tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / szkolenia, warsztaty

11
marca
2019

Szkolenie: Zamówienia publiczne w instytucjach kultury

Warsztaty: Plener Malarsko - Fotograficzny Děčin 2019 (Czechy) Warsztaty kreacji cyfrowej obrazu w ramach MUKiS

przeglądaj wydarzenia:

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu nt. „Zamówienia publiczne w instytucjach kultury”. 
Szkolenie odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r. od  godz. 10.00 do godz. 14.00
w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie ul. Ogińskiego 13a.

plakat-zaproszenie na szkolenie     

Wykładowca Jarosław Drzazga - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji  na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,  Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Studiów Menedżerskich opartych na strukturze MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Controllingu w Przedsiębiorstwie w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu;  menedżer w międzynarodowej firmie odpowiedzialny za  prowadzenie kadr i obszar zarządzania zasobami ludzkimi; trener, wykładowca.  

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów instytucji kultury, kierowników oraz pracowników odpowiedzialnych za realizacje zamówień publicznych.

Program ramowy:

Główne definicje i akty prawne
1. Przedmiot zamówienia, pojęcia zamawiającego i wykonawcy, zasady stosowania ustawy, tryby stosowania zamówień publicznych, konkurs, wyłączenia ze stosowania ustawy,
2. Prawo zamówień publicznych a ustawa o finansach publicznych,
3. Dyscyplina finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Specyfika zamówień publicznych w instytucjach kultury
1. Wymagania w zakresie zamówień publicznych w świetle ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
2. Wyłączenia ze stosowania ustawy na podst. art.4 ust. 8b.

Procedury udzielania zamówień publicznych
1. Przygotowanie postępowania (szacowanie wartości zamówienia, łączenie, dzielenie zamówień, OPZ)
2. Regulamin zamówień publicznych (dla wydatkowania środków poniżej 30.000 E oraz dla zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej,
3. Plan zamówień publicznych,
4. Dokumentowanie postępowania,
5. Zagadnienie rażąco niskiej ceny.

Elektronizacja – Regulacje prawne i praktyczne aspekty
1. Wymagania w ustawie Pzp. dotyczące elektronizacji zamówień publicznych i rozporządzeniu w sprawie elektronizacji zamówień
2. Jednolity europejski dokument zamówienia – elektronizacja
3. Dostęp a bezpieczeństwo danych
4. Bezpieczny podpis elektroniczny
5. Szyfrowanie
6. Poszczególne czynności w postępowaniu – w kontekście elektronizacji i najnowszych zmian

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu.
Uczestnicy szkolenia proszeni są o  ewentualne wcześniejsze  przekazanie na adres e-mail: kolodzian@rok.czestochowa.pl, rok@rok.czestochowa.pl, swoich pytań i wątpliwości, co pozwoli na  przygotowanie  materiałów.

Po zakończeniu zajęć szkoleniowych uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnych porad i konsultacji.
Koszt uczestnictwa: zł. 160,- od osoby /obejmuje koszty dydaktyczne, materiały szkoleniowe, napoje, artykuły konsumpcyjne/.

Wpłaty należy dokonać w terminie do 07 marca 2019 r. na nasze konto bankowe 
ING Bank  Śląski  O/Częstochowa nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847.

W tym samym  terminie oczekujemy na przesłanie pod naszym adresem wypełnionej karty zgłoszenia.
Odwołanie uczestnictwa należy zgłosić do dnia 07 marca br., w przypadku rezygnacji po tym terminie wpłat nie zwracamy.

Do pobrania:
Warsztaty: Plener Malarsko - Fotograficzny Děčin 2019 (Czechy) Warsztaty kreacji cyfrowej obrazu w ramach MUKiS

przeglądaj wydarzenia: