tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / szkolenia, warsztaty

27
kwietnia
2018

Szkolenie: Kreatywny Animator III „Inspiracje na wiosnę i wakacje”

Warsztaty: Plener malarski Děčin 2018 (Czechy) Warsztaty: Plener fotovideo Calabria 2018 (Włochy)

przeglądaj wydarzenia:

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
oraz Fundacja „Stara Szkoła”
zapraszają do udziału w szkoleniu „Kreatywny Animator III”

„Kreatywny Animator”
szkolenie dla pracowników merytorycznych instytucji kultury i edukacji
Miejsce: Podzamcze, gmina Ogrodzieniec, Gościniec „Pod Lilijką”
Termin: 27-29 kwietnia 2018 r.
Temat: „Inspiracje na wiosnę i wakacje

Organizatorzy: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie i Fundacja „Stara Szkoła” przy współpracy Pracowni Plastycznej „Manufaktura”, Spółki „Zamek” w Ogrodzieńcu, Koła teatralnego ze Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Podzamczu,

CELE SZKOLENIA:
- podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników instytucji kultury i edukacji (także pozaszkolnej), ze szczególnym uwzględnieniem osób pracujących z dziećmi i młodzieżą,
- integracja zawodowa środowiska instruktorów, animatorów, artystów, menadżerów i pracowników placówek kulturalno - edukacyjnych w regionie,
- zwiększenie dostępności do ciekawej oferty zajęć z różnych dziedzin kultury,
- poznawanie nowych dziedzin i sposobów aktywizowania dzieci i młodzieży,
- rozwijanie zainteresowań nie tylko zawodowych, lecz także pasji i zainteresowań artystycznych osób będących pracownikami instytucji kultury,
- doskonalenie technik i umiejętności manualnych, ruchowych i tzw. „animacyjnych”,
- inspirowanie do działań artystycznych, animacyjnych i aktywizujących,
- kształtowanie otwartych postaw twórczych, umożliwianie konfrontacji umiejętności i potencjału uczestników szkolenia, wymiana doświadczeń zawodowych uczestników,
- inicjowanie współpracy między instytucjami i podmiotami związanymi z kulturą,
- promowanie lokalnych tradycji rękodzielniczych,
- promowanie wolontariatu.
Zakładamy, że praktyczne umiejętności nabyte podczas szkolenia pozwolą Państwu ciekawie, efektywnie i niedrogo zaplanować, zorganizować i przeprowadzić różne formy zajęć dla dzieci i młodzieży w Waszych placówkach.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Kreatywny Animator III” w bardzo ciekawym i malowniczym miejscu Jury Krakowsko-Częstochowskiej – w Ogrodzieńcu.

PLAN SZKOLENIA

Dzień I – piątek, 27 kwietnia 2018 r.
9.00 - 9.45 rejestracja uczestników w Gościńcu „Pod Lilijką”.
10.00 warsztaty kreatywne w Hotelu „Pod Figurą” w Podzamczu” prowadzenie: Dorota Supkowska
11.30 warsztaty aktywizująco-teatralne z udziałem Koła Teatralnego SP w Podzamczu prowadzenie Ewa Łapa
12.00 przerwa kawowa (Hotel „Pod Figurą”)
12.30 warsztaty kreatywne - ciąg dalszy (Hotel „Pod Figurą”)
14.00 obiad (Hotel „Pod Figurą”)
16.00 wyjazd uczestników szkolenia na wernisaż wystawy do MOK w Zawierciu
17.00 wernisaż wystawy malarstwa uczestników warsztatów artystycznych i uczestników pleneru w Egerze MOK w Zawierciu
ok. 19.00 kolacja, czas wolny

Dzień II – sobota, 28 kwietnia 2018 r.
8.30 - 9.30 śniadanie
10.00 warsztaty plastyczne w Świetlicy w Podzamczu „Zabawki z wełny” prowadzenie: Małgorzata Chebel
11.30 przerwa kawowa
12.00 wyjazd do Kiełkowic na warsztaty aktywizujące „W krainie Indian”
14.30 obiad (Gościniec „Pod Lilijką”)
15.30 warsztaty malarskie „Obrazki w paski” prowadzenie: Dorota Supkowska, Małgorzata Chebel
ok. 19.00 kolacja, czas wolny

Dzień III – niedziela, 29 kwietnia 2018 r.
8.30 - 9.30 śniadanie
10.00 warsztaty kreatywno-ekologiczne „Co w trawie piszczy?” w Świetlicy w Podzamczu prowadzenie: Dorota Supkowska
11.30 przerwa kawowa
12.00 warsztaty bibułkarskie w Świetlicy w Podzamczu prowadzenie: wolontariusze Fundacji „Stara Szkoła”
14.00 obiad, zakończenia szkolenia (Gościniec „Pod Lilijką”)
Po obiedzie proponujemy wspólne zwiedzanie Zamku Ogrodzieniec

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany harmonogramu szkolenia.
Po kolacjach istnieje możliwość dodatkowych konsultacji merytorycznych z instruktorem prowadzącym zajęcia plastyczne.
Prosimy uczestników o przywiezienie ze sobą kserokopii zdjęcia (własnego lub jakiegoś dziecka) powiększonej do formatu A4, czarno-białej.

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi – 390 zł brutto. Cena szkolenia zawiera: 3-dniowy pobyt uczestnika (noclegi + wyżywienie), materiały szkoleniowe i plastyczne, instruktaż, ubezpieczenie NW, transport do Zawiercia i Kiełkowic.

Zapisów na szkolenie prosimy dokonywać do 13 kwietnia 2018 r., ilość miejsc ograniczona.

Wpłaty za szkolenie przyjmujemy do 17 kwietnia 2018 r.
nr konta w ING Bank Śląski: 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847

Kontakt, informacje i zapisy:
Małgorzata Chebel (ROK Częstochowa)
e-mail: chebel@rok.czestochowa.pl
tel: +48 607 299 171
Dorota Supkowska (Fundacja „Stara Szkoła”)
tel.: +48 507 292 792

Do pobrania:
Regulamin
Karta zgłoszenia

Warsztaty: Plener malarski Děčin 2018 (Czechy) Warsztaty: Plener fotovideo Calabria 2018 (Włochy)

przeglądaj wydarzenia: