tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / szkolenia, warsztaty

30
marca
2019

Warsztaty: Plener Malarsko - Fotograficzny Děčin 2019 (Czechy)

Szkolenie: Kreatywny Animator IV - Szkolenie: Zamówienia publiczne w instytucjach kultury

przeglądaj wydarzenia:

plener malarsko-fotograficzny

UWAGA! Termin zgłoszeń został wydłużony do 30 marca 2019 r.

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie jest rokrocznie organizatorem plenerów malarskich dla instruktorów, nauczycieli, plastyków i instruktorów plastyki z województwa śląskiego połączonych z doskonaleniem warsztatu twórczego. Za każdym razem poszukujemy nowych atrakcyjnych miejsc pobytu dla uczestników ,by stworzyć warunki do pracy artystycznej. Ponadto zapewniamy wycieczki fakultatywne jako dodatkowe atrakcje, które dostarczają niezapomnianych doznań artystycznych, wizualnych i estetycznych.

W tym roku na plener malarski zapraszamy do miejscowości Děčin (Czechy) w terminie 24 - 31 sierpnia 2019 r.

Děčin - Miasto położone w północno-zachodnich Czechach na pograniczu z Niemcami. Miasto przyciąga turystów swoim atrakcyjnym położeniem bezpośrednio nad rzeką Łabą oraz pobliskimi perełkami architektonicznymi jak Zamek położony na wysokim cyplu skalnym, późnogotycki most, barokowy kościół, secesyjna synagoga oraz zabudowa renesansowa, barokowa i klasycystyczna. Dobra lokalizacja na wycieczki - Szwajcaria Czeska i Saksońska oraz Drezno w Niemczech.

Proponowane wycieczki:
- spacer po mieście Děčin - zamek, ogrody różane, starówka a na przeciwległym brzegu ściany skalne nad Łabą z widokiem na zamek,
- Szwajcaria Czeska - Hrensko - dla turystów pieszych możliwość pieszej wycieczki górskiej i wejścia pod most skalny zwany Pravcicka Brana lub spływ przełomem rzeczki Kamienicy pośród cieśnin skalnych,
- Drezno - zabytki oraz galeria obrazów starych mistrzów i Muzeum Porcelany w Zwinger oraz galeria obrazów Nowych Mistrzów w Albertinum,
- Szwajcaria Saksońska - malownicza kraina z bajkowym krajobrazem z surowymi i naturalnymi formami skalnymi leży po obu stronach Łaby, przejazd do Bastei-najsłynniejsze miejsce tego regionu z rozległą grupą efektownych skał z ruinami średniowiecznego zamku w zakolu Łaby, punkty widokowe; twierdza Koningstein - nigdy nie zdobyta potężna warownia z pięknymi widokami.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 marca 2019 r. (Ilość miejsc ograniczona)

Opłata za warsztaty: 1600 zł. /na którą składają się koszty: noclegów, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia KL i NW, pilota/

Koordynator pleneru: Małgorzata Chebel,
tel.: 34 366 59 50, e-mail: chebel@rok.czestochowa.pl 

Do pobrania:
Regulamin - plener malarski
Karta zgłoszenia - plener malarskiRegulamin - plener fotograficzny
Karta zgłoszenia - plener fotograficzny

Do udziału w plenerowych warsztatach zapraszamy również instruktorów, nauczycieli, artystów-fotografików, fotoamatorów, videofilmowców /osoby pełnoletnie/.

Cele:
- twórcza interpretacja fotograficzna walorów krajobrazu,
- doskonalenie warsztatu twórczego,
- wymiana doświadczeń,
- nawiązanie międzynarodowych kontaktów artystycznych,
- integracja środowiska fotograficznego i videofilmowego.

Założenia organizacyjne:
Organizator pleneru zapewnia, instruktaż merytoryczny, prelekcje na tematy związane ze sztuką fotografii, wyjazdy poznawcze /za dodatkową opłatą/. Prosimy o zabranie aparatów cyfrowych lub kamer video. Obróbka materiałów fotograficznych i filmowych we własnym zakresie po powrocie z pleneru. Na rzecz organizatora uczestnik zobowiązany jest do przekazania pięciu prac fotograficznych /technika dowolna, format min. 24x30 cm/, z których jedna przechodzi na własność organizatora wraz z prawami autorskimi lub krótkiego filmu video. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji fotografii i filmu w środkach masowego przekazu w celu informacji i reklamy pleneru. Fotografie i filmy prosimy dostarczyć na adres organizatora do dnia: 10 listopada 2019 r.
Wystawa poplenerowa eksponowana będzie w Galerii ARTFOTO w Częstochowie /I kw. 2020 r./

Kartę uczestnictwa w plenerze należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13 a
42-200 Częstochowa
rok@rok.czestochowa.pl

Warunkiem uczestnictwa w plenerze jest nadesłanie karty zgłoszenia do dnia 30 marca br. oraz dokonanie opłaty /na którą składają się koszty: noclegów, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia KL i NW, pilota/ w wysokości  1600 zł.

Kwotę należy wpłacić w całości /lub w trzech ratach/ na konto bankowe Regionalnego Ośrodka Kultury
ING Bank Śląski Katowice O/Częstochowa
rach. nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847

Pierwsza wpłata w wysokości 500 zł. - do dnia 30 marca 2019 r.
Druga wpłata w wysokości 500 zł. - do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Trzecia wpłata wysokości 600 zł. - do dnia 30 maja 2019 r.

Odwołanie uczestnictwa może nastąpić do dnia 31 maja br.
Po tym terminie organizator nie dokona zwrotu wpłaconej kwoty.

Szkolenie: Kreatywny Animator IV - Szkolenie: Zamówienia publiczne w instytucjach kultury

przeglądaj wydarzenia: