tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / szkolenia, warsztaty

30
listopada
2019

Warsztaty: Sztukarteria - mobilne warsztaty edukacji kulturalnej - 06.05-30.11.2019

Warsztaty: Twórcze Pokolenia - regionalne zajęcia plastyczno-komputerowe dla seniorów i juniorów

przeglądaj wydarzenia:

Sztukarteria - mobilne warsztaty edukacji kulturalnej
6.05 - 30.11.2019 r.

Projekt jest zadaniem z zakresu edukacji kulturowej, realizowanym w małych miejscowościach części północnej województwa śląskiego, oddalonych od centrów kultury.
Obejmuje 7 programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów w obszarze: plastyki, grafiki, filmu, teatru, fotografii, muzyki i tańca. Realizatorzy projektu dojeżdżają z ofertą zajęć do świetlic, szkół i gminnych ośrodków kultury na wsiach. Celem projektu jest kompleksowa edukacja artystyczna uczestników, a w szczególności rozwój wiedzy z zakresu kultury i sztuki, kształtowanie
kreatywności i kompetencji w dziedzinie sztuki. Jest projektem edukacyjno- animacyjnym, stymulującym kreatywność i aktywizującym twórczo uczestników, reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Stanowi komplet bezpłatnych zajęć edukacyjnych w formie interaktywnych warsztatów, projekcji, plenerów artystycznych oraz wizyt w instytucjach ważnych dla kultury.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Sztukarteria
Warsztaty: Twórcze Pokolenia - regionalne zajęcia plastyczno-komputerowe dla seniorów i juniorów

przeglądaj wydarzenia: