Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie | Warsztaty: Plener malarski Děčin 2018 (Czechy)
X

tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / szkolenia, warsztaty

30
kwietnia
2018

Warsztaty: Plener malarski Děčin 2018 (Czechy)

Weź to na warsztat. Olimpiada wiedzy o filmie. Szkolenie: Kreatywny Animator III „Inspiracje na wiosnę i wakacje”

przeglądaj wydarzenia:

REGULAMIN
PLENERU MALARSKIEGO DECIN 2018
dla instruktorów, nauczycieli, plastyków

ORGANIZATOR: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
MIEJSCE: Hotel Formule / DECIN / Czechy

Hotel

Termin: 6 - 15 sierpnia 2018 r.

UWAGA!
Zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń!
Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia br.

Cele:
- malarska interpretacja walorów krajobrazu,
- poznanie historii i tradycji regionu z uwzględnieniem średniowiecznych zabytków,
- doskonalenie warsztatu twórczego,
- wymiana doświadczeń i integracja środowiska artystycznego,

Założenia organizacyjne:
Uczestnicy otrzymują: dwa podobrazia, podstawowy zestaw farb artystycznych, terpentynę /pozostałe materiały plastyczne uzupełnia uczestnik, farby, sztalugę plenerową, paletę, pędzle itp./

Uczestnik jest zobowiązany do przekazania na własność organizatora jednej pracy malarskiej /wraz z prawami autorskimi/, która będzie eksponowana na wystawie w Galerii Regionalnego Ośrodka Kultury w I kwartale 2019 roku.
Pracę należy dostarczyć najpóźniej do dnia 30 września 2018 roku.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celu informacji i reklamy imprezy.

Kartę uczestnictwa w plenerze należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa

Warunkiem uczestnictwa w plenerze jest nadesłanie karty zgłoszenia do dnia 16 marca br. oraz dokonanie opłaty /na którą składają się koszty: noclegów, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia KL i NW/ w wysokości 1500 zł.
Kwotę należy wpłacić w całości /lub w trzech ratach/ na konto bankowe Regionalnego Ośrodka Kultury
ING Bank Śląski Katowice O/Częstochowa rach. nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847

Pierwsza wpłata w wysokości 500 zł. - do dnia 30 marca 2018 r.
Druga wpłata w wysokości 500 zł. - do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Trzecia wpłata wysokości 500 zł. - do dnia 30 maja 2018 r.

Odwołanie uczestnictwa może nastąpić do dnia 30 maja br.
Po tym terminie organizator nie dokona zwrotu wpłaconej kwoty.

Warunki pobytu: pokoje w Hotelu /2 osobowe z węzłem sanitarnym/, wyżywienie /śniadania i obiadokolacje/

DECIN - Miasto położone w północno-zachodnich Czechach na pograniczu z Niemcami. Miasto przyciąga turystów swoim atrakcyjnym położeniem bezpośrednio nad rzeką Łabą oraz pobliskimi perełkami architektonicznymi jak Zamek położony na wysokim cyplu skalnym, późnogotycki most, barokowy kościół, secesyjna synagoga oraz zabudowa renesansowa, barokowa i klasycystyczna. Dobra lokalizacja na wycieczki - Szwajcaria Czeska i Saksońska oraz Drezno w Niemczech.

     

Proponowane wycieczki:
- spacer po mieście Decin - zamek, ogrody różane, starówka a na przeciwległym brzegu ściany skalne nad Łabą z widokiem na zamek,
- Szwajcaria Czeska - Hrensko - dla turystów pieszych możliwość pieszej wycieczki górskiej i wejścia pod most skalny zwany Pravcicka Brana lub spływ przełomem rzeczki Kamienicy pośród cieśnin skalnych,
- Drezno - zabytki oraz galeria obrazów starych mistrzów i Muzeum Porcelany w Zwinger oraz galeria obrazów Nowych Mistrzów w Albertinum,
- Szwajcaria Saksońska - malownicza kraina z bajkowym krajobrazem z surowymi i naturalnymi formami skalnymi leży po obu stronach Łaby, przejazd do Bastei-najsłynniejsze miejsce tego regionu z rozległą grupą efektownych skał z ruinami
średniowiecznego zamku w zakolu Łaby, punkty widokowe; twierdza Koningstein-nigdy nie zdobyta potężna warownia z pięknymi widokami.

Dodatkowe atrakcje turystyczne podczas tras przejazdowych.
/prosimy o zabranie dowodów osobistych lub paszportów/.

Uczestnik pleneru wyraża zgodę na dokumentację wyjazdu i wernisażu poplenerowej wystawy prac przez Organizatorów lub jego przedstawicieli, przedstawicieli prasy oraz innych mediów publicznych za pomocą obrazu lub/i dźwięku.
Uczestnik pleneru upoważnia nieodpłatnie Organizatora do wprowadzenia zdjęć dokumentujących przebieg wyjazdu i wernisażu poplenerowej wystawy prac do pamięci komputera, przechowywania i korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie, na zasadzie licencji niewyłącznej) w celu związanym z dokumentowaniem i promowaniem działań Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie w formie druku, audio, wideo oraz internecie.

Uczestników warsztatów oczekujemy w dniu 6 sierpnia br. o godz. 8.00, przed siedzibą Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a, skąd nastąpi wyjazd.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
st. instruktor d/s plastyki Małgorzata Chebel
w Regionalnym Ośrodku Kultury
w Częstochowie, ul.Ogińskiego 13 a
tel. 34/ 366-59-50; 34/ 324-94-81
e-mail chebel@rok.czestochowa.pl
www.rok.czestochowa.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

w przypadku braku zakładanej ilości uczestników organizator zastrzega sobie prawo odwołania pleneru.

 


 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o przysługującym Państwu prawom związanym z przetwarzaniem przez Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Ogińskiego 13a podanych w zgłoszeniu danych osobowych.

Warunkiem udziału w Plenerze malarskim w Decin - Czechy, w dniach 6-15.08.2018 r., jest podanie przez uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL oraz numeru telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest niezbędnym warunkiem udziału w Plenerze malarskim w Decin - Czechy, w dniach 6-15.08.2018 r. Dane będą przetwarzane przez administratora w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych do zorganizowania wyjazdu, w tym zakwaterowanie w Hotelu Formule oraz na udostępnienie danych osobowych firmie PHU Baza Machura Zdzisław z siedzibą w Częstochowie (42-218), ul. Obrońców Westerplatte 21, niezbędnych do wykupienia polisy ubezpieczeniowej dla uczestników wyjazdu w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.

Uczestnikom wyjazdu, którzy wypełnili i przesłali zgłoszenie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane, o których mowa w karcie będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika w karcie zgłoszenia w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 z póź. zm.). jest Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie (42-200) przy ul. Ogińskiego 13a.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja, prawo dostępu do treści danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) );
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@rok.czestochowa.pl

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

Weź to na warsztat. Olimpiada wiedzy o filmie. Szkolenie: Kreatywny Animator III „Inspiracje na wiosnę i wakacje”

przeglądaj wydarzenia: