tel.: 34 324 46 51

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

drukuj stronę

www.rok.czestochowa.pl / działania / szkolenia, warsztaty

5
czerwca
2019

Szkolenie: Prawo pracy w instytucjach kultury z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

Warsztaty: Plener malarsko-fotograficzny - Ogrodzieniec 2019 Szkolenie: Kreatywny Animator IV -

przeglądaj wydarzenia:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. „Prawo pracy w instytucjach kultury z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 05 czerwca 2019 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie ul. Ogińskiego 13a.

Wykładowca Jarosław Drzazga - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Studiów Menedżerskich opartych na strukturze MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Controllingu w Przedsiębiorstwie w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu; menedżer w międzynarodowej firmie odpowiedzialny za prowadzenie kadr i obszar zarządzania zasobami ludzkimi; trener, wykładowca.

Cel szkolenia:
Proponowane szkolenie ma celu omówienie i wyjaśnienie najważniejszych zagadnień prawa pracy w Instytucjach Kultury ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian.

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów instytucji kultury, kierowników oraz pracowników działów kadr.

Program ramowy :
Zmiany w prawie pracy wymuszone RODO
- nowy zakres danych osobowych pobierany od kandydata do pracy
- nowy zakres danych osobowych pobierany od pracownika
- nowe zasady monitoringu pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej
- pisemna forma upoważnień do przetwarzania danych osobowych
- obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych

Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
- akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D)
- nowe wykazy dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe)
- okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów rozporządzenia
- doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej-nowy obowiązek
- wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej-nowy obowiązek
- obligatoryjne niszczenie dokumentacji pracowniczej-nowy obowiązek
- wybór formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej-papierowa/elektroniczna
- nowe zasady związane z określeniem formy wypłaty wynagrodzenia po 1 stycznia 2019 r.;

Systemy i rozkłady czasu pracy
- wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących systemów czasu pracy w przepisach wewnątrzzakładowych
- ruchomy system czasu pracy
- równoważny system czasu pracy
- przerywany system czasu pracy
- zadaniowy system czasu pracy
- indywidualny rozkład czasu pracy
- system skróconego tygodnia pracy
- system pracy weekendowej

Ewidencja czasu pracy
- obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
- obowiązek prowadzenia list obecności
- elektroniczna ewidencja czasu pracy
- skutki braku ewidencji czasu pracy
- ewidencja czasu pracy dla umów cywilnoprawnych

Czas pracy a:
- wyjścia prywatne,
- szkolenia BHP
- szkolenia-podnoszenie kwalifikacji
- podróż służbowa

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu.
Uczestnicy szkolenia proszeni są o ewentualne wcześniejsze przekazanie na adres e-mail: kolodzian@rok.czestochowa.pl, rok@rok.czestochowa.pl, swoich pytań i wątpliwości, co pozwoli na przygotowanie materiałów.
Po zakończeniu zajęć szkoleniowych uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnych porad i konsultacji.

Koszt uczestnictwa: zł. 160,- od osoby /obejmuje koszty dydaktyczne, materiały szkoleniowe, napoje, artykuły konsumpcyjne/.
Wpłaty należy dokonać w terminie do 03 czerwca 2019 r. na nasze konto bankowe ING Bank Śląski O/Częstochowa nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847.
W tym samym terminie oczekujemy na przesłanie pod naszym adresem wypełnionej karty zgłoszenia.
Odwołanie uczestnictwa należy zgłosić do dnia 03 czerwca br., w przypadku rezygnacji po tym terminie wpłat nie zwracamy.

Warsztaty: Plener malarsko-fotograficzny - Ogrodzieniec 2019 Szkolenie: Kreatywny Animator IV -

przeglądaj wydarzenia: