostosowanie jednostki do wymogów nowych przepisów RODO

Warsztaty: Plener fotovideo Calabria 2018 (Włochy) Warsztaty Dziennikarskie

przeglądaj wydarzenia:

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu nt. „Ochrona Danych Osobowych w Instytucjach Kultury – dostosowanie jednostki do wymogów nowych przepisów RODO”. Szkolenie odbędzie się w dniu 16 marca 2018 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie ul. Ogińskiego 13a.

Wykładowca Jarosław Drzazga - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Studiów Menedżerskich opartych na strukturze MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Controllingu w Przedsiębiorstwie w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu; menedżer w międzynarodowej firmie odpowiedzialny za prowadzenie kadr i obszar zarządzania zasobami ludzkimi; trener ,wykładowca.

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów instytucji kultury, kierowników oraz pracowników odpowiedzialnych za realizacje obowiązku ochrony danych osobowych.

Program ramowy :
1. Nowe środowisko prawne
- rozporządzenie unijne RODO (GDPR)
- ustawa o ochronie danych osobowych ( obecnie funkcjonująca)
2. RODO i konieczność zmian w polskich przepisach sektorowych
3. Główne kierunki zmian
4. Wdrożenie RODO – zwiększenie odpowiedzialności i mniej formalności
5. Nowe pojęcia zawarte w Rozporządzeniu
6. Już nie GIODO a Urząd Ochrony Danych Osobowych
- nowe zadania
- nowe uprawnienia
7. Nowe zadania ADO i podmiotu przetwarzającego ( proces zewnętrzny)
- rejestrowanie czynności przetwarzania
- ocena skutków przetwarzania danych
- projektowanie ochrony danych osobowych i domyślna ich ochrona
- usunięcie/ograniczenie przetwarzania danych („prawo do bycia zapomnianym”)
- prawo do przenoszenia danych, nowe uprawnienie osób fizycznych
- zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
8. Nowy zakres realizacji obowiązku informacyjnego
9. Nowe zasady pozyskiwania zgody w tym osób niepełnoletnich
10. Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Officer „DPO”) dzisiejszy ABI
- powołanie i umiejscowienie w strukturze organizacyjnej
- wymagania wobec kandydatów na IOD i forma zatrudnienia
- jeden Inspektor dla wielu ADO
- niezależność oraz podległość ADO
11. Zadania IOD
- informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa
- szkolenia
- współpraca z UODO obecny GIODO
- pełnienie funkcji punktu kontaktowego
- organizacja szkoleń
- prowadzenie audytów
12. Nowe procedury oraz aktualizacja już posiadanych
- rejestr czynności przetwarzania
- ocena skutków przetwarzania
- analiza ryzyka
- aktualizacja polityki bezpieczeństwa i instrukcji przetwarzania danych w systemie
- upoważnienie do przetwarzania danych i klauzula poufności
- aktualizacja umów powierzenia danych
13. Obowiązki i procedury/dokumenty/rejestry które znikną po 25 maja 2018r.
14. Omówienie planu wdrożenie RODO w poszczególnych instytucjach kultury

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu.
Uczestnicy szkolenia proszeni są o ewentualne wcześniejsze przekazanie na adres e-mail: kolodzian@rok.czestochowa.pl , rok@rok.czestochowa.pl, swoich pytań i wątpliwości, co pozwoli na przygotowanie materiałów.

Po zakończeniu zajęć szkoleniowych uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnych porad i konsultacji.

Koszt uczestnictwa: zł. 150,- od osoby /obejmuje koszty dydaktyczne, materiały szkoleniowe, napoje, artykuły konsumpcyjne/. Wpłaty należy dokonać w terminie do 12 marca 2018 r. na nasze konto bankowe
ING Bank Śląski O/Częstochowa nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847

W tym samym terminie oczekujemy na przesłanie pod naszym adresem wypełnionej karty zgłoszenia.
Odwołanie uczestnictwa należy zgłosić do dnia 13 marca br., w przypadku rezygnacji po tym terminie wpłat nie zwracamy.

Do pobrania:
Karta zgłoszenia

Warsztaty: Plener fotovideo Calabria 2018 (Włochy) Warsztaty Dziennikarskie

przeglądaj wydarzenia: