tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / szkolenia, warsztaty

10
czerwca
2019

Warsztaty: Plener malarsko-fotograficzny - Ogrodzieniec 2019

Warsztaty: Twórcze Pokolenia - regionalne zajęcia plastyczno-komputerowe dla seniorów i juniorów Szkolenie: Prawo pracy w instytucjach kultury z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

przeglądaj wydarzenia:

Plener Ogrodzieniec-baner
REGULAMIN
PLENERU MALARSKO-FOTOGRAFICZNEGO
“OGRODZIENIEC 2019“

dla instruktorów, nauczycieli, plastyków, fotografów

ORGANIZATOR:
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

PARTNER:
Fundacja „Stara Szkoła” w Ryczowie

MIEJSCE:
Gościniec „Pod Lilijką” Ogrodzieniec

Termin:
24 czerwca - 1 lipca 2019r.

dojazd we własnym zakresie

Cele:

- malarska i fotograficzna interpretacja walorów krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
- poznanie historii i tradycji regionu z uwzględnieniem średniowiecznych zabytków,
- doskonalenie warsztatu twórczego,
- wymiana doświadczeń i integracja środowiska artystycznego,

Założenia organizacyjne:

Malarze otrzymują: po dwa podobrazia /pozostałe materiały plastyczne uzupełnia uczestnik, farby, sztalugę plenerową, paletę, pędzle itp./
Uczestnik jest zobowiązany do przekazania na własność organizatora jednej pracy malarskiej /wraz z prawami autorskimi/
Pracę należy dostarczyć najpóźniej do dnia 30 września 2019 roku.

Fotografów prosimy o zabranie aparatów cyfrowych lub kamer video. Obróbka materiałów fotograficznych i filmowych we własnym zakresie po powrocie z pleneru. Na rzecz organizatora uczestnik zobowiązany jest do przekazania pięciu prac fotograficznych /technika dowolna, format min. 24x30/, z których jedna przechodzi na własność organizatora wraz z prawami autorskimi lub filmu video.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac malarskich, fotografii i filmu w katalogu oraz środkach masowego przekazu w celu informacji i reklamy imprezy.

Wystawa poplenerowa eksponowana będzie w Galerii Regionalnego Ośrodka Kultury w I kwartale 2020 roku.
 
Kartę uczestnictwa w plenerze należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą  na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury
ul. Ogińskiego 13a
42-200 Częstochowa

Warunkiem uczestnictwa w plenerze jest nadesłanie karty zgłoszenia do dnia 10 czerwca br. oraz dokonanie opłaty /na którą składają się koszty: noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia KL i NW i wycieczka po Jurze/ w wysokości  870 zł.
Kwotę należy wpłacić na konto bankowe Regionalnego Ośrodka Kultury ING Bank Śląski Katowice O/Częstochowa
rach. nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847
Odwołanie uczestnictwa może nastąpić do dnia  17 czerwca br. Po tym terminie organizator nie dokona zwrotu wpłaconej kwoty.

Warunki pobytu:

pokoje w Gościńcu /2  i 3 osobowe z węzłem sanitarnym, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje/

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają:
st. instruktor d/s plastyki Małgorzata Chebel
tel. 34 366 59 50
gł.instruktor d.s fotografii i filmu Sławomir Jodłowski
tel. 34 366 59 64

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

w przypadku braku zakładanej ilości uczestników organizator zastrzega sobie prawo odwołania pleneru  malarsko-fotograficznego.

Do pobrania:
Warsztaty: Twórcze Pokolenia - regionalne zajęcia plastyczno-komputerowe dla seniorów i juniorów Szkolenie: Prawo pracy w instytucjach kultury z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

przeglądaj wydarzenia: