tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / szkolenia, warsztaty

20
marca
2018

Warsztaty: Plener fotovideo Calabria 2018 (Włochy)

Szkolenie: Kreatywny Animator III „Inspiracje na wiosnę i wakacje” Szkolenie: Ochrona Danych Osobowych w Instytucjach Kultury – dostosowanie jednostki do wymogów nowych przepisów RODO

przeglądaj wydarzenia:

Plener Fotovideo Włochy – Kalabria 2018 (23 lipca - 7 sierpnia 2018)
dla instruktorów, nauczycieli, artystów-fotografików, fotoamatorów, videofilmowców / osoby pełnoletnie/

Plenerowe warsztaty fotograficzne, organizowane od kilkudziesięciu lat przez Regionalny Ośrodek Kultury, są oryginalną formą edukacji fotograficznej. Promocja fotografii podróżniczej, jako formy upowszechniania kultury, jest stałym elementem działalności częstochowskiego ROK-u.
Zgłoszenia do 20 marca br. Ilość miejsc ograniczona.
Kontakt: Sławomir Jodłowski tel.: 34 366 59 64, e-mail: jodlowski@rok.czestochowa.pl  

Zapowiedź pleneru

REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO PLENERU FOTOVIDEO
CALABRIA 2018

dla instruktorów, nauczycieli, artystów-fotografików, fotoamatorów, videofilmowców /osoby pełnoletnie/

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Miejsce: CALABRIA /Włochy/

Zakwaterowanie: Hotel Incoronato Loc. Grotticelle, 89866 Capo Vaticano

Termin: 23 lipca – 7 sierpnia 2018

Cele:
- twórcza interpretacja fotograficzna walorów włoskiego krajobrazu nadmorskiego,
- doskonalenie warsztatu twórczego,
- wymiana doświadczeń,
- nawiązanie międzynarodowych kontaktów artystycznych,
- integracja środowiska fotograficznego i videofilmowego.

Założenia organizacyjne:
Organizator pleneru zapewnia, instruktaż merytoryczny, prelekcje na tematy związane ze sztuką fotografii, wyjazdy poznawcze /za dodatkową opłatą/. Prosimy o zabranie aparatów cyfrowych lub kamer video. Obróbka materiałów fotograficznych i filmowych we własnym zakresie po powrocie z pleneru. Na rzecz organizatora uczestnik zobowiązany jest do przekazania pięciu prac fotograficznych /technika dowolna, format min. 24x30 cm/, z których jedna przechodzi na własność organizatora wraz z prawami autorskimi lub krótkiego filmu video. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji fotografii i filmu w środkach masowego przekazu w celu informacji i reklamy pleneru. Fotografie i filmy prosimy dostarczyć na adres organizatora do dnia: 10 listopada 2018 r.

Wystawa poplenerowa eksponowana będzie w Galerii ARTFOTO w Częstochowie /I kw. 2019 r./

Kartę uczestnictwa należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą do dnia: 20 marca 2018 r. na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa

Liczba miejsc ograniczona /max. 9 osób/ decyduje kolejność zgłoszeń. W wypadku zgłoszenia mniejszej ilości organizator zastrzega sobie możliwość odwołania pleneru i zmiany ceny.

Opłata z tytułu uczestnictwa w warsztatach wynosi 2300 zł, na którą składają się: koszt transportu /bus Ford 9-osobowy Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie/, koszty zakwaterowania /10 noclegów w hotelu, 3 pokoje 2 osobowe i jeden pokój 3 osobowy /łazienka, lodówka/, koszty wyżywienia /10 śniadań/. Na paliwo każdy z uczestników powinien dodatkowo posiadać ok. 500 zł. /płatne na bieżąco podczas podróży. Przewidujemy po drodze 2 noclegi, dodatkowo płatne ok. 130 zł. od osoby za każdy nocleg/. Cena nie zawiera własnych wydatków, wycieczek fakultatywnych i dodatkowego wyżywienia

Wpłaty za uczestnictwo:
I rata 900 zł. do dn.12.03.2018
II rata 1400 zł. do dn.15.05.2018
na konto Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
ING Bank Śląski rach. nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847

Rezygnacja z uczestnictwa w plenerze nie powoduje zwrotu wniesionych opłat. Zmiana nazwiska na liście uczestników do dnia 16.05.2018 r. skutkuje opłatą 200 zł.

Uczestnik pleneru wyraża zgodę na dokumentację wyjazdu i wernisażu poplenerowej wystawy prac przez Organizatorów lub jego przedstawicieli, przedstawicieli prasy oraz innych mediów publicznych za pomocą obrazu lub/i dźwięku.
Uczestnik pleneru upoważnia nieodpłatnie Organizatora do wprowadzenia zdjęć dokumentujących przebieg wyjazdu i wernisażu poplenerowej wystawy prac do pamięci komputera, przechowywania i korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie, na zasadzie licencji niewyłącznej) w celu związanym z dokumentowaniem i promowaniem działań Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie w formie druku, audio, wideo oraz internecie.

Hotel Incoronato usytuowany jest na przylądku Capo Vaticano, 200 metrów od Morza Tyrreńskiego. Pokoje w hotelu Incoronato wyposażone są w telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych, sejf oraz minibar. W każdym z nich mieści się także łazienka z suszarką do włosów i bezpłatnym zestawem kosmetyków. We wszystkich pomieszczeniach można korzystać z bezpłatnego WiFi. Do dyspozycji Gości jest basen położony w otoczeniu drzew owocowych i palm. Obiekt usytuowany jest 10 km od Tropei.

Uczestników pleneru oczekujemy w dn. 23 lipca 2018 r. (godz. 5.00) w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, skąd nastąpi wyjazd na plener w Calabrii.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela komisarz pleneru
art-fotografik Sławomir Jodłowski
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie,
ul. Ogińskiego 13a tel. 34 366-59-64, fax. 34 324-94-81
e-mail rok@rok.czestochowa.pl
www.rok.czestochowa.pl 


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o przysługującym Państwu prawom związanym z przetwarzaniem przez Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Ogińskiego 13a podanych w zgłoszeniu danych osobowych.

Warunkiem udziału w Ogólnopolskim Plenerze Fotovideo Calabria 2018, w dniach 23 lipca – 7 sierpnia 2018 r., jest podanie przez uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, numeru paszportu lub dowodu oraz numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest niezbędnym warunkiem udziału w Ogólnopolskim Plenerze Fotovideo Calabria 2018, w dniach 23 lipca – 7 sierpnia 2018 r. Dane będą przetwarzane przez administratora w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych do zorganizowania wyjazdu, w tym zakwaterowanie w Hotelu Incoronato oraz na udostępnienie niezbędnych danych osobowych firmie ubezpieczającej, w celu wykupienia polisy ubezpieczeniowej dla uczestników wyjazdu.

Uczestnikom wyjazdu, którzy wypełnili i przesłali zgłoszenie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane, o których mowa w karcie będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika w karcie zgłoszenia w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 z póź. zm.). jest Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Ogińskiego 13a.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja, prawo dostępu do treści danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) );
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@rok.czestochowa.pl

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

Szkolenie: Kreatywny Animator III „Inspiracje na wiosnę i wakacje” Szkolenie: Ochrona Danych Osobowych w Instytucjach Kultury – dostosowanie jednostki do wymogów nowych przepisów RODO

przeglądaj wydarzenia: